X-1/2=y-2/3=z-3/4 và 2x+3y-z=50

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: X-1/2=y-2/3=z-3/4 và 2x+3y-z=50

*

*

Ta có: (fracx-12=fracy-23=fracz-34.)(Rightarrowfrac2x-24=frac3y-69=fracz-34) cùng (2x+3y-z=50.)Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau ta được:(frac2x-24=frac3y-69=fracz-34=fracleft(2x-2 ight)+left(3y-6 ight)-left(z-3 ight)4+9-4=fracleft(2x+3y-z ight)-59=frac50-59=5.)(Rightarrowleft{eginmatrixfracx-12=5Rightarrow x-1=10Rightarrow x=11\fracy-23=5Rightarrow y-2=15Rightarrow y=17\fracz-34...

Ta có: (fracx-12=fracy-23=fracz-34.)

(Rightarrowfrac2x-24=frac3y-69=fracz-34) cùng (2x+3y-z=50.)

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số đều nhau ta được:

(frac2x-24=frac3y-69=fracz-34=fracleft(2x-2 ight)+left(3y-6 ight)-left(z-3 ight)4+9-4=fracleft(2x+3y-z ight)-59=frac50-59=5.)

(Rightarrowleft{eginmatrixfracx-12=5Rightarrow x-1=10Rightarrow x=11\fracy-23=5Rightarrow y-2=15Rightarrow y=17\fracz-34=5Rightarrow z-3=20Rightarrow z=23endmatrix ight.)

Vậy (left(x;y;z ight)=left(11;17;23 ight).)

Chúc bạn học tốt!


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự
*

Tìm x, y, z theo đề :

a) 1/2x=2/3y=3/4z cùng x-y=15

b) y+z+1/x = x+z+2/y=x+z-3/z=1/x+y+z

c) 2x+1/5=3y-2/7=2x+3y-1/6x


Xem chi tiết
Lớp 7ToánBài 7: tỉ trọng thức
1
0
*

(dfracx3)=(dfracy8)=(dfracz5) và 2x + 3y - z = 50


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7ToánBài 7: tỉ trọng thức
2
2

Tìm 3 số x, y, z biết rằng:

a) x/3=y/4 , y/3=z/5 và 2x - 3y - z=50

b) 2x = 3y, 5y = 7z và 3x+5z-7y = 30

Các bạn lm giúp mk vs nhé!


Xem chi tiết
Lớp 7ToánBài 7: tỉ lệ thức
2
0

Tìm x,y,z biết:

A)o,3:3và 1/3 = 6 : 15 b:x/-36 =5/6 c)x/6 = y/5 và x-y = -28 d)x/2 = y/7 và 2x-5y = 93

E)2 và 2/3 :x =1 cùng 7/9 : 0.02 ;f)x/5 = y/4:x2-y2=36 ;g)x : 9-3,7) = (-2,5) :0,25 : H)x/3 = y/4;y/3=z/5 với 2x-3y+z = 6 I)X/7 = y/-9 =z/3 với 3x-5y =156


Xem đưa ra tiết
Lớp 7ToánBài 7: tỉ lệ thành phần thức
1


Xem thêm: Em Hãy Viết Bài Văn Tả Người Thân Yêu Và Gần Gũi Nhất Với Mình Hay Nhất

0
0)+bài+2+:+a)x/10+=y/6=z/24+và+5x++y-2z=28+b)x/3=y/4+;y/5=z/7+và+2x+3y-z+=186+c)x-1/2+=y-2/3=z-3/4+=x-2...">

bái 1 :

a)x/4=y/3và x+y =14

b)x/19=y/21 và 2x-y = 34

c)x/5=y/3và x2 -y4 =4 (x,y>0)

bài 2 :

a)x/10 =y/6=z/24 và 5x +y-2z=28

b)x/3=y/4 ;y/5=z/7 cùng 2x+3y-z =186

c)x-1/2 =y-2/3=z-3/4 =x-2y+3z=14


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7ToánBài 7: tỉ lệ thành phần thức
4
0

Bài 1: tìm x, y biết :

(a,dfracx5=dfracy6;dfracy8=dfracz7vàx+y+z=138)

(b,7x=5yvàxy=140)

(c,3x=8y=6zvà2x+3y-z=210)

(d,dfracx-12=dfracy-23=dfracz-34và2x+3y-z=50)


Xem chi tiết
Lớp 7ToánBài 7: tỉ trọng thức
1
0

Cho (dfracx2=dfracy3=dfracz4)

(A=dfracx+y-zx-y+z;B=dfrac2x+3y+zx-2y-3z)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 7ToánBài 7: tỉ trọng thức
2
0

tìm x,y,z biết

a)(fracx10=fracy6=fracz21và5x+y-2z=28)

b)(fracx3=fracy4,fracy5=fracz7và2x+3y-z=124)

c)(fracx2=fracy3vàxy=54)

d)(frac2x3=frac3y4=frac4z5vàx+y+z=49)

e)(fracx5=fracy3vàx^2-y^2=4)


Xem chi tiết
Lớp 7ToánBài 7: tỉ trọng thức
3
0

tính x, y, z biết

a) (dfracx2=dfracy3,dfracy5=dfracz7), x + y + z = 92

b) 2x = 3y = 5z, x + y - z = 95

c) (dfracxy+x+1=dfracyx+z+1=dfraczx+y-2=x+y+z)


Xem chi tiết
Lớp 7ToánBài 7: tỉ lệ thức
2
1

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Cửa Hàng Viettel Post Gần Nhất, Viettel Post Gần Nhất

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)