UNIT 13 LỚP 8 WRITE

     

Phần "Write" để giúp bạn học rèn luyện khả năng viết trải qua chủ đề của Unit 13: Festivals (Các lễ hội). Phần này để giúp bạn học tập ôn tập lại từ vựng cùng ngữ pháp đã học. Bài viết sua là nhắc nhở giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

WRITE – UNIT 13: FESTIVALS

1. Use the information in the dialogue on page 121 to lớn fill in the gaps in this report. (Sử dụng tin tức ở đối thoại trang 121 nhằm điền vào chồ trống trong phiên bản báo cáo này.)

The Rice-cooking Festivalby Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1)rice-cookingfestival was held.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 8 write

The festival was held in the communal house yard about (2)one kilometeraway from a river. There were three competitions: (3)water-fetching, fire- making and rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had khổng lồ (4)runto the river khổng lồ get the (5)water.

In the fire-making contest two team members had to make a fire in the (6)traditionalway. They tried lớn rub pieces of (7)bambootogether to lớn make the fire.

(8)Sixpeople from each team took part in the rice-cooking contest. They had to (9)separatethe rice from the husk & then cook the rice.

After the three contests, all points were (10)addedand the nhỏ Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Dịch bài:

Lễ hội thi thổi cơmTổ chức vày Đại Sứ tiệc tùng Phạm Phương Linh

Bài báo này chỉ ra phương pháp tổ chức lễ hội nấu cơm thi.

Lễ hội được tổ chức ở sân nhà ở xã hội cách sông 1 km. Có cha phần thi: lấy nước, sinh sản lửa lửa cùng nấu cơm. Tiệc tùng, lễ hội đã diễn ra một ngày.

Xem thêm: Gợi Ý 5 Mẹo Tẩy Da Chết Bằng Baking Soda, Review 6 Cách Tẩy Da Chết Body Bằng Baking Soda

Trong cuộc thi tìm tìm nước, mỗi người từ từng đội nên chạy mang lại sông để đưa nước.

Trong cuộc thi làm tạo nên lửa, hai thành viên trong nhóm đã phải triển khai tạo lửa cách truyền thống. Họ nắm gắng cọ xát các mẩu tre với nhau để tạo thành lửa.

Sáu tín đồ từ mỗi đội sẽ tham gia cuộc thi nấu cơm. Họ phải tách gạo thoát khỏi vỏ và nấu cơm.

Sau tía cuộc thi, toàn bộ các điểm được cùng vào với nhóm thôn Triệu đã giành được phần thưởng lớn. Liên hoan tiệc tùng thật tốt vời.

2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers khổng lồ the questions below can help you. (Viết một phiên bản báo cáo giống như về một lễ hội bạn mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp đỡ bạn.)

a) What is the name of the festival? (Tên liên hoan là gì?)b) Where was the festival held? (Lễ hội được tổ chức triển khai ở đâu?)c) How long did the festival last? (Lễ hội kéo dãn trong bao lâu?)d) How many activities were there? Were there any competitions? (Có từng nào hoạt động? bao gồm cuộc tranh đấu như thế nào không?)e) How were the activities organized? (Các chuyển động được tổ chức như vậy nào?)f) How many people took part in each activity? (Có bao nhiêu fan tham gia sinh hoạt mỗi phần thi?)g) What did you think about the festival? (Bạn nghĩ gì về liên hoan đó.)

Giải:

The Huong Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

The Huong Pagoda (Huong Pagoda) & the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to lớn the over of the 3rd month of the lunar calendar. The festival is opened on the 6th day of the 1 St month of the lunar calendar. People conduct long dance in the yard of Trinh pagoda và sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th- 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The moutainous path leading from Ngoai agoda khổng lồ Trong pagoda is full of visitors coming up and down. A pilgrimage to the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also lớn see the numerous natural shapes that are typical of the landscape and the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Dịch:

Lễ hội miếu Hương

Bài báo này cho thấy lễ hội miếu Hương được tổ chức như thế nào.

Xem thêm: Tại Sao Phải Thu Hoạch Các Cây Có Rễ Củ Trước Khi Ra Hoa ?

Chùa Hương và hang mùi hương Tích là phần lớn thắng cảnh lừng danh của Việt Nam. Liên hoan tiệc tùng chùa Hương kéo dãn dài từ ngày 6 tháng 1 cho đến khi hết tháng 3 âm lịch. Tiệc tùng, lễ hội được khai mạc vào ngày 6 mon 1 âm lịch. Tín đồ ta tiến hành điệu múa dragon tại sân miếu Trinh và đi thuyền buồm hoàng gia. Lễ hội được tổ chức tại 3 địa điểm: hương thơm Tích, Tuyết Sơn với Long Vân. Tiệc tùng, lễ hội đông nhất từ ​​ngày 15 đến đôi mươi của tháng 2 âm lịch do thời kỳ này đánh dấu ngày liên hoan tiệc tùng chính. Con đường núi dẫn từ bỏ Phía Ngoai đến Chùa vào đầy du khách. Fan ta hành hương mang lại chùa Hương không chỉ là vì lý do tôn giáo mà lại còn để nhìn thấy những danh thắng tự nhiên điển hình của phong cảnh và các tòa nhà là phần đa hiện vật có giá trị của đất nước.