Viết Chương Trình Nhập Vào 1 Dãy Số Nguyên

     

viết công tác nhập ѵào mảng số nguyên bao gồm n phần tử.In ra màn hình hiển thị các thành phần Ɩà số chẵn, các phần tử Ɩà số lẻ

Hỏi:

viết chương trình nhập ѵào mảng số nguyên gồm n phần tử.In ra màn hình các phần tử Ɩà số chẵn, các bộ phận Ɩà số lẻ

viết công tác nhập ѵào mảng số nguyên bao gồm n phần tử.In ra màn hình các bộ phận Ɩà số chẵn, các phần tử Ɩà số lẻ

Đáp:

tuyetanhthu:

uses crt;

var m: array<1..100> of integer;

i,n: integer;

begin

clrscr;

write (‘nhap so luong phan tu: ‘); readln (n);

for i:=1 lớn n do

begin

write (‘nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); readln (a);

end;

writeln (‘cac so chan: ‘);

for i:=1 lớn n vì chưng if a mod 2=0 then write (a:3);

writeln (‘cac so le: ‘);

for i:=1 to n do if a mod 20 then write (a:3);

readln;

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên

tuyetanhthu:

uses crt;

var m: array<1..100> of integer;

i,n: integer;

begin

clrscr;

write (‘nhap so luong phan tu: ‘); readln (n);

for i:=1 to n do

begin

write (‘nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); readln (a);

end;

writeln (‘cac so chan: ‘);

for i:=1 lớn n vày if a mod 2=0 then write (a:3);

writeln (‘cac so le: ‘);

for i:=1 to n do if a mod trăng tròn then write (a:3);

readln;

end.

tuyetanhthu:

uses crt;

var m: array<1..100> of integer;

i,n: integer;

begin

clrscr;

write (‘nhap so luong phan tu: ‘); readln (n);

for i:=1 to lớn n do

begin

write (‘nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); readln (a);

end;

writeln (‘cac so chan: ‘);

for i:=1 lớn n vì chưng if a hack 2=0 then write (a:3);

writeln (‘cac so le: ‘);

for i:=1 lớn n do if a mod trăng tròn then write (a:3);

readln;

end.

viết công tác nhập ѵào mảng số nguyên gồm n phần tử.In ra screen các phần tử Ɩà số chẵn, các bộ phận Ɩà số lẻ

Vừa rồi, xémay.vn đang gửi tới chúng ta chi ngày tiết về chủ thể Viết lịch trình nhập vào mảng số nguyên bao gồm n phần tử. In ra màn hình hiển thị các thành phần là số chẵn, các thành phần là số lẻ phái nam 2022 ❤️️, hy vọng với tin tức hữu ích mà nội dung bài viết "Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên có n phần tử. In ra màn hình các phần tử là số chẵn, các bộ phận là số lẻ phái mạnh 2022" mang lại sẽ giúp chúng ta trẻ thân yêu hơn về Viết công tác nhập vào mảng số nguyên gồm n phần tử. In ra màn hình các bộ phận là số chẵn, các phần tử là số lẻ nam giới 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy thuộc xémay.vn cải tiến và phát triển thêm nhiều nội dung bài viết hay về Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên bao gồm n phần tử. In ra màn hình hiển thị các bộ phận là số chẵn, các bộ phận là số lẻ phái nam 2022 các bạn nhé.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Euro Ngày 24 Tháng 6, Lịch Thi Đấu Euro 2020


uses crt;var n,i,t,kt,j:integer;a:array<1..100>of integer;beginclrscr;write("n="); readln(n);for i:=1 to lớn n dobeginwrite("a<",i,">="); readln(a);end;------------------xu-ly------------------------writeln("cac so le vào day so la: ");for i:=1 lớn n doif a thủ thuật 2=1 then write(a:4);writeln;tl:=0;for i:=1 khổng lồ n do

if a hack 2=1 then tl:=tl+a;

writeln("cac so chan vào day so la: ");for i:=1 lớn n doif a thủ thuật 2=0 then write(a:4);writeln;tc:=0;for i:=1 to lớn n do

if a thủ thuật 2=0 then tc:=tc+a;

writeln("tong cac phan tu chan trong day la: ",tc);

writeln("tong cac phan tu le vào day la: ",tl);

writeln("cac so nguyen khổng lồ trong day la: ");

readln;end.


Viết chương trình giới thiệu màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c

Hỏi:


Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c

Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của hàng số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách cơ bản chương trình lớp 8)

Đáp:

halan:

program SNT;

uses crt;

var A: array <1..500> of integer;

n,i,d,j: integer;

Begin

write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write(‘A<‘,i,’>=’); readln(A);

end;

write(‘Cac so nguyen khổng lồ trong day: ‘);

for i:=1 lớn n do

begin

d:=0;

for j:=1 to lớn i do

if i hack j=0 then d:=d+1;

if d=2 then write(i,’ ‘);

end;

readln

End.


*

halan:

program SNT;

uses crt;

var A: array <1..500> of integer;

n,i,d,j: integer;

Begin

write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

for i:=1 lớn n do

begin

write(‘A<‘,i,’>=’); readln(A);

end;

write(‘Cac so nguyen lớn trong day: ‘);

for i:=1 lớn n do

beginhalan:

program SNT;

uses crt;

var A: array <1..500> of integer;

n,i,d,j: integer;

Begin

write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write(‘A<‘,i,’>=’); readln(A);

end;

write(‘Cac so nguyen to lớn trong day: ‘);

for i:=1 lớn n do

begin

d:=0;

for j:=1 lớn i do

if i thủ thuật j=0 then d:=d+1;

if d=2 then write(i,’ ‘);

end;

readln

End.

Xem thêm: Những Bức Tranh Về 20-11 - Tranh Vẽ 20/11 Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam ĐẹpViết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của hàng số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c

Vừa rồi, 1đô.vn vẫn gửi tới chúng ta chi máu về chủ đề Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của hàng số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c nam 2022 ❤️️, mong muốn với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết "Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c phái mạnh 2022" đem đến sẽ giúp chúng ta trẻ quan tâm hơn về Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c phái nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay nay. Hãy thuộc 1đô.vn cải tiến và phát triển thêm nhiều bài viết hay về Viết chương trình đưa ra màn hình tất cả các số nguyên tố của dãy số a gồm n phần tử được nhập bất kì từ bàn phím ( Dùng cách c nam 2022 chúng ta nhé.


Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên tất cả n thành phần in ra screen tổng các phần tử
kimsa88
cf68