Unit 7 lớp 11 reading

     

Bài học tập Unit 7 Lớp 11 World population phần Reading giúp những em nâng cấp kỹ năng phát âm hiểu. Sát bên đó, bài học kinh nghiệm này tập trung rèn luyện tài năng đoán ý nghĩa nội dung trải qua ngữ cảnh cùng tìm thông tin bỏ ra tiết với chủ đề về dân số gắng giới.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 11 reading


Tóm tắt bài giảng

1.Before You Read Unit 7 Lớp 11

2. While You Read Unit 7 Lớp 11

2.1.Unit 7 Lớp 11 Reading Task 1

2.2.Unit 7 Lớp 11 Reading Task 2

3. After You Read Unit 7 Lớp 11

4. Bài dịch Reading Unit 7 Lớp 11

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm


*


Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau)


1. Where can you find these scenes? (Bạn có thể có thấy gần như cảnh này ở đâu?)

2. What does each of the pictures tell you? (Mỗi bức ảnh trên cho chính mình biết về điều gì?)

3. Vị you think that the larger in population a country is, the stronger it is? Why/ Why not? (Bạn bao gồm nghĩ rằng một nước có dân sinh càng đông thì nó càng táo bạo không? tại sao có? vì sao không?)

Guide lớn answer1. In under-developed countries.

2. Each of the pictures tells

Picture 1: It describes a poor large family in the countryside.It tells us that If we have a big family, we may not tư vấn our children properly và give them a good life và education.Picture 2: It describes a poor slum in a small town. It indicates that population explosion can lead khổng lồ poverty và unemployment.

3. No, I don"t think so. A strong country is a country having developed economy and people in that country have a good life.


2. While You Read Unit 7 Lớp 11


Read the passage và then vày the tasks that follow.(Đọc đoạn văn và làm những bài tập theo sau.)


2.1. Unit 7 Lớp 11 Reading Task 1

The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Change the size of the word & use the dictionary when necessary). (Tất cả những từ vào khung đầy đủ đã có trong đoạn văn. Điền vào mỗi địa điểm trong bảng một từ thích hợp. (Thay đổi dạng từ và áp dụng từ điển nếu buộc phải thiết).)

limit figures method although

control increase international resources

………………most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.Can you explain the……………..for changing salt water to lớn fresh water?The number of injuries from automobile accidents……………..every year.Some countries are poor because they have very few natural…………….These are all…………….: 1, 75, 293.There is a(n)……………of trăng tròn minutes for this short test. Students must turn in their papers at the end of the 20th minute.The United Nations is a(n)…………..organisation.Some children behave badly & their parents can’t…………….them.Guide lớn answerAlthoughmost journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university. (Mặc dù đa số những công ty báo học ngành báo chí ở trường cao đẳng, nhưng một số cây bút lâu năm không lúc nào học đại học.)Can you explain the methodfor changing salt water to fresh water? (Bạn hoàn toàn có thể giải phù hợp phương pháp biến hóa nước mặn thành nước ngọt không?)The number of injuries from automobile accidents increasesevery year. (Số fan bị mến từ những vụ tai nạn ngoài ý muốn ô tô tăng thêm mỗi năm.)Some countries are poor because they have very few naturalresources.(Một số non sông vẫn còn nghèo cũng chính vì họ bao gồm ít khoáng sản thiên nhiên.)These are all figures: 1, 75, 293. (Đây là những con số: 1, 75, 293.)There is a limit of 20 minutes for this short test. Students must turn in their papers at the kết thúc of the 20th minute. (Có một bài xích kiểm tra ngắn số lượng giới hạn trong trăng tròn phút. Học viên phải nộp bài vào cuối phút sản phẩm 20.)The United Nations is an international organisation. (Liên phù hợp Quốc là 1 trong những tổ chức quốc tế.)Some children behave badly and their parents can’t control them. (Một số đứa trẻ đối xử thật tệ và bố mẹ chúng ko thể kiểm soát điều hành được.)
What was the population of the world in 10.000 B.C, 1750. 1850, 1950, 1985 và 2000? (Dân số nhân loại vào các năm 1000 trước công nguyên năm 1750, 1850, 1950, 1985 với 2000 sau công nguyên là bao nhiêu?)How many people is the world expected khổng lồ have by the year 2015? (Đến năm 2015, cầm cố giới có thể có từng nào người?)Can the Earth have enough resources to tư vấn its population? (Trái đất có đủ nguồn tài nguyên để hỗ trợ cho dân số này không?)Do most Third World women want to lớn have a lot of children? (Hầu hết đàn bà ở những nước thuộc nhân loại thứ ba muốn có nhiều con đề nghị không?)Why can"t women in the world limit the size of their families? (Tại sao đàn bà trên trái đất không thể giới hạn con số thành viên trong gia đình mình?)Guide lớn answerThe population of the world in 10.000 B.C was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1,300, in 1950 it was 2,510 million, in 1985 it was 4,760 million, in 2000 it was 6.6 billion.By the year 2015, the population of the world is expected to be 7 billion.Some scientists say it can, but others say it can"t.No, they don"t.They can"t limit the kích cỡ of their family because they know of no safe way to lớn have fewer children.

Work in pairs. Discuss with a partner and find out five world largest countries in population. Say where they are & which is the richest & which is the poorest country.

Xem thêm: Phép Tương Phản Là Gì - Biện Pháp Tương Phản, Đối Lập Là Gì

(Làm việc theo cặp. Bàn bạc với một bàn sinh hoạt và tìm ra 5 nước có số lượng dân sinh đông nhất núm giới. Kể đầy đủ nước đó nơi đâu và nước nào nhiều nhất, nghèo nhất.)

Guide to answerFive world largest countries in population are China, India, Russia, the USA và Indonesia.China, India & Indonesia are in Asia. Russia is in Europe, và the USA is in North America.The richest country is the USA & the poorest country may be Indonesia.

Dân số quả đât đang gia tăng ngày càng nhanh. Vào khoảng thời gian 10000 trước công nguyên, chũm giới có lẽ chỉ có tầm khoảng 10 triệu người. Vảo năm trước tiên sau công nguyên, có tầm khoảng 300 triệu người. Yêu cầu mất 1750 năm tiếp theo thì dân số trái đất mới đạt mang lại 625 triệu người. Vào khoảng thời gian 1850, chỉ phương pháp 100 năm sau đó, dân sinh thế giới lên tới mức con số 1 tỉ 300 triệu người. Vào thời điểm năm 1950, con số đó tăng lên gấp rất nhiều lần đến 2 tỉ 510 triệu người. Vào năm 1985, chỉ 35 năm sau, thế giới có 4 tỉ 760 triệu người. Vào thời điểm năm 2000, dân số trái đất khoảng 6,6 tỉ và mang lại năm 2015 dân sinh thế giới hoàn toàn có thể hơn 7 tỉ.

Liệu Trái đất tất cả đủ mối cung cấp tài nguyên để giao hàng cho số đông người như thế này không? nhiều nhà công nghệ đã đưa ra số đông câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Một trong những cho rẳng có đủ khoáng sản để phục vụ cho 8 tỉ người, số không giống nói rằng bọn họ phải hạn chế sự cải tiến và phát triển dân số vị nguồn tài nguyên bao gồm giới hạn. Chỉ 10% khu đất đai của chũm giới có thể được sử dụng cho canh tác với 20% giành riêng cho chăn nuôi. Nguồn nước chúng ta sử dụng thì giới hạn. Trữ lượng dầu hỏa, sắt, bạc, quà và các kim loại khác cũng đều có giới hạn.

Nghiên cứu vớt đã chỉ ra rằng thiếu nữ ở thế giới thứ ba có nhiều con hơn ý muốn. Vào số phụ nữ mà không nghĩ rằng bản thân có quá nhiều con, thì phân nửa không muốn có con nữa. Mặc dù nhiên, tuy nhiên hàng triệu thanh nữ muốn tinh giảm việc sinh con, họ không biết cách bình an nào để sở hữu con ít hơn. Những giải pháp hạn chế sinh đẻ an ninh để planer hóa gia đình thì ko được phổ biến với họ. Đã đến lúc những chính tủ và các tổ chức quốc tế nên làm điều gì đó giúp họ nhằm sự phát triển dân số quả đât có thể bước đầu giảm đi thay bởi vì cứ tiếp tục tăng.


mortality expanding growth increasing reach decline

population even slightly life variations available


WORLD POPULATION

Projections issued in 2000 showed the world population (1) ______ from 6.1 billion in 2000, khổng lồ 7.9 billion in 2050. "High" và "low" projections for 2025 are 8.4 billion và 7.5 billion respectively. The average world birth rate is projected to lớn (2) _______ from the 1990 cấp độ of 26 per 1,000 khổng lồ 22 per 1,000 at the .end of the century và to 17.6 per 1,000 in 2025 (corresponding khổng lồ a fall in TFH from 3.3 in 1990 khổng lồ 2.1 in 2025). Because of the (3) _______ giới thiệu of the population at high-mortality ages, the average world death Tate is expected lớn decline only (4) ______; from 9 (per 1,000) in 1990 lớn 8.4 in 2025. Average world (5) _________ expectancy, however, is projected khổng lồ rise from 65 years in 1990 to 71.3 years in 2025. Wide (6) _______ in population growth will undoubtedly persist. In the developed world, population growth will continue khổng lồ be very low & in some nations will (7) ______ decline. Western Europe as a whole is projected to lớn have a declining population after 2000. U.S. Census Bureau projections, assuming middle fertility and (8) _______ levels, show U.S. (9) ______ increasing from 250 million in" 1990 khổng lồ 349 million in 2025 & 420 million in 2050. Thereafter, (10) _____ would be virtually zero.

Key

WORLD POPULATION

Projections issued in 2000 showed the world population (1) increase from 6.1 billion in 2000, to lớn 7.9 billion in 2050. "High" and "low" projections for 2025 are 8.4 billion & 7.5 billion respectively. The average world birth rate is projected to lớn (2) decline from the 1990 cấp độ of 26 per 1,000 khổng lồ 22 per 1,000 at the .end of the century and to 17.6 per 1,000 in 2025 (corresponding lớn a fall in TFH from 3.3 in 1990 khổng lồ 2.1 in 2025). Because of the (3) expanding nói qua of the population at high-mortality ages, the average world death Tate is expected lớn decline only (4) slightly; from 9 (per 1,000) in 1990 to 8.4 in 2025. Average world (5) life expectancy, however, is projected to lớn rise from 65 years in 1990 to 71.3 years in 2025. Wide (6) variations in population growth will undoubtedly persist. In the developed world, population growth will continue lớn be very low and in some nations will (7) even decline. Western Europe as a whole is projected to lớn have a declining population after 2000. U.S. Census Bureau projections, assuming middle fertility & (8) mortality levels, show U.S. (9) population increasing from 250 million in" 1990 lớn 349 million in 2025 and 420 million in 2050. Thereafter, (10) growth would be virtually zero.


Trên đấy là hướng dẫn nội dung bài học Unit 7 giờ Anh lớp 11 World Population phần Reading, nhằm củng gắng nội dung và nâng cao kỹ năng phát âm hiểu mời những em tham gia thực hành thực tế Trắc nghiệm Unit 7 lớp 11 Reading


Câu 1:Choose the word or phrase - a, b, c ord - that best fits the blank space in the following passage.Mexico thành phố is growing quickly. In 1970, the city had about 9 million people. Now it has over 17 million. All these people are causing (1) ______ for the city. There are not (2) ______ jobs. Also, there is" not enough housing. Large families have to lớn live together in small homes. Many homes bởi vì not have water. They also vị not have bathrooms or electricity. The Mexican government is (3) ______ about all these problems. It is working hard lớn make (4) ______ better in the city.

Why is Mexico đô thị growing so (5) ______? Where are all these people coming from? They are coming to lớn the đô thị from the country. Life is hard on the farms in Mexico. Most people on farms have khổng lồ live a very simple life. They have no (6) ____ money for modern things. People think life in the đô thị must be (7) ______. So they leave their farms & move lớn Mexico City.

Xem thêm: Nụ Cười Đã Tắt Đằng Sau Nước Mắt Là Bài Gì, Nước Mắt Chảy Ngược

All around the world, large cities have the same problems. One of them is air (8) ______. Mexico đô thị has pad air. It is dirty and (9) ______. Cars are one reason for the dirty air. Many Mexicans now own their own cars and drive in the city. The factories in the area also cause air pollution. These factories put a lot of (10) ______ into the air. It is not easy khổng lồ clean up the air in a large city. The government has to lớn make new laws, and everyone has to help.

(1) _________


A.worriedB.interestedC.discussedD.known

Câu 2 - Câu 15: xem trắc nghiệm nhằm thi online

Trong quy trình học bài và thực hành bài tập trắc nghiệm bao gồm điểm nào chưa hiểu những em rất có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp và để được sự cung cấp từ xã hội HỌC247. Chúc những em học tốt!