Unit 4 lớp 11 reading

     
Soạn Reading - Unit 4 trang 46 SGK tiếng Anh 11, hỗ trợ các em cải thiện kỹ năng và cách thức giải bài bác tập trong sách giáo khoa giờ anh 11.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11 reading


Chúng tôi xin trình làng đến những em học sinh tài liệu giải bài bác tập môn Anh 11 Unit 1 bỏ ra tiết, dễ dàng nắm bắt nhất. Mời các em tham khảo phần Unit 4 lớp 11 Reading - Volunteer Work bên dưới đây.

Read following saving và explain what it means. (Đọc lời nói sau và giải thích ý nghĩa của nó.)

Soạn Before you read unit 1 lớp 11 trang 46

Read following saving và explain what it means.

(Đọc lời nói sau với giải thích ý nghĩa sâu sắc của nó.)

“If you give me a fish.

I will eat today.

If you teach me to fish,

I will eat my whole life long.”

Dịch bài:

"Nếu chúng ta cho tôi một bé cá.

Tôi sẽ ăn nó trong hôm nay.

Nếu chúng ta dạy tôi giải pháp câu cá .

Tôi sẽ ăn cá trong cả đời.”

Lời giải đưa ra tiết:

This saying means that we should teach a person how to earn money or produce food rather than give them money or food. In other words, we had better teach them a job than give them money.

Tạm dịch: 

Câu thành ngữ này còn có nghĩa là chúng ta nên dạy một người phương pháp để kiếm tiền hay tiếp tế ra thực phẩm hơn là mang lại họ tiền. Nói phương pháp khác, họ nên dạy dỗ học một nghề hơn là mang lại họ tiền. 

Soạn While you read unit 1 lớp 11 trang 46

Read the passage and the vày the tasks the follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và làm bài xích tập sau đó.)

Click tại phía trên để nghe:

Lời giải bỏ ra tiết:

Each nation has many people who voluntarily take care of others. For example, many high school and college students in the United States often spend many hours as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged. They read books lớn the people in these places. Sometimes the students just visit them, play games with them or listen lớn their problems.

Other young volunteers work in the homes of sick or old people. They clean up their houses, vì their shopping or mow their lawns. For boys who no longer have fathers, there is a voluntary organization called Big Brothers. College students take these boys to baseball games & help them khổng lồ get khổng lồ know things that boys usually learn from their fathers.

Some high school students take part in helping disadvantaged or handicapped children. They give care & comfort lớn them & help them khổng lồ overcome their difficulties. Young college & university students participate in helping the people who have suffered badly in wars or natural disasters. During summer vacations, they volunteer to lớn work in remote or mountainous areas to provide education for children.

Each đô thị has a number of clubs where boys & girls can go khổng lồ play games. Some of these clubs organise short trips khổng lồ the mountains, beaches or other places of interest. Most of these clubs use a lot of high school and college students as volunteers because they are young enough khổng lồ understand the problems of younger boys & girls.

Volunteers believe that some of the happiest people in the world are those who help to lớn bring happiness to others.

Dịch bài:

Mỗi đất nước đều có khá nhiều người tình nguyện chăm lo người khác. Chẳng hạn như các học sinh phổ thông với sinh viên cao đẳng ở Mỹ thường làm tình nguyện viên nhiều giờ tức thời ở dịch viện, trại trẻ con mồ côi hay viện chăm sóc lão. Họ hiểu sách cho người ở đấy nghe. Thỉnh phảng phất họ đến thăm những người dân ấy, chơi các trò chơi và lắng tai những vụ việc của họ.

Những tự nguyện viên trẻ khác thì đến thao tác làm việc ở đơn vị dành cho người bệnh hay fan già. Họ lau chùi nhà cửa, đi mua sắm hay cắt cỏ. Với những em trại mồ côi phụ vương thì có tổ chức triển khai tình nguyện hotline là "Big brothers - người anh trai lớn". Các sinh viên đh đưa những em trai đó đi chơi bóng chày với giúp bọn chúng hiểu những vấn đề mà các nhỏ bé trai thường giao lưu và học hỏi ở ba mình.

Một số học sinh trung học thâm nhập vào việc giúp các trẻ em khuyết tật tuyệt cơ nhỡ. Họ âu yếm và an ủi các em với giúp bọn chúng vượt qua phần đông khó khăn. Sinh viên cđ và đh thì gia nhập vào vấn đề giúp nạn nhân cuộc chiến tranh hay thiên tai. Xuyên suốt mùa ngủ hè, bọn họ tình nguyện thao tác làm việc ở hồ hết vùng hẻo lánh hay đầy đủ vùng sâu vùng xa để mang việc học hành đến cho bọn trẻ.

Mỗi thành phố đều phải sở hữu các câu lạc cỗ nơi các em trai, gái đều rất có thể đến để đùa trò chơi. Một trong những các câu lạc cỗ đó tổ chức triển khai những chuyến hành trình chơi mang đến miền núi, bãi tắm biển hay các thắng cảnh khác. Phần nhiều các lạc bộ này dùng những sinh viên làm tình nguyện bởi vì họ còn đầy đủ trẻ nhằm hiểu được hầu hết vấn đề của các em trai và gái.

Những bạn tình nguyện tin rằng những người mang hạnh phúc đến cho những người khác là những người dân hạnh phúc nhất chũm giới.

Giải unit 4 lớp 11 reading Task 1

The word "volunteer" appears in the passage in different parts of speech. Use an appropriate size of the word volunteer to complete each of the following sentences.

(Từ "volunteer" mở ra trong một đoạn trong các phần không giống nhau của bài bác phát biểu. Sử dụng một vẻ ngoài thích hợp của trường đoản cú "volunteer" để dứt mỗi câu sau.)

1. When she retired, she did a lot of………service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company……………

3. She needs some……………to clean up the kitchen.

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Cây Thanh Long Lớp 9, Đề, Thuyết Minh Về Cây Thanh Long

4. Last month the company…………..to donate fifty trucks lớn help the flooded areas.

Lời giải đưa ra tiết:

1. When she retired, she did a lot of voluntary service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company voluntarily.

3. She needs some volunteers to clean up the kitchen.

4. Last month the company volunteered to donate fifty trucks khổng lồ help the flooded areas.

Tạm dịch: 

1. Khi cô ấy về hưu, cô ấy tham gia nhiều thương mại dịch vụ tình nguyện mang đến Hội chữ thập đỏ.

2. Cô ấy không trở nên sa thải. Cô ấy từ bỏ nguyện rời khỏi công ty.

3. Cô ấy cần một số trong những người tình nguyện để dọn dẹp và sắp xếp căn bếp. 

4. Tháng trước công ty đã tình nguyện quyên góp 50 xe pháo tải sẽ giúp các vùng lũ. 

Giải unit 4 lớp 11 reading Task 2

Choose the best answer from A, B, C or D for each of the following sentences.

(Chọn câu trả lời rất tốt từ A, B, C hoặc D cho từng câu sau.)

1. Volunteers usually help those who are sick or old in their homes by…………….

A. Mowing the lawns, doing shopping & cleaning up their houses

B. Cooking, sewing or washing their clothes

C. Telling them stories, and singing và dancing for them

D. Taking them to lớn baseball games

2. Big Brothers is …………..

A. The name of a club

B. A home for children

C. The name of a film

D. An organization for boys who no longer haver fathers

3. Most of the boys’ và girls’ club use many high school & college students as volunteers because they…………..

A. Have a lot of không lấy phí time

B. Can understand the problems of younger boys anh girls

C. Know how to bởi vì the work

D. Are good at playing game

4. Volunteers believe that…………….

A. In order to make others happy, they have to be unhappy

B. The happiest people are those who make themselves happy

C. The happiest people are those who are young and healthy

D. Bringing happiness to lớn others makes them the happiest people

5. The best title for the passage is……………..

A. Taking Care of Others

B. Voluntary Work in the United States

C. Volunteers: The Happiest People in the World

D. Helping Old và Sick People in the United States

Lời giải đưa ra tiết:

1. A 2. D 3. B 4. D 5. B

Tạm dịch: 

1. Những người dân tình nguyện góp những căn bệnh và già khi ở nhà bằng phương pháp ...

A. Cắt cỏ, tải sắm, lau dọn nhà

B. Nấu bếp ăn, may vá, giặt quần áo

C. Nhắc chuyện đến họ nghe hát và nhảy múa cùng với họ

2. Big Brothers là ... 

A. Tên của một câu lạc bộ

B. Một khu nhà ở cho trẻ con con 

C. Thương hiệu của một cỗ phim

D. Một tổ chức dành cho những cậu bé nhỏ không còn bố

3. đa số câu lạc bộ của phái nam và thiếu phụ dùng học viên trung học và sinh viên giống như các người tình nguyện bởi vì họ ... 

A. Có rất nhiều thời gian

B. Hoàn toàn có thể hiểu vấn đề của các cô cậu bé nhỏ trẻ hơn

C. Biết cách làm việc

D. Xuất sắc chơi những trò chơi

4. Những người dân tình nguyện có niềm tin rằng ... 

A. để làm cho tất cả những người khác hạnh phúc, họ đề xuất không hạnh phúc

B. Những người dân hạnh phúc tốt nhất là những người dân tự làm cho họ hạnh phúc. 

C. Những người dân hạnh phúc độc nhất vô nhị là những người trẻ khỏe.

D. Mang đến hạnh phúc cho người khác khiến cho họ trở thành những người hạnh phúc nhất. 

5. Tiêu đều phù hợp nhất cho bài bác đọc là ... 

A. Chăm sóc người khác

B. Công việc tình nguyện ngơi nghỉ Mỹ

C. Những người tình nguyện: những người hạnh phúc nhất cố kỉnh giới

D. Việc hỗ trợ người già cùng người ốm ở Mỹ.

Giải unit 4 lớp 11 reading Task 3

Ask và answer the questions.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. What vì chưng high school & college students usually bởi vì as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged?

2. How vì chưng volunteers help disadvantaged & handicapped children lớn overcome their difficulties?

3. Where bởi vì students volunteer lớn work during summer vacations?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. They usually visit these places. They read books to lớn the people there, play games with them or listen lớn their problems.

2. They give care & comfort khổng lồ them & help them lớn overcome their difficulties.

3. During summer vacations, they volunteer lớn work in remote or mountainous areas to provide education for children.

Tạm dịch: 

1. Học sinh trung học với sinh viên thường làm cái gi khi là tự nguyện viên ở căn bệnh viện, trại mồ côi hoặc nhà cho những người già?

=> bọn họ thường tới các nơi này. Họ đọc sách mang lại mọi người nghe, chơi trò chơi với chúng ta hoặc nghe sự việc của họ. 

2. Những người tình nguyện giúp trẻ em tàn tật và khuyết tật vượt qua khó khăn như thế nào?

=> Họ chăm sóc và chế tác sự thoải mái và dễ chịu và giúp sức họ vượt qua nặng nề khăn.

3. Học sinh tình nguyện làm gì trong suốt những kỳ nghỉ hè?

=> vào suốt các kỳ nghỉ ngơi hè, họ tình nguyện thao tác làm việc ở đông đảo vùng núi với vùng sâu vùng xa để giáo dục trẻ em. 

Soạn After you read unit 1 lớp 11 trang 46

Work in groups. Discuss the question: Why bởi vì people vày volunteer work?

(Làm vấn đề theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: tại sao người ta làm các bước tình nguyện?)

- Why do people vị volunteer work?

- Have you done a volunteer work? What was it?

- Are you going to bởi vì volunteer work when you are students in colleges? Why? Or why not?

Lời giải đưa ra tiết:

One of the more obvious reasons why people volunteer is because they find something they are passionate about & want to bởi something good for others. People who volunteer in their community have a personal attachment to lớn the area và want to make it a better place for themselves và for others. People who have themselves struggled with social issues usually have a certain empathy for those in a similar situation & will often wish to help out. Many people who volunteer think that they are very fortunate to lớn live the way they do và want lớn give something back to lớn society, as a way of balancing the scales.

Xem thêm: Các Nguyên Âm Đôi Trong Tiếng Việt Hiệu Quả, Làm Thế Nào Học Tiếng Việt Hiệu Quả

Tạm dịch:

- lý do người ta thao tác tình nguyện

- chúng ta đã lúc nào làm câu hỏi tình nguyện chưa? Đó là gì?

- bạn có dự tính làm công việc tình nguyện là sinh viên ở các trường đh hay không? nguyên nhân có/ Hoặc tại sao không?

Một trong những lý vị hiển nhiên duy nhất mà fan ta làm cho tình nguyện là bởi vì họ tìm thấy cái gì này mà họ đam me và mong mỏi làm điều nào đó tốt đẹp cho tất cả những người khác. Những người tình nguyện làm việc cho xã hội có côn trùng quan hệ cá thể với khu vực đó với muốn khiến cho nó trở nên giỏi hơn mang đến chính phiên bản thân chúng ta và cho những người khác. Những người tự chiến đấu với những vấn đề làng mạc hội thường sẽ có sự thông cảm tuyệt nhất định với những người rơi vào trường hợp tương tự cùng sẽ hay muốn giúp đỡ họ. Nhiều người dân tình nguyện nghĩ rằng chúng ta thật suôn sẻ khi sống theo phong cách mà họ có nhu cầu và muốn cho lại xóm hội vật gì đó, như là 1 cách thăng bằng quy mô. 

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải lời giải bài tập chi tiết, không hề thiếu nhất tệp tin word, file pdf trọn vẹn miễn giá thành từ bọn chúng tôi, cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt kết quả nhất.