Unit 5 lớp 10 speaking

     
1. Unit 5 Speaking trang 52 tiếng Anh lớp 10 ex12. Unit 5 Speaking trang 52 tiếng Anh lớp 10 ex23. Unit 5 Speaking trang 52 tiếng Anh lớp 10 ex34. Unit 5 Speaking trang 52 tiếng Anh lớp 10 ex45. Unit 5 Speaking trang 52 tiếng Anh lớp 10 ex5
Cùng Đọc tư liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Speaking trang 52 unit 5 SGK tiếng Anh 10 như sau:

Unit 5 Speaking trang 52 giờ đồng hồ Anh lớp 10 ex1

Practise the conversation with a partner.  (Tập luyện đoạn đối thoại với một fan bạn.)
Mai: What’s that machine, John? It looks like a printer but a bit bigger and heavier.John: It’s a 3-D printer. I’ve just bought it.Mai: 3-D printer? What’s it used for?John: Well … It’s used for producing solid objects similar to lớn the originals.Mai: Really? For example?John: You can make things lượt thích a cup, a spoon, or even a toy car.Mai: Fantastic. Does that mean I can make my own things at home and save lots of money?John: That’s right.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 10 speaking

Tạm dịch:Mai: cái máy đó là gì vậy, John? Nó trông giống hệt như một thiết bị in nhưng to hơn một chút cùng nặng hơn.John: Đó là máy in 3-D. Tôi vừa download nó.Mai: thứ in 3-D? Nó được sử dụng để làm gì?John: À ... Nó được thực hiện để sản xuất những vật thể rắn tương tự như các bản gốc.Mai: thiệt sao? Ví dụ?John: chúng ta cũng có thể làm hầu hết thứ như cốc, muỗng, hoặc thậm chí là 1 trong chiếc xe vật chơi.Mai: giỏi vời. Điều đó có nghĩa là tôi rất có thể tự làm phần nhiều thứ ở nhà và huyết kiệm được nhiều tiền?John: Đúng vậy.

Unit 5 Speaking trang 52 tiếng Anh lớp 10 ex2

Complete the table with the information about the invention mentioned in the conversation above. (Hoàn thành bảng với tin tức về sáng tạo được nhắc đến ở chỗ đối thoại trên.) Gợi ý: a. Name of invention - thương hiệu của phát minh3-D printer - sản phẩm in 3Db. Characteristics - đặc điểmbigger and heavier than a normal printer - lớn hơn và nặng nề hơn vật dụng in thông thườngc. Use - sử dụngto produce solid objects similar to the originals - Để tạo thành các thiết bị thể rắn tương tự như các phiên bản gốcd. Benefits - lợi ícheconomical (saving lots of money) - kinh tế (tiết kiệm nhiều tiền)

Unit 5 Speaking trang 52 giờ Anh lớp 10 ex3

Discuss two more inventions with a partner. Complete the table below with the phrases in the box. (Thảo luận về 2 phát minh nữa cùng với một tín đồ bạn. Hoàn thành bảng sau cùng với những nhiều từ trong ô.) Gợi ý: 
a. Name of Invention(Tên phát minh)portable solar charger (sạc pin cố gắng tay năng lượng mặt trời)USB stick (chiếc USB)b. Characteristics(đặc tính)small, portable (nhỏ, dễ mang theo)small, portable (nhỏ, dễ có theo)c. Use(Công dụng)charge mobile devices (mobile phones, cameras, và laptop) (sạc pin cho những thiết bị di động như smartphone di động, máy ảnh và máy tính xách tay xách tay)store data (audio or video files) (lưu trữ tài liệu như tệp âm thanh hoặc video)d. Benefits(Lợi ích)- not dependent on electricity (không phụ thuộc vào điện)- environmentally-friendly (thân thiện với môi trường)- easy lớn carry, not costly (dễ mang theo, ko đắt)- not costly (không đắt)- easy to lớn use (dễ sử dụng)- easy lớn transport files (dễ truyền tệp tin)

Unit 5 Speaking trang 52 giờ Anh lớp 10 ex4

Work with a partner. Choose one invention mentioned in 3 and make a similar conversation as in Activity. You can use the information in the table or your own ideas. (Làm việc với một tín đồ bạn. Lựa chọn một phát minh được nhắc đến ở bài 3 và có tác dụng một đoạn đối thoại giống như trong phần Hoạt động. Chúng ta có thể sử dụng tin tức của bảng hoặc ý tưởng phát minh của chủ yếu mình.)Gợi ý: A: What's that? I haven't seen it before.B: It's a portable solar charger. I've just bought it.A: What's it used for?B: It is used for charging điện thoại devices such as smartphones và laptops.A: Oh, it looks small và easy to lớn carry. Maybe I should buy one.B: Sure. It's also very environmentally-friendly because it uses solar energy.A: Wow, great! Is it expensive?B: No, it's not costly at all. It's worth buying.A: OK. I'll buy one. Let's go.

Xem thêm: Tổng Đài Trung Tâm Bảo Hành Máy Giặt Samsung Mỹ Đình, Sửa Máy Giặt Tại Mỹ Đình

Tạm dịch:A: đồ vật gi vậy? Tôi không thấy nó bao giờ.B: Đó là một bộ sạc năng lượng mặt trời di động. Tôi vừa mới tậu nó.
A: Nó được sử dụng để gia công gì?B: Nó được thực hiện để sạc các thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh thông minh và laptop xách tay.A: Ồ, nó trông nhỏ dại và dễ có theo. Chắc rằng tôi nên chọn mua một cái.B: chắc hẳn chắn. Nó cũng khá thân thiện với môi trường vì nó sử dụng tích điện mặt trời.A: Wow, tuyệt vời! Nó tất cả đắt không?B: Không, nó ko tốn nhát chút nào. Nó đáng sở hữu mà.A: Được. Tôi sẽ mua một cái. Đi nào.

Unit 5 Speaking trang 52 tiếng Anh lớp 10 ex5

Work in groups. Choose one of the inventions below và prepare a talk lớn introduce it lớn other group members. (Làm việc theo nhóm. Lựa chọn 1 trong những sáng tạo sau và chuẩn bị bài nói để reviews về nó cùng với thành viên những nhóm khác.) Gợi ý: A food processor is a helpful electric appliance that is used in kitchens everywhere. It was not invented by a scientist, but by a French salesman called Pierre Verdon in the late 20th century. He saw his customers slice vegetables, grind spices, & blend dressings by hand. This inspired him khổng lồ invent a machine that would bởi these jobs. Nowadays, the device is used for a variety of functions including kneading, chopping, blending, & pulverizing different types of ingredients needed for a meal. It really makes food preparation much easier & faster for the cooks.

Xem thêm: Siêu Thị Trang Thiết Bị Y Tế Gia Đình Yến Thanh, Siêu Thị Trang Thiết Bị Y Tế Gia Đình

Tạm dịch:Máy xay thực phẩm là 1 trong thiết bị điện bổ ích được áp dụng trong phòng bếp ở khắp đều nơi. Nó không được phát minh sáng tạo bởi một nhà khoa học, mà bởi một người bán hàng người Pháp tên là Pierre Verdon vào vào cuối thế kỷ 20. Anh ấy thấy khách hàng của mình thái rau, xay gia vị và trộn nước xốt bởi tay. Điều này đã thôi thúc ông phát minh sáng tạo ra một loại máy rất có thể thực hiện nay những quá trình này. Ngày nay, thiết bị được sử dụng cho nhiều chức năng khác nhau bao hàm nhào, cắt, trộn và nghiền các loại nguyên liệu khác nhau quan trọng cho một bữa ăn. Nó thực sự tạo cho việc sẵn sàng thức ăn trở nên thuận lợi và nhanh lẹ hơn cho tất cả những người nấu.- giải giờ đồng hồ anh 10 - Đọc tài liệu