(Tiếng Việt) TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG MỚI CỦA TOPBABY TẠI CẦN THƠ