Trọng Lượng Riêng Của Thủy Ngân

     

Khối lượng riêng biệt của thủy ngân sinh hoạt 00C là 13600kg/m3. Tính khối lượng riêng của thủy ngân sinh hoạt 500C. Cho hệ số nở khối của thủy ngân là 1,82.10-4K-1


+ vận dụng biểu thức tính trọng lượng riêng: ( ho = fracmV)

+ áp dụng biểu thức tính độ nở khối: (Delta V = V - V_0 = eta V_0Delta t = 3alpha V_0Delta t)


Ta có:

+ trọng lượng riêng: ( ho = dfracmV)

Ở ánh nắng mặt trời 00C: ( ho _0 = dfracmV_0) (1)

Ở ánh nắng mặt trời 500C: ( ho = dfracmV)

+ ngoài ra ta có: (V = V_0(1 + eta Delta t) = V_0(1 + 3alpha Delta t))

Ta suy ra: ( ho = dfracmV_0(1 + eta Delta t)) (2)

Từ (1) và (2), ta suy ra:

(eginarrayldfrac ho ho _0 = dfrac11 + eta Delta t\ o ho = dfrac ho _01 + eta Delta t\ = dfrac136001 + 1,82.10^ - 4.50 = 13477,36kg/m^3endarray)

 


Đáp án bắt buộc chọn là: b


*


Thể tích của vật rắn bao gồm thể thay đổi theo sức nóng độ, nhưng trọng lượng của nó là không đổi.

Bạn đang xem: Trọng lượng riêng của thủy ngân


...

Bài tập gồm liên quan


Bài cộng sự nở vị nhiệt của trang bị rắn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Một thanh kim loại có thông số nở dài là (1,2.10^ - 6K^ - 1) sinh hoạt 250C thanh kim loại có chiều dài là 1,5m. Chiều dài của thanh kim loại khi sức nóng độ tạo thêm 400C là:


Ở nhiệt độ 600C một thanh kim loại có chiều lâu năm là 2,34m. Chiều nhiều năm của thanh kim loại trên là bao nhiêu sau khi nhiệt độ sụt giảm đến 200C? Biết hệ số nở lâu năm của thanh kim loại là 1,14.10-6K-1.

Xem thêm: Cách Tính Chiều Dài Hình Chữ Nhật, Diện Tích Hình Chữ Nhật, Cách Tính Chiều Dài Hình Chữ Nhật


Chiều nhiều năm của thanh kim loại tăng thêm bao nhiêu xác suất khi ánh nắng mặt trời tăng từ 250C lên đến 450C? Biết hệ số nở dài của thanh là 1,2.10-6K-1.


Một thanh thép hình tròn có thông số nở lâu năm (alpha = 11.10^ - 6K^ - 1), lúc đầu có chiều dài 100m. Để chiều dài của chính nó là 100,11m thì độ tăng ánh nắng mặt trời bằng:


Hai thanh ray xe pháo lửa nhiều năm $10m$ phải đặt cách nhau một khoảng chừng tối thiểu từng nào để khi nhiệt độ tăng trường đoản cú $18^0C$ lên ánh sáng $49^0C$ thì vẫn còn đấy đủ không gian để chúng dài ra. Coi hai thanh ray xe lửa bằng vật liệu thép có thông số nở lâu năm là $1,14.10^-7K^-1$.

Xem thêm: Kết Quả Bóng Đá Nữ Olympic 2021, Tuyển Nữ Mỹ Giành Hcđ Sau Cơn Mưa Siêu Phẩm


Một thanh kim mô hình trụ đồng chất bao gồm tiết diện ngang là 10cm2. Một đầu thanh kim loại được giữ thắt chặt và cố định bằng tấm chắn, đầu còn sót lại chịu chức năng của một lực bởi bao nhiêu nhằm khi nhiệt độ độ môi trường tăng tự 00C cho 200C thanh sắt kẽm kim loại không thể dài ra. Biết suất lũ hồi của thanh sắt kẽm kim loại là 2.1011Pa, hệ số nở nhiều năm của thanh sắt kẽm kim loại là 1,14.10-7K-1


Biết hệ số nở nhiều năm của thanh kim loại bằng đồng là 18.10-6K-1, của thanh kim loại bằng sắt là 12.10-6K-1. Tổng chiều dài lúc đầu của thanh đồng cùng thanh fe ở ánh nắng mặt trời 00C là 6m. Hiệu chiều dài của nhị thanh kim loại luôn không đổi. Xác minh chiều dài ban đầu của từng thanh ở ánh sáng 00C


Khối lượng riêng biệt của thủy ngân sinh sống 00C là 13600kg/m3. Tính trọng lượng riêng của thủy ngân ở 500C. Cho hệ số nở khối của thủy ngân là 1,82.10-4K-1


Một thước nhôm có những độ chia đúng sinh sống $5^0C$. Sử dụng thước này đo chiều lâu năm của một trang bị ở $35^0C$. Kết quả đọc được là $88,45cm$. Tỷ lệ sai số do tác động của ánh sáng và chiều nhiều năm đúng của vật là bao nhiêu?Biết hệ số nở dài của nhôm là (alpha = 2,3.10^ - 5K^ - 1)


Ở 300C một quả cầu thép có 2 lần bán kính 6cm với không lọt sang 1 lỗ tròn khoét trên một tờ đồng thau vì 2 lần bán kính của lỗ yếu hơn 0,01mm. Ta đề nghị đưa quả ước thép và tấm đồng thau cho tới cùng ánh sáng bao nhiêu thì quả cầu lọt qua lỗ tròn. Biết những hệ số nở nhiều năm của thép với đồng thau theo thứ tự là 12.10-6K-1 và 19.10-6 K-1


Một quả cầu đồng hóa học có hệ số nở khối (eta = 72.10^ - 6K^ - 1). Ban sơ thể tích của quả ước là (V_0), nhằm thể tích của quả ước tăng 0,36% thì độ tăng nhiệt độ của quả mong bằng:


Khối lượng riêng biệt của sắt nghỉ ngơi 00C là 7,8.103kg/m3. Biết hệ số nở khối của fe là 33.10-6K-1. Ở nhiệt độ 1600C, trọng lượng riêng của sắt là:


Một đồ vật rắn hình khối lập phương đồng chất, đẳng phía có thông số nở lâu năm là (alpha = 24.10^ - 6K^ - 1). Nếu tăng ánh nắng mặt trời của vật dụng thêm 1000C thì độ tăng diện tích tỉ đối của mặt quanh đó vật rắn là:


Tiết diện thẳng của một thanh thép là $1,3cm^2$. Thanh này được ổn định giữa nhị điểm cố định ở $30^0C$. Lực tính năng vào thanh lúc nhiệt độ giảm đi còn $20^0C$. Cho hệ số nở dài của thép (alpha = 11.10^ - 6K^ - 1) với suất bọn hồi (E = 2,28.10^11Pa).


Ở ánh sáng 00C bình thủy tinh chứa được khối lượng (m_0) thủy ngân. Khi ánh nắng mặt trời là (t_1) thì bình đựng được trọng lượng (m_1) thủy ngân. Ở cả hai trường hợp thủy ngân gồm cùng ánh nắng mặt trời với bình. Biết thông số nở khối của thủy ngân là (eta ).Biểu thức tính hệ số nở nhiều năm (alpha ) của chất thủy tinh là: