/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

NỘI QUY

NỘI QUY CÔNG TY

 1. Chế độ làm việc:
 • Nếu không có sự kiện: làm việc từ thứ 2 – thứ 7; Nghỉ ngày chủ nhật.
 • Nếu có sự kiện: Làm ngoài giờ và được tính lương phụ trách chương trình hay phụ cấp.
 • Tham gia huấn luyện vào chiều thứ 7 hoặc sáng chủ nhật (nếu không có sự kiện)
 • Thời gian làm việc trong ngày: 8 tiếng/ ngày

+ Sáng: Từ 8h00 đến 12h00

+ Chiều: Từ 14h00 đến 18h00

 1. Đối với nhân viên:
  • Khen thưởng:
 • Khen thưởng cho nhân viên hoàn thành tốt các công việc trong 1 tháng: Tùy vào độ hiệu quả và tiến độ các công việc được giao.
 • Khen thưởng cho nhân viên được đề cử trở thành nhân viên có hiệu quả làm việc tốt nhất do các nhân viên khác bình chọn vào mỗi dịp đặc biệt.
 • Khen thưởng cuối năm dành cho nhân viên đã làm việc hơn 1 năm/ đã kí hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên theo đánh giá của Giám Đốc; mức thưởng từ: 1.000.000đ – 3.000.000đ
  • Kỷ luật: (Lần 1: nhắc nhở, lần 2: nộp phạt 100.000đ/ 1 lần vi phạm, lần 3: trừ lương hoặc nghỉ việc)
 • Đến công ty làm việc đúng giờ quy định, đến trễ nộp phạt theo quy định của công ty.
 • Trước khi làm việc và khi ra về, phải sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng chổ làm của mình.
 • Trong giờ làm việc phải trật tự, không được làm những việc riêng của cá nhân (chơi game, facebook, xem phim…) và phải có trách nhiệm cố gắng hoàn thành khối lượng công tác được giao phó.
 • Tuyệt đối không được rời khỏi nơi làm việc khi chưa có sự cho phép của cấp trên.
 • Không gian lận dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu công ty phát hiện phải làm bản kiểm điểm và có thể bị đuổi việc.
 • Chấp hành tuyệt đối sự phân công công việc của cấp trên.
 • Có ý thức phòng gian bảo mật, không tiết lộ và cung cấp tài liệu cho người khác khi chưa được phép của lãnh đạo Công ty.
  • Quy định khác
 • Giữ gìn và tiết kiệm tài sản của công ty.
 • Chịu trách nhiệm với công việc. Khi quản lý chương trình để bị mất mát tài sản thì phải mua mới với giá hiện hành.
 • Khi xin phép nghỉ phải gửi email trước 3 ngày, ghi rõ lý do và phải được sự đồng ý của cấp trên. Mỗi tháng không quá 2 ngày hoặc mỗi năm không quá 14 ngày phép. Thời gian nghỉ việc riêng không được tính lương, trường hợp nghỉ không xin phép xem như nghỉ không lý do. Nghỉ không lý do quá 3 ngày sẽ buộc thôi việc.
 • Xin thôi việc: chậm nhất phải xin trước 45 ngày. Người tự ý bỏ việc và người bị buộc thôi việc đều bị mất tất cả phúc lợi và phải bàn giao công việc; nếu không bàn giao sẽ bị khấu trừ lương do những tổn thất của công việc.

 

                                                                                                Giám Đốc

                 

                                                                                                   Đã ký