Unit 1 lớp 11 writing

     

1. The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. Add a few more if you can.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 11 writing


(Dưới đây là những quy định trong gia đình. Sử dụng những cụm từ dưới đây để hoàn thành câu. Nếu có thể em hãy bổ sung thêm)


*

Hướng dẫn giải:1. My parents don"t let me stay out late at the weekend.2. They make me keep my room tidy.3. They tell me to take my studies seriously.4. They warn me not to smoke or take drugs.5. They want me to have good table manners.6. I am not allowed to stay overnight at my friend’s house.7. They forbid me to swear or spit on the floor.


Tạm dịch:• Giữ phòng của tôi gọn gàng• Tôn trọng người cao tuổi• Giữ cân bằng bằng cách tham gia một môn thể thao• Học nghiêm túc• Giúp đỡ về việc nhà và các công việc nhà khác• Theo bước chân của họ• Có cách cư xử tốt• Thăm ông bà tôi ít nhất mỗi tuần một lần• Tập thể dục buổi sáng mỗi ngày• Chỉ chơi trò chơi điện tử vào cuối tuần• Không nên nguyền rủa• Không khạc nhổ trên sàn nhà


1. Cha mẹ tôi không để tôi ở lại muộn vào cuối tuần.2. Họ khiến tôi giữ phòng của tôi gọn gàng.3. Họ bảo tôi học nghiêm túc.4. Họ cảnh báo tôi không hút thuốc hoặc dùng thuốc.5. Họ muốn tôi có cách cư xử tốt.6. Tôi không được phép nghỉ qua đêm tại nhà bạn của bạn tôi.7. Họ cấm tôi nguyền rủa hoặc khạc nhổ trên sàn nhà.


2. Read the list in 1 again. Choose the three most important rules that your parents often apply to you. Think of the reason, and write them in the space provided.

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Xấu Tháng 1 Năm 2022 : Tháng 1 Dương Ngày Nào Đẹp?


(Hãy đọc lại danh mục ở bài tập 1 rồi chọn ba quy định quan trọng nhất mà bố mẹ em thường áp dụng với em. Hãy nghĩ ra lý do và viết vào khoảng trống cho sẵn.)


*

Hướng dẫn giải:The most important rule in my family is that we should visit our grandparents at least once a week. We live about 10 km away, and my parents want us to have a closer relationship with our grandparents by visiting them regularly and making sure that they are not lonely.


Tạm dịch:Nguyên tắc quan trọng nhất trong gia đình tôi là chúng tôi nên đến thăm ông bà ít nhất mỗi tuần một lần. Chúng tôi sống cách 10 km, và bố mẹ tôi muốn chúng tôi có mối quan hệ gần gũi với ông bà của chúng tôi bằng cách thường xuyên ghé thăm họ và đảm bảo rằng họ không cô đơn.

Xem thêm: Nêu Cấu Tạo Của Phép So Sánh Là Gì? Các Kiểu So Sánh, Lấy Ví Dụ Về Phép So Sánh


3. An English teenager is going to stay with your family for two months on a cultural homestay programme. Complete a letter to inform him / her of the rules in your family. Write between 160-180 words, using the suggested ideas in the list above.


(Một bạn học sinh người Anh sắp sang ở lại trong gia đình em trong vòng 2 tháng theo chương trình giao lưu văn hóa. Hãy hoàn thành bức thư để báo cho bạn đó biết về những quy định trong gia đình em. Hãy sử dụng ý tưởng gợi ý trong danh mục trên đề viết bức thư dài khoảng 160-180 từ.)


*

Hướng dẫn giải:Pham Ngoc Thach, Dong Da. Ha Noi, Viet Nam February. 10th. 20...Dear Lauren,I"m very happy to know that you"ll be staying with my family for two months. We live in a four-bedroom flat on the 15th floor. You will have your own bedroom for your stay here.You asked me about our family rules. There are three important ones that we must follow.One important rule in my family is that every member of the family has to keep his or her own room tidy. My brother and I have to make our beds every morning, and clean the floor and windows twice a week.Another important rule is that my brother and I must be home before 10 p.m. My parents are very strict and believe that setting a curfew will help us become responsible, and stay sale and healthy.The third important rule is that we mustn"t invite friends to stay overnight. This is not only our family rule, but also the rule for ail people living in the building.If you have any questions, please let me know. We will try our best to make you feel comfortable during your stay with us.I hope you will enjoy your time in Viet Nam.Looking forward to meeting you.Best wishes,Ha