VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN LỚP 9

     

Bước 1: Viết sơ đồ mạch điện,vẽ lại mạch điện cho dễ dàng và rõ ràng hơn (khi gồm dây nối tắt, hoặc các điện trở mắc thông suốt liên tục...)

Bước 2: xác minh điện trở tương tự của mạch điện.

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ mạch điện lớp 9

Quảng cáo

Một số quy tắc chuyển mạch.

a/ Chập những điểm cùng điện thế:

- "Ta rất có thể chập 2 hay những điểm có cùng điện vắt thành một điểm khi biến đổi mạch năng lượng điện tương đương."

(Do VA - Vb = UAB = I.RAB lúc RAB = 0; I 0 hoặc RAB 0, I = 0 Va = Vb. Tức A và B thuộc điện thế)

Các trường hợp nạm thể: những điểm ở hai đầu dây nối, khóa K đóng, Am pe kế gồm điện trở không đáng kể...Được xem là có cùng điện thế. Nhì điểm nút ở cả hai đầu R5 vào mạch cầu cân nặng bằng...

b/ bỏ điện trở:

- Ta hoàn toàn có thể bỏ những điện trở không giống 0 ra khỏi sơ đồ gia dụng khi chuyển đổi mạch điện tương đương khi cường độ mẫu điện qua các điện trở này bằng 0.

Các ngôi trường hợp vậy thể: những vật dẫn phía trong mạch hở; một năng lượng điện trở khác 0 mắc tuy vậy song với một đồ gia dụng dãn bao gồm điện trở bởi 0 ( điện trở đã biết thành nối tắt); vôn kế tất cả điện trở rất to lớn (lý tưởng).

* Chú ý: với mạch điện tất cả khóa K thì cần chú ý 2 ngôi trường hợp.

Khóa K mở: mẫu điện không trải qua khóa k và các điện trở hay thiết bị năng lượng điện mắc nối liền với khóa K đó.

Khóa K đóng: mẫu điện trải qua khóa k và những điện trở giỏi thiết bị năng lượng điện mắc tiếp nối với khóa K đó. Ví như khóa K đứng một mình trên 1 mạch rẽ và nối thẳng với điểm cuối mối cung cấp thì lúc khóa K kia đóng, mạch năng lượng điện được nối tắt.

Quảng cáo

Bài 1: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết mỗi năng lượng điện trở có mức giá trị R.

Tóm tắt:

Sơ đồ dùng như hình vẽ: các điện trở bằng nhau bằng R.

Đáp án: Rtb = R/3

Hướng dẫn giải:

Vì các điện trở được mắc thông thường nhau ở cả 2 đầu nên rất có thể vẽ lại mạch, cha điện trở mắc song song

Điện trở tương đương của mạch là Rtb = R/3

Bài 2: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 10 Ω.

Xem thêm: Khối Lượng Của Tinh Bột Cần Dùng Trong Quá Trình, Lên Men Để Tạo

Tóm tắt:

R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 9,6 Ω. Rtd = ?

Đáp án: Rtd = 6Ω

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:

Sơ đồ vật mạch: R3 //

Điện trở tương tự R12 là

Điện trở tương tự R124 = R4 + R12 = 9,6 + 2,4 = 12 Ω

Điện trở tương đương toàn mạch là

Bài 3: Tính điện trở tương đương của mạch năng lượng điện sau:

Biết R1 = 4 Ω; R2 = 2 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 12 Ω; R5 = 10 Ω.

Đáp án: Rtd = 12,4 Ω

Hướng dẫn giải:

Ta vẽ lại mạch như sau:


Viết sơ đồ dùng mạch: R5 nt R1 // <(R3 // R4) nt R2>

Ta có:

R234 = R2 + R34 = 2 + 4 = 6 Ω

Rtd = R5 + R1234 = 10 + 2,4 = 12,4 Ω.

Bài 1: mang đến mạch năng lượng điện như sơ đồ hình 1. Biết R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω. Vôn kế gồm điện trở cực kỳ lớn. Tính điện trở tương tự của mạch.

Tóm tắt:

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Vôn kế có điện trở cực kỳ lớn. Tính năng lượng điện trở tương đương của mạch.

Hiển thị đáp án

Vì vôn kế có điện trở vô cùng lớn nên rất có thể bỏ nó ra khỏi mạch là vẽ lại mạch như sau:


*

Sơ vật mạch: nt R2

R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω.

Điện trở tương đương: R34 = R3 + R4 = 20 Ω.


*

Rtd = R134 + R2 = 30 Ω.

Đáp án: Rtd = 30 Ω

Bài 2: mang lại mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Điện trở của vôn kế khôn xiết lớn, bỏ qua điện trở của dây dẫn cùng điện trở ampe kế. Tính năng lượng điện trở tương đương của mạch điện.

Xem thêm: Download Đậu Lém Phiêu Lưu Ký - Toán Lớp 3, Đậu Lém Phiêu Lưu Ký

Tóm tắt:

Biết R1 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, R2 = 5Ω. Tính Rtd.

Hiển thị đáp án

Điện trở của vôn kế hết sức lớn, bỏ qua điện trở của dây dẫn với điện trở ampe kế phải ta có thể bỏ vôn kế thoát khỏi mạch, chập nhì điểm ở nhì đầu am pe kế vì bao gồm cùng năng lượng điện thế, cùng vẽ lại được sơ trang bị mạch như sau: