Phân tích đa thức thành nhân tử: x^2 + 4x + 3

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

*

(x^2+4x+3)

(=x^2+3x+x+3)

(=left(x^2+x ight)+left(3x+3 ight))

(=xleft(x+1 ight)+3left(x+1 ight))

(=left(x+1 ight)left(x+3 ight))


*

Câu 6 .Kết trái phân tích đa thức x 3 – 4x thành nhân tử là:

A. X(x2 + 4)

B. X(x – 2)(x + 2)

C. X(x2 4)

D. X(x – 2)


Phân tích nhiều thức thành nhân tử 

1, a6 + b3

2, x2 – 10x + 25

3, 8x3  (dfrac18) 

4, x2 + 4xy + 4y2


Cho đa thúc A= 2x^4+3x^3-4x^2-3x+2 cùng đa thức B= x+2

1) làm cho tính phân tách đa thức A cho đa thức B.

Bạn đang xem: Phân tích đa thức thành nhân tử: x^2 + 4x + 3

2) Hãy phân tích nhiều thức yêu thương của phép phân chia đa thức A cho đa thức B thành nhân tử.

 


Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a)x2-y2-2x+2y e)x4+4y4

b)x2(x-1)+16(1-x) f)x4-13x2+36

c)x2+4x-y2+4 g) (x2+x)2+4x2+4x-12

d)x3-3x2-3x+1 h)x6+2x5+x4-2x3-2x2+1


Bài 2: Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

1) 6x3y - 12x2y2 + 6xy3 6) x – x -2

2) (x2 +4)2 -16 7) x4 - 5x2 + 4

3) 5x2 - 5xy - 10x + 10y 8) x2 – x3 - 2x2 - x

4) a3 - 3a + 3b – b3 9) (a3 – 27) – (3 – a)(6a + 9)

5) x2 - 2x – y2 +1 10) x2(y – z) + y2(z – x) + z2(x – y)


 

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

1) x3 - 7x + 6

2) x3 - 9x2 + 6x + 16

3) x3 - 6x2 - x + 30

4) 2x3 - x2 + 5x + 3

5) 27x3 - 27x2 + 18x - 4

6) x2 + 2xy + y2 - x - y - 12

7) (x + 2)(x +3)(x + 4)(x + 5) - 24

8) 4x4 - 32x2 + 1

9) 3(x4 + x2 + 1) - (x2 + x + 1)2

 

10) 64x4 + y4

11) a6 + a4 + a2b2 + b4 - b6

12) x3 + 3xy + y3 - 1

13) 4x4 + 4x3 + 5x2 + 2x + 1

14) x8 + x + 1

15) x8 + 3x4 + 4

16) 3x2 + 22xy + 11x + 37y + 7y2 +10

17) x4 - 8x + 63


Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

1) x3 - 7x + 6

2) x3 - 9x2 + 6x + 16

3) x3 - 6x2 - x + 30

4) 2x3 - x2 + 5x + 3

5) 27x3 - 27x2 + 18x - 4


Bài1: thực hiện phép tính

a) 2x(3x2 – 5x + 3) b) - 2x ( x2 + 5x+3) 

bài bác 4: tìm kiếm x, biết.

a/ 3x + 2(5 – x) = 0 b/ x(2x – 1)(x + 5) – (2x2 + 1)(x + 4,5) = 3,5

c/ 3x2 – 3x(x – 2) = 36.

Xem thêm: Cách Tính Sin 60 Độ Bằng Bao Nhiêu, Sin 60 Độ Bằng Bao Nhiêu

II. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 

Bài1: Phân tích đa thức thành nhân tử.

a/ 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 b/ x(x + y) – 5x – 5y.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Máy Giặt Samsung Từ Liêm, 9 Trung Tâm Bảo Hành Samsung Tại Hà Nội

c/ 10x(x – y) – 8(y – x). D/ (3x + 1)2 – (x + 1)2

e/ 5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2. F/ x2 + 7x – 8

g/ x3 – x + 3x2y + 3xy2 + y3 – y h/ x2 + 4x + 3.


Lớp học trực tuyến

đồ vật lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học trực đường

trang bị lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh