VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHÂN TỬ VÀ ION RÚT GỌN

     

ccevents.vn giới thiệu đến các em học viên lớp 11 nội dung bài viết Viết phương trình phân tử, phương trình ion không thiếu thốn và phương trình ion rút gọn, nhằm mục tiêu giúp các em học tốt chương trình chất hóa học 11.

*Bạn đang xem: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Viết phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ và phương trình ion rút gọn:Ví dụ 1: xáo trộn những cặp dung dịch sau đây, cho biết trường vừa lòng nào gồm phản ứng xảy ra, viết phương trình phân tử, phương trình ion không hề thiếu và rút gọn của phản nghịch ứng đó: a) CaCl2 + AgNO3 b) KNO3 + Ba(OH)2 c) Fe2(SO4)3 + KOH d) Na2SO3 + HCl e) BaCl2 + H2SO4 f) Al(NO3)3 + CuSO4 g) FeS + HCl h) Al(OH)3 + NaOH hướng dẫn giải: không phản ứng vì không tạo chất chất năng lượng điện li yếu. Ví dụ 2: Trường thích hợp nào xảy ra phản ứng khi trộn lẫn từng cặp hỗn hợp sau. Viết phương trình làm phản ứng bên dưới dạng phân tử với dạng ion rút gọn.Ví dụ 3: Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng trong dung dịch theo sơ vật dụng sau đây. Ví dụ như 10: hỗn hợp X tất cả chứa các ion. Viết phương trình bội phản ứng xảy ra dưới dạng ion khi: a) đến dung dịch X chức năng với dung dịch BaCl.

Xem thêm: Cách Tính Chu Vi Hình Vuông, Công Thức Tính Chu Vi Hình Vuông


Xem thêm: ✓ Viết Đoạn Văn 5 Đến 7 Câu Nêu Cảm Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Thạch Sanh


B) cho dung dịch X tác dụng với hỗn hợp Ba(OH)2.Ví dụ 11: Cho các ion sau đây. đều cặp ion nào làm phản ứng được với nhau, viết phương trình ion nhằm minh họa. Ví dụ 12: mang đến dung dịch X chứa các ion Ba2+, HCO3-, Mg2+ vào dung dịch Y chứa các ion OH-, SO42-, CO32-. Viết các phương trình ion xảy ra.