(Tiếng Việt) TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN KINH DOANH TỔ CHỨC SỰ KIỆN