Unit 9 Lớp 9 Speak

     

Trước cơn bão các bạn sẽ phải chuẩn bị những gì? Phần sau để giúp bạn học đưa ra những việc cần chuẩn bị trước một cơn lốc lớn, và thực hành hỏi và vấn đáp các thắc mắc liên quan tiền với chúng ta học. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài xích tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 9 lớp 9 speak

*

SPEAK – UNIT 9: NATURAL DISASTERS

a) check (x) what preparations you think should be made for a typhoon. (Đánh vết (x) vào đa số sự chuẩn bị mà bạn nghĩ là cần làm trước một cơn bão.)

Giải:

x

Bying some canned food (Mua đồ ăn đóng hộp)

Painting the house (Sơn nhà)

Buying a dog (Mua một bé chó)

x

Buying candles (Mua nến)

x

Buying matches (mua diêm)

Hiring some video clip movies (Thuê một vài đĩa phim)

x

Filling all buckets with water (Lấp đầy nước vào những xô chậu)

x

Buying a ladder (Mua một cái thang)

Washing your blankets (Giặt chăn)

x

Fixing the leak in the roof (Sửa những chỗ bị thủng bên trên mái nhà)

x

Tying the roof lớn the ground with pegs & ropes (Giữ ngôi nhà chắc cứng cáp với mặt đất với cọc với dây thừng)

Inviting some friends over for a dinner (Mời một vài ba người các bạn đến bữa tối)

x

Checking all the window and door latches (Kiểm tra các chốt cửa sổ và cửa ngõ nhà)

b) Now work with a partner. Talk about what you think you uant to lớn buy find vì chưng for a typhoon : explain why. The ideas in the box may help you. (Bây giờ thực hành với một bạn cùng lớp. Nói tới thứ mà chúng ta nghĩ là bạn có nhu cầu mua và đề nghị làm để chuẩn bị trước cơn bão: lý giải tại sao. Những ý trong khung rất có thể giúp bạn.)

The market will be closed and no food will be available. (Siêu thị đóng cửa và món ăn sẽ không tồn tại sẵn)

There may be a power nguồn cut. (Có thể mất điện)

The water pipes may be damaged by the typhoon. (Đường ống nước có thể bị tiêu diệt bởi cơn bão)

There must be strong wind blowing. (Sẽ có gió đơ mạnh)

Big trees may fall down. (Cây lớn có thể đổ)

It will be raining hard (Trời sẽ mưa rất to)

Giải:

A:I think we should buy some canned food before a typhoon. (Tôi nghĩ bọn họ nên mua món ăn đóng hộp trước cơn bão)B:Yes, I think so too/ I agree with you.

Xem thêm: Top 100 Người Giàu Nhất Thế Giới Hiện Nay Gồm Những Ai? Top 100 Người Giàu Nhất Thế Giới Hiện NayXem thêm: Chim Khôn Kêu Tiếng Rảnh Rang Người Khôn Ăn Nói Dịu Dàng Dễ Nghe ”

The market will be closed và no food will be available. (Tôi đồng ý. Rất thị tạm dừng hoạt động và món ăn sẽ không có sẵn.)A:I think we should buy a ladder. (Tôi nghĩ chúng ta nên mua một chiếc thang)B:Why? For what? (Tại sao?)A:Just in case we need khổng lồ fix the roof because there will be hard rain. And we should tie up the roof to the ground since there must be strong wind. (Trong trường hợp họ cần sửa mái nhà vì chưng trời đã mưa vô cùng to. Và họ cũng yêu cầu buộc chặt ngôi nhà vào mặt khu đất vì sẽ sở hữu gió lag mạnh.)B:OK. Why don"t we buy some matches and candles for there may be a nguồn cut. (Ok. Trên sao họ không tải diêm và nến nhỉ vì hoàn toàn có thể sẽ mất điện.)A:That"s my idea, too. & we should fill all buckets with water. (Đó cũng là ý của tôi. Và chúng ta nên đổ đầy nước những xô chậu.)B:That"s right because the water pipes may be damaged. (Đúng vậy vì chưng đường ống nước có thể bị hỏng.)A:Finally, I think we should check all the window and door latches for the wind may be very strong. (Cuối cùng, tôi nghĩ bọn họ nên kiểm tra những chốt cửa vị gió sẽ khá mạnh.)B: Alright! (Đúng vậy)