Unit 6 lớp 11 listening

     

1. A. Match the words with the pictures và answer the question. (Ghép các từ cùng tranh sau đây cho phù hợp, sau đó trả lòi câu hỏi.)


*

b. What is the common cause of all the disasters depicted in the pictures above. (Nguyên nhân chung của những thảm hoạ được biểu lộ trong tranh là gì?)


2. Professor Linn is talking khổng lồ a class of grade 11 students about global warming Listen to the talk và choose the best answers.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 11 listening


(Giáo sư đang rỉ tai với học sinh lớp 11 về hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nghe bài thủ thỉ và chọn những câu vấn đáp đúng nhất)


https://ccevents.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-6.Listening.2.-Professor-Linn-is-talking-to-a-class-of-grade-11-students-about-global-warming-Listen-to-the-talk-and-choose-the-best-answers.mp3
*

Tạm dịch:

1. Câu nào sau đây KHÔNG được nói trong cuộc nói chuyện?A. Rét lên thế giới là gì.B. Lý do gây ra sự nóng lên toàn cầu.C. Ảnh hưởng của việc nóng lên toàn cầu.D. Làm nuốm nào để gia công giảm sự tăng cao lên toàn cầu.

2. Mục tiêu chính của bài xích giảng của gs Linn là gì?A. Có tác dụng cho học sinh hiểu được sự nóng lên toàn cầu.B. Để có tác dụng cho học viên hiểu rằng đó là nhiệm vụ của họ để giảm sự nóng lên toàn cầu.C. Để giúp học sinh hiểu được khí bên kính là gì.D. Để có tác dụng cho học sinh hiểu rằng sự rét lên thế giới dẫn cho các quy mô thời huyết thảm khốc.

3. Bao gồm bao nhiêu mối cung cấp thải khí nhà kính mà GS. Linn nhắc đến?A. MộtB. HaiC. BaD. Bốn

4. Bao gồm bao nhiêu người có thể phải chịu tác động của sự nóng lên toàn cầu?A. Một triệu người.B. Hàng ngàn người.C. Hàng ngàn triệu người.D. 20-30% dân sinh thế giới.

5. Theo cuộc thủ thỉ này, bước trước tiên để có tác dụng gì sẽ giúp đỡ giảm sự ấm dần lên toàn cầu?A. Để có khá nhiều thông tin về công ty đề.B. Thay đổi lối sống của bạn.C. Để thông báo cho tất cả những người khác về công ty đề.D. Để truyền cảm giác cho người khác nắm đổi.


Audio Script:

Hi, everybody. In my talk today, I"ll discusss global warming, và its causes and effects on our lives. I hope you can all understand that it’s everyone"s duty khổng lồ help reduce global warming right now.

You all know that global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, methane, & water vapour. Climate scientists now believe that humans are mainly responsible for this. The burning of fossil fuels such as coal, oil, & natural gas. & the cutting down of large areas of forests have contributed khổng lồ the emission of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years. The thick layer of these gases traps more heat from the sun, which leads to the increase in the earth"s temperature.

Global warming results in climate change & catastrophic weather patterns such as heat waves, Hoods, droughts and storms, which can affect human lives. Hundreds of millions of people may suffer from famine, water shortages, and extreme weather conditions if we vì chưng not reduce the rate of global warming. This could also result in a 20-30% loss of animal và plant species.

Being well-informed about the effects of global warming is the first important step towards solving this problem. You"ll be more willing to change your lifestyle if you understand the impact of global warming. Moreover, you"ll be able lớn inform others and inspire change.


Dịch Script:

Chào phần đông người. Trong bài nói chuyện của tôi hôm nay, tôi sẽ bàn bạc về sự tăng cao lên toàn cầu, các vì sao và tác động của nó đối với cuộc sống đời thường của bọn chúng ta. Tôi hi vọng tất cả các bạn đều phát âm rằng trọng trách của mọi bạn là giúp giảm sự lạnh lên thế giới ngay bây giờ.

Bạn đều hiểu được sự nóng lên toàn cầu là sự tăng thêm nhiệt độ trung bình của trái đất bởi vì sự gia tăng các khí đơn vị kính như carbon dioxide, carbon monoxide, khí mê-tan cùng hơi nước. Những nhà khoa học khí hậu hiện nay tin rằng con người chủ sở hữu yếu phụ trách về điều này. Việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, và khí trường đoản cú nhiên. Và việc cắt giảm các khu rừng to lớn đã đóng góp thêm phần phát thải một lượng to khí độc hại vào thai khí quyển trong số những năm gần đây. Những tầng lớp dày nhận nhiệt nhiều hơn nữa từ phương diện trời, dẫn cho sự ngày càng tăng nhiệt độ của trái đất.

Hậu quả của sự việc nóng lên thế giới dẫn mang lại sự đổi khác khí hậu và các kiểu thời tiết khắc nghiệt như sóng thần, bè bạn lụt, hạn hán cùng bão, tất cả thể ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của bé người. Hàng trăm ngàn triệu người rất có thể bị nạn đói, thiếu nước và đk thời tiết cực đoan nếu họ không có tác dụng giảm phần trăm ấm lên toàn cầu. Điều này cũng hoàn toàn có thể dẫn mang lại mất 20-30% các loài động vật hoang dã và thực vật.

Được thông tin không thiếu thốn về ảnh hưởng của sự rét lên toàn cầu là bước đầu tiên tiên đặc biệt quan trọng để xử lý vấn đề này. Bạn sẽ sẵn sàng biến hóa lối sống của bản thân mình nếu chúng ta hiểu được ảnh hưởng của sự tăng cao lên toàn cầu. Hơn nữa, bạn sẽ có thể thông báo cho những người khác với tạo xúc cảm cho sự cố kỉnh đổi.

Xem thêm: Một Bánh Xà Phòng Có Khối Lượng Bằng 4/5 Bánh Đó Và Bằng 20G


3. Listen khổng lồ the talk again và answer the questions. (Nghe lại bài thì thầm và trả lời câu hỏi.)


*

Hướng dẫn giải:

1. Carbon dioxide, carbon monoxide, methane, water vapour.

2. The thick layer of the greenhouse gases traps more heat from the sun leading lớn the increase of the temperature on the earth.

3. Heat waves, floods, droughts & storm surges.

4. Famine, water shortages, extreme weather conditions và a 20-30% loss of anima. & plant species.

5. When you have a lot of information about the topic, you’ll be more willing khổng lồ change your lifestyle và you"ll be able lớn inform others and inspire change.


Tạm dịch:

1. Theo GS. Linn, khí công ty kính là gì?Carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan, hơi nước.

2. Điều gì dẫn đến sự tăng thêm nhiệt độ?Lớp dày của khí bên kính thừa nhận nhiệt nhiều hơn từ phương diện trời dẫn mang lại sự ngày càng tăng nhiệt độ trên trái đất.

3. Những loại hình thời tiết khắc nghiệt nào được đề cập đến trong cuộc nói chuyện?Sóng thần , bè lũ lụt, hạn hán cùng bão.

4. Các quy mô thời máu thảm khốc có thể mang lại phần lớn gì?Nạn đói, thiếu thốn nước, điều kiện thời tiết cực đoan cùng mất 20-30% những loài động vật hoang dã và thực vật.

5. Lý do cần buộc phải được thông tin đầy đủ về công ty đề?Khi bạn có khá nhiều thông tin về chủ thể này, bạn sẽ sẵn sàng biến đổi lối sống của mình hơn và bạn sẽ có thể thông báo cho những người khác với tạo cảm xúc cho sự vắt đổi.


4. Work in groups. Discuss if the weather patterns in Viet nam have changed over the last ten years. Provide some examples. Then report the results to lớn the class.


(Làm bài bác tập theo nhóm. Bàn thảo xem vào 10 năm qua các kiểu khí hậu ở nước ta có đổi khác không. Mang lại ví dụ, sau đó trình bày kết quả trước cả lớp.)


Hướng dẫn giải:

Over the last ten years, there have been noticeable changes in Vietnam"s climate due khổng lồ the rise in temperatures & sea level. It is hotter và hotter và the temperatures reach 40c or even over. Summer rainfall has declined, causing droughts in many areas, for example in central và central highland provinces. In rainny season, the levels of flooding & storms have increased rapidly. They are often unpredictable. The most vulnerable areas are quang đãng Binh, quang đãng Tri, thua kém Thien Hue, quang Ngai, Phu Yen.

Xem thêm: Tổng Đài Trung Tâm Bảo Hành Máy Giặt Samsung Cầu Giấy 0974154256 Có Bảo Hành


Tạm dịch:

Trong 10 năm qua, đã tất cả những đổi khác đáng để ý trong khí hậu vn do sự tăng thêm nhiệt độ và mực nước biển. Trời lạnh hơn với nóng hơn và nhiệt độ đạt 40c hoặc thậm chí là hơn. Lượng mưa mùa hè đã giảm, gây nên hạn hán ở các vùng, ví dụ như ở các tỉnh miền trung và Tây Nguyên. Vào mùa mưa, mức độ ngập lụt và bão đã tăng nhanh. Chúng thường cần thiết đoán trước. Những vùng dễ bị tổn thương duy nhất là Quảng Bình, Quáng Trị, quá Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên.