X LÀ KIM LOẠI THUỘC NHÓM IIA

     

X là kim loại thuộc team IIA. Mang đến 1,7 gam các thành phần hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại X và Zn công dụng với lượng dư hỗn hợp HCl, xuất hiện 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi mang đến 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra không đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là
Bạn đang xem: X là kim loại thuộc nhóm iia

+) gọi M là kí hiệu thông thường của 2 sắt kẽm kim loại X và Zn

+) M + 2HCl → MCl2 + H2

$ o ar M_M = frac1,70,03 = 56,67$

Vì MZn = 65 > 56,67 => MX 2SO4 → XSO4 + H2

$ o n_X = frac1,9M_X = n_H_2;, o ,,frac1,9M_X MX > 38 => sắt kẽm kim loại X là Ca


Gọi M là kí hiệu thông thường của 2 kim loại X với Zn

a là số mol của M

M + 2HCl → MCl2 + H2

=> nH2 = 0,03 mol = a

$ o ar M_M = frac1,70,03 = 56,67$

Vì MZn = 65 > 56,67 => MX 2SO4 → XSO4 + H2

$ o n_X=frac1,9M_X=n_H_2 , o ,,frac1,9M_X MX > 38

Ta có: 38 X sắt kẽm kim loại X là Ca


*
*
*
*
*
*
*
*

Hoà tan trọn vẹn 15,4 gam các thành phần hỗn hợp Mg với Zn trong hỗn hợp HCl dư thấy có 6,72 lít khí bay ra (ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X được bao nhiêu gam muối bột khan ?


Cho 13,5 gam lếu hợp các kim một số loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng lạnh (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp X cùng 7,84 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không tồn tại không khí) được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là


Hoà tan trọn vẹn 16 gam tất cả hổn hợp Mg và Fe bởi dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau phản ứng thấy cân nặng dung dịch tăng lên 15,2 gam đối với ban đầu. Trọng lượng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng là


Hòa tung m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn cùng Mg) bởi dung dịch HCl dư. Sau bội nghịch ứng, trọng lượng dung dịch axit tạo thêm (m - 2) gam. Khối lượng (gam) của muối tạo thành thành trong dung dịch sau phản nghịch ứng là


Cho 33,4 gam tất cả hổn hợp bột mịn X (gồm Al, Cr, Fe, Cu và Ag) vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, bao gồm 17,2 gam chất rắn tách ra, mặt khác thu được 11,2 lít khí (đktc). Độ tăng khối lượng của dung dịch sau bội phản ứng so với cân nặng dung dịch H2SO4 ban đầu là


Cho 3,68 gam láo hợp tất cả Al với Zn công dụng với một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, chiếm được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản nghịch ứng là


Hoà tan không còn 7,74 gam các thành phần hỗn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 0,28M thu được dung dịch X cùng 8,736 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối bột khan là


Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M, nhận được 5,32 lít H2 (ở đktc) với dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y tất cả pH là


Hoà tan trọn vẹn hỗn hòa hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vùa dùng dung dịch HCl 20%, thu được hỗn hợp Y. Mật độ của FeCl2 trong hỗn hợp Y là 15,76%. Nồng độ xác suất của MgCl2 trong dung dịch Y là


Cho m gam na tan hết vào 100 ml dung dịch tất cả (H2SO4 0,5M và HCl 1M) chiếm được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng cân nặng chất rắn nhận được là


Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở cả 2 chu kỳ liên tiếp thuộc đội IIA công dụng hết với hỗn hợp HCl (dư), bay ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là
Xem thêm: Tìm Bài Hát " Bao Ngày Mẹ Ngóng Con Chào Đời, Lời Bài Hát Nhật Ký Của Mẹ

X là sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA. Mang lại 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tính năng với lượng dư dung dịch HCl, xuất hiện 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tính năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là


Để hoà tan trọn vẹn 6,4 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) cùng oxit của nó đề nghị vừa đầy đủ 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Kim loại R là


Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam láo hợp bao gồm một sắt kẽm kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (MX Y) trong dung dịch HCl dư, nhận được 1,12 lít khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại X là


Hoà tan trọn vẹn 2,45 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan bao gồm nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là


Hoà tan trọn vẹn 5,85 gam bột sắt kẽm kim loại M vào hỗn hợp HCl, chiếm được 7,28 lít khí H2 đktc. Kim loại M là


Cho m (gam) tất cả hổn hợp Al, Mg công dụng với dung dịch HCl dư thu được 12,32 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng m (gam) tất cả hổn hợp trên cho tính năng với dung dịch NaOH dư nhận được 6,72 lít khí (đktc). Tính quý hiếm của m?


Hòa tan trọn vẹn 5,95 gam hỗn hợp hai kim loại Al với Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thì khối lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Trọng lượng Al với Zn (tính theo gam) trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là


Cho 5 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Ag cùng Al vào hỗn hợp HCl dư. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng Ag trong X là


Hòa tan trọn vẹn 1,9 gam lếu hợp có Fe, Mg với Al bởi dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, nhận được 1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có khối lượng 50 gam trong hỗn hợp HCl, sau khi thu được 336 ml H2 (đktc) thì trọng lượng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68%. Khẳng định kim các loại đã dùng.


Cho các thành phần hỗn hợp Fe và Zn tính năng với dung dịch tất cả hổn hợp chứa 0,01 mol HCl cùng 0,05 mol H2SO4. Sau phản ứng thu được hóa học rắn X, dung dịch Y với khí Z. Cho khí Z đi qua CuO dư, làm cho nóng thu được m gam Cu. Quý hiếm của m là


Cho 8,85 g tất cả hổn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl nhận được 3,36 lít H2 (đktc). Phần hóa học rắn ko phản ứng cùng với axit được rửa sạch mát rồi đốt cháy vào oxi tạo ta 4 g hóa học bột màu đen. Phần trăm cân nặng của Mg, Cu, Zn lần lượt là


Nung lạnh 2,13 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 kim loại Mg, Zn cùng Al ở dạng bột với oxi thu được tất cả hổn hợp Y gồm các oxit có cân nặng 3,33 gam. Thể tích hỗn hợp HCl 1M đầy đủ để bội nghịch ứng không còn với Y là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Quy Nạp Về Môi Trường Trong Đó Có Sử Dụng Câu Cảm Thán

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.