Language focus

     

• Present progressive - khổng lồ talk about the future - to show changes with get and become • Comparative and superlative adjectives


Language Focus

● Present progressive - to talk about the future

- lớn show changes with get and become

● Comparative và superlative adjectives

1. Read the dialogues. 

(Đọc những đoạn đối thoại sau.)

a) Mrs. Vui: Is the boat khổng lồ Dong Hoi leaving at 10.25?

Clerk: Is that Lady of the Lake?

Mrs. Vui: That’s right.

Bạn đang xem: Language focus

Clerk: I’m very sorry, madam, but it’s been delayed.

Mrs. Vui: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 10.40.

b) Mr. Hung: Is the boat from hai Phong arriving at 10.30?

Clerk: Are you talking about Bright Sky?

Mr. Hung: Yes.

Clerk: It’s arriving on time, sir.

Tạm dịch:

a) Bà Vui: gồm phải thuyền cho Đồng Hới rời bến cơ hội 10.25 không?

Thư ký: có phải là thuyền nữ giới hoàng biển khơi cả ko ạ?

Bà Vui: Đúng thế.

Thư ký: Tôi khôn cùng tiếc, thưa bà, mà lại nó đã trở nên hoãn.

Bà Vui: Ồ, không!

Thư ký: Bây giờ, nó đang rời đi cơ hội 10 tiếng 40 phút.

(b) Ông Hùng: Thuyền từ tp. Hải phòng có mang lại 10:30 không?

Thư ký: Có cần là thuyền bầu trời xanh không ạ?

Ông Hùng: Đúng thế.

Thư ký: Nó sẽ đến đúng giờ, thưa ngài.

Now make similar dialogues. Use the shipping information. 

(Hãy làm những hội thoại tương tự, áp dụng bảng tin tức về tiếng tàu chạy.)

*

Hướng dẫn giải:

1. You: Excuse me! Is the boat lớn Quy Nhon leaving at 11.30?

Clerk: Is that Good Fortuned?

You: That’s right.

Clerk: I’m sorry, but it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 13.55.

You: Thank you.

2. Mrs Lien: Excuse me! Is the boat to Nha Trang leaving at 11.40?

Clerk: Are you talking about thành phố of Hue?

Mrs Lien: Yes.

Clerk: It’s leaving on time, madam.

Mrs. Lien: Thank you.

3. You: Is the boat khổng lồ Ho chi Minh city leaving at 11.55?

Clerk: Is that Golden Trail?

You: That’s right.

Clerk: I’m sorry, the boy, but it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: Now, it’s leaving at 16.20.

4. Mr. Lam: Is the boat from Ho chi Minh đô thị arriving at 10.40?

Clerk: Are you talking about tốc độ of Lights?

Mr. Lam: Yes.

Clerk: I’m sorry, sir, it’s been delayed.

Mr. Lam: Oh, no!

Clerk: It’s arriving at 12.30.

5. You: Excuse me! Is the boat from Ca Mau arriving at 11.00?

Clerk: Are you talking about kim cương Eyes"?

You: Yes.

Clerk: It’s arriving on time.

You: Thank you.

6. You: Excuse me! Is the boat from Phu Quoc arriving at 12.00?

Clerk: Is that Stars Above?

You: That’s right.

Clerk: I"m very sorry it’s been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: It’s arriving at 18.15.

Tạm dịch:

Lịch trình tàu thuyền

Tên bé tàu

Điểm đến

Giờ khởi hành

Trạng thái

Thời gian cố gắng đổi

Nữ hoàng hải dương cả

Đồng Hới

10.25

Tạm hoãn

10.40

May mắn

Quy Nhơn

11.30

Tạm hoãn

13.55

Thành phố Huế

Nha Trang

11.40

-------------

---------------

Con con đường hoàng kim

Thành phố hồ nước Chí Minh

11.55

Tạm hoãn

16.20

Tên bé tàu

Điểm xuất phát

Giờ cập bến

Trạng thái

Thời gian vắt đổi

Bầu trời xanh

Hải Phòng

10.30

--------------

---------------

Tốc độ ánh sáng

Thành phố hồ Chí Minh

10.40

Tạm hoãn

12.30

Đôi mắt kim cương

Cà Mau

11.00

---------------

----------------

Những ngôi sao sáng xa

Phú Quốc

12.00

Tạm hoãn

18.15


Thư ký: gồm phải con thuyền May mắn không?

Bạn: Đúng vậy.

Thư ký: Tôi rất tiếc, tuy vậy đã nó bị hoãn.

Bạn: Oh, không!

Thư ký: Bây giờ, nó đã rời đi cơ hội 13.55.

Bạn: Cảm ơn bạn.

2. Bà Liên: Xin lỗi! Thuyền mang lại Nha Trang tránh bến thời điểm 11 giờ 40 yêu cầu không?

Thư ký: Ý bà là chiến thuyền Thành phố Huế đúng không ạ?

Bà Liên: Đúng thế.

Thư ký: Nó sẽ rời bến đúng giờ, thưa bà.

Bà Liên kết: Cảm ơn nhiều.

3. Bạn: bao gồm phải mẫu thuyền đến tp.hcm đã rời đi dịp 11.55 ko ạ?

Thư ký: bao gồm phải phi thuyền Con mặt đường hoàng kim không?

Bạn: Đúng ạ.

Thư ký: Tôi khôn xiết tiếc, cậu bé, tuy nhiên nó đã biết thành hoãn.

Bạn: Ồ, không!

Thư ký: Bây giờ, nó đã rời đi dịp 16,20.

4. Ông Lâm: Thuyền từ tp.hồ chí minh có phải cập bến lúc 10 giờ đồng hồ 40 không?

Thư ký: Ý ông là chiến thuyền Tốc độ ánh sáng đúng không ạ ạ?

Ông Lâm: Đúng vậy.

Thư ký: Tôi rất tiếc, thưa ông, nó đã trở nên hoãn.

Ông Lâm: Ồ, không!

Thư ký: Nó sẽ đến lúc 12.30.

Thư ký: Ý bạn là chiến thuyền Đôi đôi mắt kim cương cứng đúng không?

Bạn: Vâng.

Thư ký: Nó sẽ tới đúng giờ.

Bạn: Cảm ơn bạn.

6. Bạn: Xin lỗi! bao gồm phải con thuyền từ Phú Quốc sẽ tới lúc 12 giờ đồng hồ không?

Thư ký: tất cả phải con thuyền Những ngôi sao sáng xa không?

Bạn: Đúng vậy.

Thư ký: Tôi vô cùng tiếc, nhưng lại nó đã bị hoãn.

Bạn: Ồ, không!

Thư ký: Nó sẽ đến lúc 18,15.


a. Nam: What are you doing tonight?

Bao: I"m playing (0) table tennis.

b. Uncle Thach: Would you và Lan lượt thích to go khổng lồ the movies?

Hoa: Sorry, we can"t. We (1)_________ homework.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh, Bài Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

c. Mrs. Vui: Are you watching the seven o’clock news?

Mr. Nhat: No. I (2) ________ a program on rainforests.

d. Hoa: I’m going lớn the beach on Saturday.

Lan: Lucky you! I (3) _________ khổng lồ my violin lesson.

e. Mrs. Thoa: Are you không lấy phí on Sunday afternoon?

Na: No, Mom and I (4) ________ the house.

Nga: Can you fix my computer on Friday afternoon?

Mr. Lam: I’m afraid not. I (5)_________ a meeting that afternoon.

Hướng dẫn giải:

(1) are doing

(2) am watching

(3) am going

(4) are cleaning

(5) am having

Tạm dịch:

a. Nam: chúng ta đang làm cái gi tối nay thế?

Bảo: mình đang chơi bóng bàn.

b. Bác bỏ Thạch: cháu và Lan cũng muốn đi xem phim không?

Hoa: Xin lỗi bác, nhưng chúng cháu không thể. Chúng con cháu đang làm bài tập về nhà.

c. Bà Vui: Ông có đang coi tin tức thời điểm bảy giờ không?

Ông Nhật: Không. Tôi đang xem một công tác về rừng mưa nhiệt độ đới.

d. Hoa: Mình sẽ đến bãi biển vào sản phẩm công nghệ bảy.

Lan: Chúc may mắn! Còn mình vẫn học lũ vi-ô-lông.

e. Bà Thoa: Cháu tất cả rảnh vào chiều nhà nhật không?

Na: ko ạ, thời gian đấy người mẹ và nhỏ đang lau dọn công ty ạ.

f. Nga: Bác rất có thể sửa máy tính xách tay giúp con cháu vào chiều đồ vật Sáu không?

Ông Lâm: bác bỏ e là không cháu ạ. Chưng có một buổi họp chiều hôm đó.

3. Complete the sentences. Use the verbs and adjectives in the boxes. 

(Hoàn thành các câu sau, áp dụng động từ cùng tính từ mang lại trong khung.)


get

become 

cleaner

cold

dark

tall

weak

a) The boys are getting taller.

b) The old men_____ .

c) We should go home. It_____ .

d) The weather______

e) The students_____ .

f) The school yard_____ .

Hướng dẫn giải:

a. The boys are getting taller.

b. The old men are getting weak.

c. We should go home. It"s getting dark.

d. The weather is becoming cold.

e. The students are becoming better.

f. The school yard is becoming cleaner.

Tạm dịch:

a. Hầu hết cậu nhỏ bé ngày càng trở đề xuất cao hơn.

b. Phần đông người lũ ông khủng tuổi ngày càng trở bắt buộc yếu hơn.

c. Bọn họ nên về nhà. Trời đang về tối dần.

d. Thời tiết ngày dần trở nên lạnh hơn.

e. Các sinh viên ngày càng trở nên giỏi hơn.

f. Sảnh trường càng ngày càng trở phải sạch hơn.


4. Make comparisons between the city và the country about these things. The adjectives in the box will help you.

(Hãy đối chiếu giữa thành thị cùng nông buôn bản về phần đông điều dưói đây. Các tính từ cho trong khung để giúp em.)

busy easy expensive cheap good

bad poor big accessible fresh

 

food

traffic

transport

air

entertainments

medical facilities

schools

electricity

Hướng dẫn giải:

The food in the thành phố is more expensive than the food in the countryside. The food in the countryside is cheaper than the food in the city.

The traffic in the đô thị is busier than the traffic in the countryside.

The transport in the city is easier than the transport in the countryside.

The air in the countryside is fresher than the air in the city. The air in the city is more polluted than the air in the countryside.

The entertainments in the thành phố are better than the entertainments in the countryside. The entertainments in the countryside is poorer than the entertainments in the city.

The medical facilities in the thành phố are more accessible than those (= the medical facilities) in the countryside.

The schools in the đô thị are better than the schools in the countryside.

The electricity in the đô thị is better than the electricity in the countryside.

Tạm dịch:

Thức nạp năng lượng trong thành phố giá thành cao hơn thức nạp năng lượng ở nông thôn. Thức ăn ở nông làng mạc rẻ hơn thức ăn trong thành phố.

Giao thông trong tp đông đúc hơn so với giao thông vận tải ở nông thôn.

Giao thông trong thành phố dễ ợt hơn so với giao thông vận tải ở nông thôn.

Không khí ngơi nghỉ vùng nông làng trong lành hơn không khí trong thành phố. Không khí trong thành phố bị ô nhiễm và độc hại nhiều hơn không khí sống nông thôn.

Hoạt động vui chơi trong thành phố tốt hơn so với vui chơi ở nông thôn. Các vận động giải trí ngơi nghỉ nông thôn ít ỏi hơn các hoạt động giải trí vào thành phố.

Các bệnh viện trong thành phố dễ tiếp cận hơn so với những cơ sở y tế làm việc nông thôn.

Các trường học trong thành phố xuất sắc hơn những trường làm việc nông thôn.

Điện vào thành phố xuất sắc hơn năng lượng điện ở nông thôn.

5. Look at the advertisements. Compare the house, the villa & the apartment. Use the adjectives in the box.

(Hãy xem các quáng cáo sau. Em hãy đối chiếu nhà ở, nhà biệt thự với những hộ chung cư, dùng tính từ đến trong khung.)


The house is more expensive than the apartment.

The apartment is smaller than the villa.

The villa is the oldest home.


*


Dịch bài:

Ngôi nhà tất cả giá giá thành cao hơn căn hộ.

Căn hộ tất cả diện tích nhỏ tuổi hơn biệt thự.

Biệt thự này là ngôi nhà nhiều năm nhất.

CHO THUÊ

Căn hộ giỏi đẹp bao gồm ban công, mới đưa vào sử dụng 2 năm, diện tích 30m2, giá thuê mướn 900.000 đồng một tháng.

Số điện thoại: 8 420 197

CHO THUÊ

Ngôi nhà tân tiến được sản phẩm công nghệ điều hòa, bao gồm vườn, còn mới, diện tích 1000m2, giá cho thuê 6,6 triệu vnd một tháng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hai Cách Pha Nước Chấm Bún Đậu, Cách Pha Nước Mắm Chấm Bún Đậu

Số điện thoại: 8 362 341

CHO THUÊ

Biệt thự xinh đẹp, đã đưa vào và sử dụng 5 năm, diện tích s 150m2, giá dịch vụ cho thuê 7,8 triệu vnd một tháng.