Giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 5 : write ppt

     

Bạn đã từng có lần thử qua phương pháp làm giấy new từ giấy cũ chưa? Phần này để giúp bạn học tập biết được biện pháp tái chế giấy thủ công, ôn tập câu nghĩa vụ và các cách phối hợp từ. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 8: unit 10 recycling lesson 5 : write ppt

*

WRITE – UNIT 10: RECYCLING

1. Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box. (Hãy hoàn thành các hướng dẫn về việc tái sử dụng, dùng động từ mang đến trong khung.)

Giải:

First, (0) soak some old newspaper in a bucket of water overnight. Then (1) use a wooden spool to mash the paper. Next, (2) mix the mashed paper and the water paper together in another bucket. (3) Place a wire mesh in the mixture then pull it out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) press it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) Wrap some heavy books in a plastic bag & put them on the cloth. (6) Wait about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth lớn (7) dry in the sunlight.

Dịch:

Đầu tiên, ngâm một ít tờ báo cũ trong một cái thùng nước qua đêm. Kế tiếp sử dụng một thanh cuộn bằng gỗ để nghiền giấy. Tiếp theo, trộn giấy nghiền và nước giấy vào nhau trong một cái xô khác. Đặt một dây lưới trong láo lếu hợp sau đó kéo nó ra.

Xem thêm: T Hà Nội Có Bao Nhiêu Quận, Huyện? Thành Phố Hà Nội Hiện Nay Có Bao Nhiêu Quận HuyệnXem thêm: Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Hài Hước, Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Thân Lầy, Hay Bá Đạo

Sau đó đặt lưới với các thành phần hỗn hợp trên vải và ấn nó xuống vững chắc. Mang lưới ra khỏi vải. Quấn một vài sách nặng vào trong 1 túi vật liệu bằng nhựa và đặt nó lên vải. Chờ khoảng chừng 5 phút. Cuối cùng, để sách đi với lấy tờ giấy thoát ra khỏi vải nhằm khô trong tia nắng mặt trời.

2. In some areas people burn dry tea leaves to keep mosquitoes away.Look at the pictures. Make the instructions on how to prepare the tea leaves, using the given words in the box. (Hãy xem tranh. Ở một vài vùng, tín đồ ta đốt lá trà khô để xua muỗi đi. Hãy hoàn thành các câu để lấy ra các chỉ dẫn về cách sẵn sàng lá trà, sử dụng từ mang lại trong khung.)

Giải:

a. First,takethe used tealeaves from the tea pot. (Đầu tiên, đem lá sẽ dùng ra khỏi bình trà)b. Next,scatterthe tealeaves on a tray. (Tiếp theo, rắc lá trà trên một cái khay.)c. Then,drythe leaves in the sun. (Sau đó, phơi lá dưới ánh nắng mặt trời.)d. Finally,putthe dry leaves in a pot for future use. (Cuối cùng, cho lá trà khô vào trong bình cho việc sử dụng sau này.)