MARKETING CỘNG ĐỒNG

Vai trò của Marketing cộng đồng trong xã hội ngày nay ngày càng quan trọng đối với một doanh nghiệp hướng tới mục tiêu và lợi ích xã hội bởi vì đã đến lúc để nhận thức và thay đổi tư duy giáo điều trong hoạt động marketing truyền thống.

Marketing cộng đồng hay Based Social Marketing ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Marketing cộng đồng hay Based Social Marketing ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Với marketing cộng đồng, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp xã hội để đáp ứng những mong muốn, nhu cầu của những cộng đồng mục tiêu trong xã hội sau đó xây dựng các chương trình liên quan. Để làm điều đó, các doanh nghiệp biết lắng nghe, thấy hiểu và tập trung đi sâu nghiên cứu cũng như đánh giá chiến lược truyền thông marketing với trọng tâm là “khách hàng”.

Đúng mục tiêu từ việc lắng nghe, thấu hiểu cộng đồng sẽ biến doanh nghiệp trở thành "người bạn" tốt đối với họ.

Đúng mục tiêu từ việc lắng nghe, thấu hiểu cộng đồng sẽ biến doanh nghiệp trở thành “người bạn” tốt đối với họ.

Và khi thực hiện tốt marketing cộng đồng, mục tiêu nhắm vào bán sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ của doanh nghiệp mà còn đạt được mục đích cao cả hơn nữa nhằm hướng đến đó là sự ảnh hưởng đối với  cách ứng xử của cộng đồng, phản ứng của cộng động cũng như sự thỏa mãn, hài lòng mà cộng đồng dành cho doanh nghiệp.

Sự hài lòng, phản ứng của cộng đồng là nguồn lực thúc đẩy doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp xã hội.

Sự hài lòng, phản ứng của cộng đồng là nguồn lực thúc đẩy doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp xã hội.

Nắm bắt được vai trò của marketing cộng đồng, CCComunication tổ chức các chương trình kết hợp các nguồn lực cộng đồng như lực lượng thiện nguyện, tình nguyện, các tổ chức… với nguồn lực doanh nghiệp để tiến hành marketing tại các khu vực hoặc địa phương nhất định với mục tiêu là dân cư sống tại cộng đồng.

Các dịch vụ marketing cộng đồng mà CComunication triển khai:

– Trách nhiêm xã hội của doanh nghiệp – CSR
– Nguồn lực cộng đồng
– Hệ thống phân phối cộng đồng

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi khi cần được tư vấn, hỗ trợ :

CCEVENTS CO., LTD – “Đam Mê Sự Hoàn Hảo”
Hotline: (08) 6861 6857 – 0938 737 857 – 0932 087 857 – 0909 007 857
Email: info@ccevents.vn
Website: ccevents.vn
Dewitt cited https://writemypaper4me.org several elements of the mindset that has education mired in the staid approach that all too often still serves as common teaching practice