Unit 3

     

Phần này để giúp bạn học ôn tập tự vựng đang học của unit 3 với chủ thể A Trip khổng lồ the countryside cùng rất ngữ pháp về giới từ, câu ghép nguyên nhân công dụng và thì tương lai đơn. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 3

*

LANGUAGE FOCUS - UNIT 3: A TRIP to THE COUNTRYSIDE

1. What bởi these people wish? Write the sentences. (Những bạn này mơ ước điểu gì? Viết thành câu.)

a) Ba/ can have/ new bicycleb) Hoa/ can visit/ parentsc) I/ pass/ examd) We/ it/ not raine) He/ can flyf) They/ stay/ Hue

Giải:

a) bố wishes he could have a new bicycle. (ba ước anh ấy bao gồm một chiếc xe đạp mới)b) Hoa wishes she could visit her parents. (Hoa cầu cô ấy có thể thăm bố mẹ)c) I wish I could pass the exam. (tôi mong tôi hoàn toàn có thể vượt qua kì thi)d) He wishes he could fly. (Anh ấy ước anh ấy có thể bay)f) They wish thev could stay in Hue. (Họ cầu họ rất có thể ở lại Huế)

2. Work with a partner. (Thực hành cùng với một các bạn cùng học.)

Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip lớn Singapore. Complete the sentences. Use the prepositions in the box. (Nhìn vào quãng thời gian của ông Thanh trong chuyến công tác làm việc đến Singapore. Hoàn hảo các câu. Cần sử dụng giới từ trong khung.)

Itinerary forLe Huy Thanh

Monday, September 20

Depart: Ha Noi / 2 pm

Arrive: Singapore / 6.30 pm

Tuesday, September 21

MEETING

Rallies Center / 11 am -1 pm

LUNCH

Lion city Restaurant / 1.30 - 2 pm

Wednesday, September 22

MEETING

Raya Palace / 2.15 - 7 pm

DINNER

Little India Restaurant / 7.30 - 10 pm

Thursday, September 23

Depart: Singapore / 9 am

Arrive: Ha Noi / 11.30 am

at till on after up to between

Giải:

a) Mr Thanh leaves Ha Noiat2 p.m. (Ông Thành rời thủ đô lúc 2 giờ)b) He arrives in SingaporeonMonday evening. (Ông ấy cho Singapore vào buổi tối thứ hai)c) On Tuesday morning, there is a meetingbetween11 a.m. & 1 p.m. (Vào sang trang bị ba, bao gồm một cuộc gặp mặt gỡ thân 11h sang mang đến 1 h chiều)d) On Wednesday, Mr Thanh has appointmentstill10p.m.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Kể Về Một Cuộc Đi Thăm Di Tích Lịch Sử Của Em (Dàn Ý + 10 Mẫu)Xem thêm: Ngày 14/5 Là Ngày Gì - Ngày 14 Tháng 5 Nên Làm Gì

(Vào trang bị tư, trần ngọc thành có hẹn mang lại 10 giờ)e) He returns to the hotelafter10 p.m. (Ông ấy trở về hotel sau 10 giờ đồng hồ đêm)f) He will be in Singapore from Monday toThursday. (Ông ấy đang ở lại Singapore từ đồ vật hai mang lại thứ năm)

3. Complete the sentences with ON, AT, IN, FOR (Hoàn thành các câu sau với ON, AT, IN, FOR).

Giải:

a) Goodbye. See youonMonday. (Tạm biệt. Chạm chán lại vào máy hai)b) The bus collected usat5 o’clock earlyinthe morning. (Xe buýt đón chúng tôi lúc 5 giờ thời gian sáng sớm)c) We usually go to lớn our trang chủ village at least onceinthe summer. (Chúng tôi thường về quê ít nhất một lần vào mùa hè)d) We walkedforhalf an hour to reach the waterfall. (Chúng tôi đi bộ nửa giờ để mang lại thác nước)e) They planned khổng lồ have the tripinJune. (Họ định bao gồm một chuyến đi vào tháng 6)f) She loves to watch the starsatnight. (Cô ấy hy vọng ngắm sao lúc nửa đêm)

4.Match the half-sentences. Then write the fill sentences in your exercise book. (Ghép những nửa câu lại cùng với nhau. Sau đó viết câu tương đối đầy đủ vào vở bài xích tập.)

Giải:

Hoa worked hard, so she passed her exam. (Hoa đã học hành chăm chỉ, đề xuất cố ấy đỗ kỳ thi)It was hot, so I turn on the air conditioner. (Trời nóng, đề nghị tôi bật điều hòa)Nga is sick today, so she won"t go lớn school. (Hôm ni Nga bị ốm, bắt buộc cô ấy sẽ không còn đến trường)Na woke up late, so she didn"t have time for breakfast. (Na dậy muộn, buộc phải cô ấy không có thời gian mang lại bữa sáng)The new camera didn"t work, so Mrs. Robinson took it back lớn the shop. (Cái máy ảnh mới ko hoạt động, đề xuất bà Robinson vẫn trả lại nó mang lại cửa hàng)