(Tiếng Việt) TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VÀ THI CÔNG CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN