JUST A MOMENT

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

(left(x+y+z ight)^3-x^3-y^3-z^3)

(=x^3+y^3+z^3+3x^2y+3xy^2+3x^2z+3xz^2+3y^2z+3yz^2+6xyz)(=3left(xyz+x^2y+x^2z+xz^2+xy^2+y^2z+xyz+yz^2 ight))

(=3left)

(=3left(x+z ight)left)

(=3left(x+z ight)left)

(=3left(x+z ight)left(y+z ight)left(x+y ight))


*

(left(x+y+z ight)^3-x^3-y^3-z^3\\=left-left(x^3+y^3+z^3 ight)\\=3left(x+y ight)left(x+z ight)left(y+z ight))


*

Phan tích nhiều thức thành nhân tử

1. (b-c)3+(c-a)3+(a-b)3

2. X3+y3+z3-3xyz

3. (x+y)5-x5-y5

4. (x2+y2)3+(z2-x2)3-(y2+z2)3

5. X3-5x2y-14xy2


1. So sánh thành nhân tử A) x4 + 2x3 + x2B) x3 - x + 3x2y + 3xy2 + y3 - yC) 5x2 - 10xy +5y2 - 20z22. So sánh thành nhân tử A) x2 + 5x -6B) 5x2 + 5xy - x - y C) 7x - 6x2 - 23.Phân tích thành nhân tửA) x2 + 4 + 3B) 2x2 + 3x -5C) 16x - 5x2 - 34. Tìm kiếm x, btA) 5x ( x - 1 ) = x -1B) 2( x + 5 ) -x2 - 5x = 0

1. So với thành nhân tử 

A) x4 + 2x3 + x2

B) x3 - x + 3x2y + 3xy2 + y3 - y

C) 5x2 - 10xy +5y2 - 20z2

2. So với thành nhân tử 

A) x2 + 5x -6

B) 5x2 + 5xy - x - y 

C) 7x - 6x2 - 2

3.Phân tích thành nhân tử

A) x2 + 4 + 3

B) 2x2 + 3x -5

C) 16x - 5x2 - 3

4. Tra cứu x, bt

A) 5x ( x - 1 ) = x -1

B) 2( x + 5 ) -x2 - 5x = 0


Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử HD: Dùng phương pháp đặt nhân tử chung phối hợp dùng hằng đẳng thức số 1, 2 1) x3 – 2x – x 2) 6x2 + 12xy + 6y2 3) 2y3 + 8y3 + 8y 4) 5x2 – 10xy + 5y2 Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử HD: Dùng pp đặt nhân tử chung phối hợp dùng hằng đẳng thức số 3, 6, 7 1) x3 – 64x 2) 8x2y – 18y 3) 24x3 – 3 Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử HD: Dùng phương pháp nhóm hạng tử phối hợp dùng hằng đẳng thức 1) 5x2 + 10x +...

Bạn đang xem: Just a moment


Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

HD: Dùng phương pháp đặt nhân tử chung phối hợp dùng hằng đẳng thức số 1, 2 

1) x3 – 2x – x 2) 6x2 + 12xy + 6y2

3) 2y3 + 8y3 + 8y 4) 5x2 – 10xy + 5y2 

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

HD: Dùng pp đặt nhân tử chung phối hợp dùng hằng đẳng thức số 3, 6, 7 

1) x3 – 64x 2) 8x2y – 18y 3) 24x3 – 3 

Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

HD: Dùng phương pháp nhóm hạng tử phối hợp dùng hằng đẳng thức 

1) 5x2 + 10x + 5 – 5y2 2) 3x3 – 6x2 + 3x – 12xy2 

3) a3b – ab3 + a2 + 2ab + b2 4) 2x3 – 2xy2 – 8x2 + 8xy

Giup mik cùng với mik buộc phải gấp lắm!


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách p...
3
1

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử: a) x3 - 2x2 + x b) x2 – 2x – 15 c) 5x2y 3 – 25x3y 4 + 10x3y 3 d) 12x2y – 18xy2 – 30y2 e) 5(x-y) – y.( x – y) g)36 – 12x + x2 h) 4x2 + 12x + 9 i) 11x + 11y – x 2 – xy 


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách p...

Xem thêm: Chứng Minh Rằng Nhật Bản Có Nền Công Nghiệp Phát Triển Cao ?


1
1

phân tích đa thức thành nhân tử: x^3 + y^3 + x^2 + y^2


Xem chi tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p...
1
1

phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tử:

a) x2 ( x+ 2y) -x -2y

b)3x2- 3y2 -2 (x-y)2

c) x^2- 2x-4y2 - 4y

d) x3 - 4x2 - 9x +36

các các bạn giải giúp mình với. Bản thân đang buộc phải gấp

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp p...

Xem thêm: 4 7 Là Ngày Gì, Xem Lịch Ngày 4 Tháng 7 Năm 2021, 10 Sự Thật Thú Vị Về Quốc Khánh Mỹ 4


3
0

phân tích nhiều thức thành nhân tửa)x3+2x2+x


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8ToánBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách p...
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)