UNIT 9: LISTEN AND READ TRANG 74 SGK TIẾNG ANH LỚP 9

     

Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen lớn their conversation and check the numbers of the correct pictures.

Bạn đang xem: Unit 9: listen and read trang 74 sgk tiếng anh lớp 9

(Carlo, một bạn tâm thư tín đồ Mexico của Tim Jones, đã thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của mình và đánh dấu vào những số của hình đúng.)

*

Lời giải chi tiết

a. 1 b. 2 c. 2

Giải chi tiết:

a. Tim nói: "Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more..."

bTim: "No. That’s 103 bus. We want the number 130."

c. Carlo: "Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers"

Tapescript:

Tim: Are you hungry, Carlo ?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.

Carlo: That’s fine. I really like walking in the park. You are lucky khổng lồ have a place like this close to your home. It’s so beautiful with all the trees & flowers and a pond in the middle.

Tim: Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim ?

Tim: No. That’s 103 bus. We want the number 130.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Bảo Hành Máy Giặt Electrolux Cứu Hộ Oto, Sửa Chữa Máy Giặt An Giang

Carlo: Where are we going to lớn eat ?

Tim: It’s up lớn you. There’s a new Mexican restaurant in town

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers

Tim: Okay. I know exactly where we need lớn go!

Dịch bài xích nghe: 

Tim: các bạn có đói không, Carlo?

Carlo: Có.

Tim: Được rồi. Hãy cho một quán ăn ở thị trấn nhé! Nếu họ đi thông qua công viên, bạn có thể bắt kịp xe cộ buýt làm việc Cổng Đại Dương.

Carlo: Được thôi. Bản thân thật sự thích quốc bộ trong công viên. Các bạn thật sự may mắn khi bao gồm một nơi bởi vậy gần nhà. Thật đẹp mắt với hồ hết hàng cây và những nhành hoa và một hồ nước ở giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận! ai đang giẫm lên cỏ kìa. Người chăm sóc công viên sẽ trồng thêm đó. Bạn sẽ làm chúng chết mất!


Carlo: Ồ, xin lỗi! bản thân không thấy được biển cấm. 

Tim: Thôi nào. Đến thời điểm bắt xe pháo buýt rồi.

Carlo: kia là xe pháo buýt của chúng ta à?

Tim: Không đó là xe 103. Họ cần xe cộ 130.

Xem thêm: Tại Sao Phải Tiến Hành Kiểm Tra Xử Lý Hạt Giống Trước Khi Gieo Trồng Cây Nông Nghiệp

Carlo: họ sẽ ăn ở chỗ nào đây?

Tim: Tùy chúng ta thôi. Có một quán ăn Mexico new mở nghỉ ngơi trong trấn. 

Carlo: Ồ không. Mình rất có thể ăn món Mexico sống nhà. Mình muốn thức ăn của tín đồ Mỹ. Bạn muốn ăn hamburgers.