Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3

     
*

Từ những số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số chia hết cho 3 có tía chữ số khác nhau ?


*

Lời giải:Gọi số thỏa mãn nhu cầu có dạng $overlinea_1a_2a_3$Để số trên phân tách hết mang đến $3$ thì $a_1+a_2+a_3vdots 3$Thấy $3leq a_1+a_2+a_3leq 12$ phải $a_1+a_2+a_3in left3;6;9;12 ight$+) Để $a_1+a_2+a_3=3$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,1,2)$Ta lập được $2.2.1=4$ số thỏa mãn+) Để $a_1+a_2+a_3=6$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,1,5); (0,2,4); (1,2,3)$Ta lập được $2.2.1+2.2.1+3.2.1=14$ số thỏa mãn+) Để $a_1+a_2+a_3=9$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,4,5); (1,3,5); (2,3,4)$Ta lập được: $2.2.1+3.2.1+3.2.1=16$ số thỏa mãn+) Để $...

Bạn đang xem: Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3


Đọc tiếp

Lời giải:

Gọi số vừa lòng có dạng $overlinea_1a_2a_3$

Để số trên chia hết mang lại $3$ thì $a_1+a_2+a_3vdots 3$

Thấy $3leq a_1+a_2+a_3leq 12$ phải $a_1+a_2+a_3in left3;6;9;12 ight$

+) Để $a_1+a_2+a_3=3$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,1,2)$

Ta lập được $2.2.1=4$ số thỏa mãn

+) Để $a_1+a_2+a_3=6$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,1,5); (0,2,4); (1,2,3)$

Ta lập được $2.2.1+2.2.1+3.2.1=14$ số thỏa mãn

+) Để $a_1+a_2+a_3=9$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,4,5); (1,3,5); (2,3,4)$

Ta lập được: $2.2.1+3.2.1+3.2.1=16$ số thỏa mãn

+) Để $a_1+a_2+a_3=12$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(3,4,5)$

Ta lập được: $3.2.1=6$ số

Tóm lại lập được: $4+14+16+6=40$ số.


Đúng 1
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

Từ các số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được:

b) bao nhiêu số tất cả 3 chữ số khác biệt chia hết mang đến 3?

A. 36

B. 42

C. 82944

D. Một kết quả khác


Xem chi tiết
Lớp 11Toán
2
0

Từ các số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được:

a) bao nhiêu số gồm hai chữ số không giống nhau và chia hết mang lại 5?

A. 25

B. 10

C. 9

D. 20


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Toán
2
0

Cho 6 chữ số 0,1,2,3,4,5. Từ 6 chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số gồm 4 chữ số không giống nhau và không phân chia hết mang lại 5?

A. 15

B. 22

C. 192

D. 720


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Toán
1
0

Từ những số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được từng nào số tự cơ mà mỗi số tất cả 6 chữ số khác nhau và chữ số 2 đứng cạnh chữ số 3?

A. 192

B. 202

C. 211

D. 180


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Toán
1
0

Từ các số 0,1,2,3,4,5 rất có thể lập được:

c) từng nào số có tía chữ số ( không độc nhất vô nhị thiết khác nhau) với là số chẵn?

A. 60

B. 90

C. 450

D. 100


Xem chi tiết
Lớp 11Toán
1
0

Cho những chữ số 0,1,2,3,4,5 . Gồm bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau được thành lập và hoạt động từ những chữ số sẽ cho?

A. 120

B. 48

C. 100

D.

Xem thêm: Một Thửa Ruộng Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 120M,Chiều Rộng Bằng 2/3 Chiều Dài

60


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Toán
1
0

Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được từng nào số có bố chữ số khác biệt chứa chữ số 2 và phân chia hết mang lại 5?

A. 20

B. 21

C. 22

D. 23


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11Toán
1
0
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được từng nào số có ba chữ số không giống nhau từng đôi một, đồng thời phân chia hết cho 4? kết quả cần kiếm tìm là: A. 30 B. 20 C. 50 D. 74
Đọc tiếp

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được từng nào số có bố chữ số không giống nhau từng đôi một, đồng thời phân tách hết cho 4? công dụng cần search là:

A. 30

B. 20

C.

Xem thêm: Bách Hóa Xanh Com Giao Hàng Tận Nơi, Đặt Hàng Bách Hóa Xanh Và Thanh Toán

 50

D. 74


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Toán
1
0

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 lập được bao nhiêu số có tía chữ số khác nhau, phân chia hết cho 2 với 3?