Trong thời gian bắc thuộc nước ta bị mất tên

     
*

trong thời hạn bắc thuộc, việt nam bị mất tên, bị phân chia ra, nhập vào những quận, thị xã của trung quốc với dẫu vậy tên gọi không giống nhau như cụ nào ? hãy thống kê cụ thể qua từng quy trình tiến độ bị đô hộ. Cơ chế cai trị thâm độc nhất của phong con kiến phương bắc đối với nước ta là gì ?


*

Trong thời hạn Bắc thuộc, nước ta đã trở nên mất tên, bị chia ra, nhập vào với những quận, huyện của trung hoa với phần đa tên gọi khác biệt như gắng nào ? Hãy thống kê rõ ràng qua từng quá trình bị đô hộ.

Bạn đang xem: Trong thời gian bắc thuộc nước ta bị mất tên


*

Trong thời gian Bắc ở trong nước ta đã biết thành mất tên, bị phân chia ra, bị nhập vào với các quận, thị xã của china với các tên gọi không giống nhau như nỗ lực nào? Hãy thống kê ví dụ qua từng tiến độ bị đô hộ


-Trong suốt hơn 1000 năm đô hộ, tổ quốc ta bị bầy phong loài kiến phương Bắc phân chia ra, nhập vào lãnh thổ trung quốc với phần lớn tên gọi khác nhau : bên Triệu chia vn thành nhì quận Giao Chỉ và Cửu Chân rồi nhập vào nam Việt. Công ty Hán phân tách lại thành ba quận Giao Chỉ, Cửu ngán và Nhật nam rồi gộp với 6 quận của trung hoa gọi là châu Giao. Bên Ngô chia châu Giao thành quảng châu trung quốc và Giao Châu. Bên Đường biến thành An nam đô hộ phủ.tick nha bạn

-Trong suốt hơn 1000 năm đô hộ, nước nhà ta bị đàn phong loài kiến phương Bắc phân chia ra, nhập vào lãnh thổ china với mọi tên gọi khác biệt : bên Triệu chia việt nam thành nhị quận Giao Chỉ cùng Cửu Chân rồi nhập vào nam giới Việt. đơn vị Hán phân chia lại thành ba quận Giao Chỉ, Cửu chán và Nhật nam rồi gộp cùng với 6 quận của trung quốc gọi là châu Giao. Bên Ngô phân tách châu Giao thành quảng châu và Giao Châu. Công ty Đường biến thành An nam đô hộ phủ.tick nha bạn


-Trong suốt hơn 1000 năm đô hộ, non sông ta bị bọn phong kiến phương Bắc phân chia ra, nhập vào lãnh thổ trung quốc với đều tên gọi khác nhau : bên Triệu chia nước ta thành nhị quận Giao Chỉ cùng Cửu Chân rồi nhập vào nam Việt. Bên Hán phân chia lại thành cha quận Giao Chỉ, Cửu chán và Nhật nam giới rồi gộp cùng với 6 quận của china gọi là châu Giao. Nhà Ngô phân chia châu Giao thành quảng châu trung quốc và Giao Châu. Nhà Đường đổi thành An nam đô hộ phủ.TICK GIÚP NHA

-Trong suốt hơn 1000 năm đô hộ, giang sơn ta bị đàn phong loài kiến phương Bắc phân tách ra, nhập vào lãnh thổ china với các tên gọi không giống nhau : công ty Triệu chia nước ta thành nhì quận Giao Chỉ cùng Cửu Chân rồi nhập vào phái nam Việt. Nhà Hán phân chia lại thành tía quận Giao Chỉ, Cửu chán và Nhật phái nam rồi gộp với 6 quận của china gọi là châu Giao. đơn vị Ngô phân chia châu Giao thành quảng châu trung quốc và Giao Châu. Bên Đường biến đổi An nam giới đô hộ phủ.TICK GIÚP NHA


a, nguyên nhân sử cũ hotline giai đoạn lịch sử hào hùng nước ta từ năm 179 TCN đến ráng kỉ X là thời Bắc thuộc?b, Trong thời hạn Bắc thuộc, nước ta đã trở nên mất tên, bị phân chia ra, nhập vào với các quận, huyện của china với đông đảo tên gọi khác nhau như nạm nào? Hãy thống kê rõ ràng qua từng quá trình bị đô hộ.c, chính sách cai trị của những triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như vậy nào? chế độ thâm hiểm nhất của mình là gì?

a, vì sao sử cũ hotline giai đoạn lịch sử dân tộc nước ta từ thời điểm năm 179 TCN đến cụ kỉ X là thời Bắc thuộc?

b, Trong thời hạn Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị phân chia ra, nhập vào với những quận, thị trấn của trung quốc với phần đa tên gọi khác nhau như ráng nào? Hãy thống kê rõ ràng qua từng tiến độ bị đô hộ.

c, chế độ cai trị của những triều đại phong loài kiến Trung Quốc so với nhân dân ta vào thời Bắc thuộc như thế nào? chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì?


a,Từ năm 179TCN cho đến TK X, vn chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì chưng vậy, trong sử cũ, tín đồ ta hotline giai đoạn từ năm 179TCN đến nắm kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.b,-Trong suốt hơn 1000 năm đô hộ, đất nước ta bị lũ phong kiến phương Bắc chia ra, nhập vào lãnh thổ trung hoa với các tên gọi khác biệt : công ty Triệu chia nước ta thành nhị quận Giao Chỉ với Cửu Chân rồi nhập vào phái mạnh Việt. Nhà Hán chia lại thành cha quận Giao Chỉ, Cửu chán và Nhật phái nam rồi gộp cùng với 6 quận của Trung Q...
Đọc tiếp

a,Từ năm 179TCN cho tới TK X, nước ta chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Bởi vì vậy, vào sử cũ, người ta call giai đoạn từ năm 179TCN đến núm kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

b,-Trong suốt rộng 1000 năm đô hộ, non sông ta bị bầy phong kiến phương Bắc phân chia ra, nhập vào lãnh thổ trung hoa với đa số tên gọi khác nhau : nhà Triệu chia nước ta thành nhì quận Giao Chỉ và Cửu Chân rồi nhập vào phái mạnh Việt. Nhà Hán phân chia lại thành tía quận Giao Chỉ, Cửu ngán và Nhật phái nam rồi gộp cùng với 6 quận của trung hoa gọi là châu Giao. Bên Ngô phân tách châu Giao thành quảng châu và Giao Châu. Công ty Đường thay đổi An nam đô hộ phủ.c,-Chính sách thống trị của lũ đỏ hộ đối với nhân dân ta khôn xiết tàn bạo, phân chia lại đơn vị hành chính, cử quan lại lại fan Hán thống trị tới cung cấp huyện, tiến hành tách lột dã man bằng những loại thuế và lao dịch nặng trĩu nề, vơ vét tài nguyên bằng phương pháp bắt cống nộp, đẩy dân chúng ta vào cảnh khốn cùng. ác nghiệp nhất là chế độ đồng hoá dân ta về các mặt hòng xoá bỏ dân tộc ta...


Đúng 0

Bình luận (0)
a, bởi trong xuyên suốt thời kỳ từ trước năm 179 TCN đến gắng kỉ sản phẩm X, nước ta thường xuyên bị những triều đại phong loài kiến phương Bắc đô hộ và ách thống trị nên sử cũ bắt đầu gọi là "thời kỳ Bắc thuộc"b, vào suốt hơn 1000 năm đô hộ, nước nhà ta bị lũ phong con kiến phương Bắc phân chia ra, nhập vào lãnh thổ china với hầu như tên gọi khác biệt : công ty Triệu chia việt nam thành hai quận Giao Chỉ với Cửu Chân rồi nhập vào phái mạnh Việt. đơn vị Hán phân tách lại thành tía quận Giao Chỉ, Cửu chán và Nhật nam giới rồi gộp cùng với 6 quận của Trung Qu...
Đọc tiếp

a, bởi trong trong cả thời kỳ từ bỏ trước năm 179 TCN đến ráng kỉ vật dụng X, nước ta thường xuyên bị những triều đại phong con kiến phương Bắc đô hộ và thống trị nên sử cũ bắt đầu gọi là "thời kỳ Bắc thuộc"

b, vào suốt rộng 1000 năm đô hộ, đất nước ta bị lũ phong loài kiến phương Bắc phân tách ra, nhập vào lãnh thổ trung quốc với đều tên gọi khác biệt : bên Triệu chia việt nam thành nhị quận Giao Chỉ với Cửu Chân rồi nhập vào phái nam Việt. Bên Hán phân tách lại thành bố quận Giao Chỉ, Cửu ngán và Nhật nam rồi gộp cùng với 6 quận của trung hoa gọi là châu Giao. Nhà Ngô phân chia châu Giao thành quảng châu trung quốc và Giao Châu. Bên Đường biến thành An phái mạnh đô hộ phủ.

c, chế độ cai trị của bầy đỏ hộ đối với nhân dân ta khôn cùng tàn bạo, chia lại đơn vị chức năng hành chính, cử quan lại bạn Hán kẻ thống trị tới cung cấp huyện, tiến hành tách bóc lột man di bằng các loại thuế cùng lao dịch nặng trĩu nề, vơ vét tài nguyên bằng cách bắt cống nộp, đẩy quần chúng. # ta vào cảnh khốn cùng. độc ác nhất là chính sách đồng hoá dân ta về phần lớn mặt hòng xoá bỏ dân tộc ta...


Đúng 0
Bình luận (3)

a. Từ năm 179 tcn - tk X ( mười) có j đó xảy ra tham khảo mặt dưới

b. Cx tham khảo mặt dưới


Đúng 0
Bình luận (0)

trong thời hạn Bắc thuộc, nc ta đã trở nên mất tên, bị phân chia ra, nhập vào vs các quận, thị xã của china vs đều tên gọi khác biệt như cố gắng nào? hãy thống kê cụ thể qua từng gia đoạn bị đô hộ.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6Lịch sửÔn tập lịch sử hào hùng lớp 6
2
0
GửiHủy
 thời kỳ nam giới Việt (tức là bái kỳ Triệu ĐÀ và bé cháu (207 TCN - 111TCN): Âu Lạc tạo thành Giao Chỉ và Cửu Chân. Thời nhà Tây Hán (111TCN- 39) nước ta vẫn là 2 quận Giao Chỉ với Cửu Chân. Thời Đông Hán (25 - 220) với thời Đông Ngô (222 - 280) thì vn được biến thành Giao Châu. Tên Giao Châu cũng rất được giữ nguyên cho đến 938 khi Ngô Quyền làm tan quân nam giới Hán. Chỉ có tên các huyện thì được đổi đi, chỉ đời bên Lương thời phái mạnh Bắc Triều thì gồm chia Giao Châu thành Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh...
Đọc tiếp

 thời kỳ phái nam Việt (tức là bái kỳ Triệu ĐÀ và nhỏ cháu (207 TCN - 111TCN): Âu Lạc phân thành Giao Chỉ cùng Cửu Chân. Thời đơn vị Tây Hán (111TCN- 39) nước ta vẫn là 2 quận Giao Chỉ cùng Cửu Chân. Thời Đông Hán (25 - 220) và thời Đông Ngô (222 - 280) thì nước ta được đổi thành Giao Châu. Tên Giao Châu cũng khá được giữ nguyên cho đến 938 lúc Ngô Quyền đánh tan quân nam giới Hán. Chỉ mang tên các thị trấn thì được thay đổi đi, chỉ đời công ty Lương thời nam giới Bắc Triều thì tất cả chia Giao Châu thành Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Giao Châu. 


Đúng 0

Bình luận (0)
thời kỳ nam giới Việt (tức là thờ kỳ Triệu ĐÀ và bé cháu (207 TCN - 111TCN): Âu Lạc chia thành Giao Chỉ với Cửu Chân.Thời đơn vị Tây Hán (111TCN- 39) việt nam vẫn là 2 quận Giao Chỉ với Cửu Chân.Thời Đông Hán (25 - 220) với thời Đông Ngô (222 - 280) thì nước ta được biến thành Giao Châu.Tên Giao Châu cũng khá được giữ nguyên cho đến 938 khi Ngô Quyền quấy tan quân phái nam Hán. Chỉ mang tên các thị xã thì được đổi đi, chỉ đời bên Lương thời phái mạnh Bắc Triều thì bao gồm chia Giao Châu thành Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Mi...
Đọc tiếp

thời kỳ phái mạnh Việt (tức là thờ kỳ Triệu ĐÀ và bé cháu (207 TCN - 111TCN): Âu Lạc phân thành Giao Chỉ cùng Cửu Chân. Thời nhà Tây Hán (111TCN- 39) vn vẫn là 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Thời Đông Hán (25 - 220) cùng thời Đông Ngô (222 - 280) thì việt nam được biến thành Giao Châu. Thương hiệu Giao Châu cũng rất được giữ nguyên cho đến 938 khi Ngô Quyền khuấy tan quân phái nam Hán. Chỉ mang tên các thị xã thì được thay đổi đi, chỉ đời bên Lương thời phái nam Bắc Triều thì bao gồm chia Giao Châu thành Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Giao Châu.


Đúng 0

Bình luận (0)
Lịch sử: a, vì sao sử cũ hotline giai đoạn lịch sử vẻ vang nước ta từ năm 179 TCN đến vắt kỉ X là thời Bắc thuộc?b, Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã biết thành mất tên, bị phân chia ra, nhập vào với các quận, huyện của trung quốc với các tên gọi khác nhau như thế nào? Hãy thống kê cụ thể qua từng giai đoạn bị đô hộ.c, cơ chế cai trị của những triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như vậy nào? chính sách thâm hiểm nhất của mình là gì?
Đọc tiếp

Lịch sử: 

a, tại sao sử cũ điện thoại tư vấn giai đoạn lịch sử hào hùng nước ta từ năm 179 TCN đến nạm kỉ X là thời Bắc thuộc?

b, Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã trở nên mất tên, bị phân chia ra, nhập vào với các quận, thị xã của china với hầu như tên gọi không giống nhau như thế nào? Hãy thống kê ví dụ qua từng quy trình tiến độ bị đô hộ.

c, chính sách cai trị của những triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta vào thời Bắc thuộc như vậy nào? cơ chế thâm hiểm nhất của họ là gì?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy
a,Từ năm 179TCN cho đến TK X, việt nam chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì chưng vậy, vào sử cũ, fan ta gọi giai đoạn từ năm 179TCN đến nạm kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.b,-Trong suốt hơn 1000 năm đô hộ, tổ quốc ta bị bọn phong kiến phương Bắc chia ra, nhập vào lãnh thổ trung quốc với các tên gọi khác nhau : nhà Triệu chia vn thành nhì quận Giao Chỉ cùng Cửu Chân rồi nhập vào phái mạnh Việt. Bên Hán phân tách lại thành ba quận Giao Chỉ, Cửu chán và Nhật nam rồi gộp cùng với 6 quận của Trung Quố...
Đọc tiếp

a,Từ năm 179TCN cho tới TK X, việt nam chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vị vậy, trong sử cũ, fan ta call giai đoạn từ thời điểm năm 179TCN đến cố kỉnh kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

Xem thêm: Top 50 Mẫu Chữ Ký Phong Thủy Theo Tên, Top 50 Mẫu Chữ Ký Đẹp, Hợp Phong Thủy

b,-Trong suốt rộng 1000 năm đô hộ, quốc gia ta bị lũ phong loài kiến phương Bắc chia ra, nhập vào lãnh thổ trung hoa với đều tên gọi khác nhau : bên Triệu chia việt nam thành nhị quận Giao Chỉ với Cửu Chân rồi nhập vào nam Việt. Nhà Hán chia lại thành ba quận Giao Chỉ, Cửu ngán và Nhật nam rồi gộp cùng với 6 quận của trung quốc gọi là châu Giao. Bên Ngô phân tách châu Giao thành quảng châu và Giao Châu. Nhà Đường đổi thành An phái nam đô hộ phủ.c,-Chính sách thống trị của đàn đỏ hộ đối với nhân dân ta hết sức tàn bạo, phân chia lại đơn vị chức năng hành chính, cử quan liêu lại fan Hán ách thống trị tới cung cấp huyện, tiến hành tách bóc lột dã man bằng các loại thuế với lao dịch nặng nề nề, vơ vét tài nguyên bằng cách bắt cống nộp, đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng. Hiểm độc nhất là chế độ đồng hoá dân ta về các mặt hòng xoá bỏ dân tộc bản địa ta...


Đúng 0

Bình luận (0)
a.Sử cũ call giai đoạn lịch sử vẻ vang này là thời Bắc thuộc vì: từ 179 đến chũm kỉ X, dân tộc ta thường xuyên chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong con kiến phương Bắc.b.Năm 179 TCN đơn vị Triệu Sáp nhập đất Âu Lạc vào phái nam Việt, phân chia Âu Lạc thành nhị quận: Giao Chỉ, Cửu Chân.Năm 111 TCN bên Hán Châu Giao chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của trung quốc thành châu Giao.Đầu cụ kỉ III đơn vị Ngô Giao Châu bóc châu Giao thành quảng châu trung quốc ( thuộc Trung Quốc) cùng Giao Châu (Âu Lạc...
Đọc tiếp

a.

Sử cũ call giai đoạn lịch sử dân tộc này là thời Bắc ở trong vì: từ bỏ 179 đến chũm kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong loài kiến phương Bắc.

b.

Năm 179 TCN đơn vị Triệu Sáp nhập đất Âu Lạc vào nam Việt, phân tách Âu Lạc thành hai quận: Giao Chỉ, Cửu Chân.

Năm 111 TCN bên Hán Châu Giao chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của trung hoa thành châu Giao.

Đầu ráng kỉ III công ty Ngô Giao Châu tách bóc châu Giao thành quảng châu ( ở trong Trung Quốc) cùng Giao Châu (Âu Lạc cũ).

Đầu rứa kỉ VI nhà Lương Giao Châu Chia vn thành: Châu Giao, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu cùng Hoàng Châu.

Năm 679 - vắt kỉ X công ty Đường An nam giới đô hộ đậy Gồm: các châu Ki Mi, Phong Châu, Giao Châu, ngôi trường Châu, Ái Châu, Diễn Châu, Hoan Châu, Phúc Lộc Châu.

C.

- Bắt quần chúng ta đóng những thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

- Bắc những người dân thợ thủ công giỏi, khéo tay về nước.

- Đưa fan Hán quý phái sống phổ biến với người việt để “thuần hóa” người Việt.

- Đàn áp các cuộc chiến đấu của quần chúng. # ta,…

⟹ Những chính sách vô cùng tàn bạo, rạm độc, đẩy dân chúng ta vào cảnh quẫn trí về phần đa mặt.

Xem thêm: Cách Lấy Lại Tin Nhắn Zalo Đã Xoá Trên Iphone Và Android, Cách Lấy Lại Tin Nhắn Zalo Bị Xóa Trên Điện Thoại

* chính sách thâm hiểm nhất: là muốn nhất quán dân tộc ta về hầu như mặt, biến việt nam trở thành một quận, thị xã của chúng.