UNIT 1 LỚP 11 WRITING

     

1. The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. Add a few more if you can.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 11 writing


(Dưới đó là những cách thức trong gia đình. Thực hiện những các từ tiếp sau đây để hoàn thành câu. Nếu rất có thể em hãy bổ sung cập nhật thêm)


*

Hướng dẫn giải:1. My parents don"t let me stay out late at the weekend.2. They make me keep my room tidy.3. They tell me lớn take my studies seriously.4. They warn me not to lớn smoke or take drugs.5. They want me to lớn have good table manners.6. I am not allowed lớn stay overnight at my friend’s house.7. They forbid me to lớn swear or spit on the floor.


Tạm dịch:• giữ lại phòng của tớ gọn gàng• Tôn trọng bạn cao tuổi• Giữ cân nặng bằng bằng phương pháp tham gia một môn thể thao• học tập nghiêm túc• giúp đỡ về việc nhà cùng các các bước nhà khác• Theo bước đi của họ• gồm cách cư xử tốt• Thăm ông bà tôi tối thiểu mỗi tuần một lần• đồng đội dục buổi sáng sớm mỗi ngày• Chỉ chơi trò giải trí điện tử vào thời gian cuối tuần• không nên nguyền rủa• ko khạc nhổ trên sàn nhà


1. Cha mẹ tôi không nhằm tôi ở lại muộn vào cuối tuần.2. Họ khiến tôi giữ lại phòng của mình gọn gàng.3. Chúng ta bảo tôi học nghiêm túc.4. Họ chú ý tôi không thuốc lá hoặc cần sử dụng thuốc.5. Người ta muốn tôi có cách cư xử tốt.6. Tôi không được phép ngủ qua đêm tận nơi bạn của chúng ta tôi.7. Họ cấm tôi chửi rủa hoặc khạc nhổ bên trên sàn nhà.


2. Read the list in 1 again. Choose the three most important rules that your parents often apply to you. Think of the reason, and write them in the space provided.

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Xấu Tháng 1 Năm 2022 : Tháng 1 Dương Ngày Nào Đẹp?


(Hãy đọc lại hạng mục ở bài xích tập 1 rồi chọn cha quy định đặc biệt quan trọng nhất mà phụ huynh em thường áp dụng với em. Hãy nghĩ về ra vì sao và viết vào lúc trống cho sẵn.)


*

Hướng dẫn giải:The most important rule in my family is that we should visit our grandparents at least once a week. We live about 10 km away, and my parents want us khổng lồ have a closer relationship with our grandparents by visiting them regularly & making sure that they are not lonely.


Tạm dịch:Nguyên tắc đặc biệt quan trọng nhất trong mái ấm gia đình tôi là shop chúng tôi nên đến thăm ông bà tối thiểu mỗi tuần một lần. Công ty chúng tôi sống cách 10 km, và cha mẹ tôi muốn shop chúng tôi có mọt quan hệ gần gũi với ông bà của chúng tôi bằng cách thường xuyên ké thăm bọn họ và bảo đảm an toàn rằng bọn họ không cô đơn.

Xem thêm: Nêu Cấu Tạo Của Phép So Sánh Là Gì? Các Kiểu So Sánh, Lấy Ví Dụ Về Phép So Sánh


3. An English teenager is going to lớn stay with your family for two months on a cultural homestay programme. Complete a letter to lớn inform him / her of the rules in your family. Write between 160-180 words, using the suggested ideas in the list above.


(Một bạn học sinh người Anh sắp tới sang sống lại trong gia đình em trong vòng 2 tháng theo lịch trình giao lưu lại văn hóa. Hãy chấm dứt bức thư để báo cho bạn đó biết về những phương pháp trong gia đình em. Hãy áp dụng ý tưởng gợi nhắc trong danh mục trên đề viết bức thư dài khoảng 160-180 từ.)


*

Hướng dẫn giải:Pham Ngoc Thach, Dong Da. Ha Noi, Viet nam giới February. 10th. 20...Dear Lauren,I"m very happy to lớn know that you"ll be staying with my family for two months. We live in a four-bedroom flat on the 15th floor. You will have your own bedroom for your stay here.You asked me about our family rules. There are three important ones that we must follow.One important rule in my family is that every thành viên of the family has to lớn keep his or her own room tidy. My brother and I have khổng lồ make our beds every morning, and clean the floor và windows twice a week.Another important rule is that my brother và I must be home before 10 p.m. My parents are very strict & believe that setting a curfew will help us become responsible, and stay sale và healthy.The third important rule is that we mustn"t invite friends lớn stay overnight. This is not only our family rule, but also the rule for ail people living in the building.If you have any questions, please let me know. We will try our best to make you feel comfortable during your stay with us.I hope you will enjoy your time in Viet Nam.Looking forward lớn meeting you.Best wishes,Ha