(Tiếng Việt) TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CỦA HÀNG BIBOMART THỨ 108-PHAN VĂN TRỊ