Trong Không Gian Oxyz Cho 3 Điểm

     

Trong không khí với hệ trục Oxyz cho tía điểm A(-1;2;-3), B(1;0;2), C(x;y;-2) trực tiếp hàng. Lúc đó x + y bằng

A. ( x+y=1 )

B. ( x+y=17 )

C. ( x+y=-frac115 )

D. ( x+y=frac115 )
Bạn đang xem: Trong không gian oxyz cho 3 điểm

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Có ( overrightarrowAB=(2;-2;5) ), ( overrightarrowAC=(x+1;y-2;1) )

A, B, C thẳng mặt hàng ( Leftrightarrow overrightarrowAB,overrightarrowAC ) thuộc phương ( Leftrightarrow fracx+12=fracy-2-2=frac15 )

 ( Leftrightarrow left{ eginalign & x=-frac35 \ & y=frac85 \ endalign ight.Rightarrow x+y=1 )


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình vuông vắn ABCD, B(3;0;8), D(-5;-4;0). Biết đỉnh A thuộc phương diện phẳng (Oxy) và bao gồm tọa độ là những số nguyên, lúc ấy ∣CA+CB∣ bằng
Trong không gian vế hệ trục tọa độ Oxyz, đến tam giác ABC với AB=(1;−2;2), AC=(3;−4;6). Độ dài đường trung trực AM của tam giác ABC là
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho a =(2;3;1), b =(−1;5;2), c =(4;−1;3) cùng x =(−3;22;5). Đẳng thức làm sao đúng trong số đẳng thức sau?
Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại hình hộp ABCD.A’B’C’D’ bao gồm A(0;0;0), B(a;0;0), D(0;2a;0), A’(0;0;2a) với a≠0. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AC’ là
Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz cho những vectơ u =2i−2j+k, v =(m;2;m+1) cùng với m là tham số thực. Gồm bao nhiêu quý giá của m nhằm |u|=|v|
Trong không khí Oxyz, mang đến hai điểm A(2;-2;1), B(0;1;2). Tọa độ điểm M thuộc khía cạnh phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;-1;5), B(5;-5;7), M(x;y;1). Với cái giá trị như thế nào của x, y thì A, B, M trực tiếp hàng
cho mặt ước (S):x2+y2+z2=3. Một mặt phẳng (α) xúc tiếp với mặt ước (S) và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C thỏa mãn nhu cầu OA^2+OB^2+OC^2=27. Diện tích tam giác ABC bằng


Xem thêm: Văn Khấn Đầu Năm Tại Nhà, Ngoài Sân Chuẩn Xác Nhất, Bài Cúng Đầu Năm 2022

mặt phẳng (P) trải qua điểm M(1;2;1) cắt những tia Ox, Oy, Oz theo lần lượt tại các điểm A, B, C (A, B, C ko trùng với nơi bắt đầu O) sao để cho tứ diện OABC có thể tích nhỏ tuổi nhất. Khía cạnh phẳng (P) trải qua điểm
cho mặt phẳng (P):x−y+2=0 với hai điểm A(1;2;3), B(1;0;1). Điểm C(a;b;−2)∈(P) làm thế nào để cho tam giác ABC bao gồm diện tích nhỏ dại nhất. Tính a+b
cho hai điểm A(1;2;4), B(0;0;1) cùng mặt ước (S):(x+1)2+(y−1)2+z2=4. Phương diện phẳng (P):ax+by+cz−4=0 đi qua A, B và cắt (S) theo giao tuyến là 1 đường tròn có phân phối kính nhỏ dại nhất
cho tứ diện ABCD tất cả điểm A(1;0;-2), B(2;1;-1), C(1;-2;2), D(4;5;-7). Trên các cạnh AB, AC, AD theo thứ tự lấy những điểm B′,C′,D′ vừa lòng AB/AB′+AC/AC′+AD/AD′=8. Khi tứ diện AB′C′D′ rất có thể tích nhỏ tuổi nhất, mặt phẳng (B′C′D′) gồm phương trình dạng 6x+my+nz+p=0
cho tứ diện ABCD bao gồm điểm A(1;1;1), B(2;0;2), C(-1;-1;0), D(0;3;4). Trên các cạnh AB, AC, AD theo thứ tự lấy các điểm B′,C′,D′ thỏa AB/AB′+AC/AC′+AD/AD′=4. Viết phương trình phương diện phẳng (B′C′D′) biết tứ diện AB′C′D′ rất có thể tích nhỏ nhất
cho phương diện phẳng (P):x−y+2z−1=0 và các điểm A(0;1;1), B(1;0;0) (A và B phía trong mặt phẳng (P)) với mặt cầu (S):(x−2)2+(y+1)2+(z−2)2=4. CD là con đường kính thay đổi của (S) làm thế nào cho CD tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (P) và tứ điểm A, B, C, D tạo thành thành một tứ diện
cho hai điểm A(0;-1;-1), B(-1;-3;1). đưa sử C, D là hai điểm di động cầm tay trên mặt phẳng (P):2x+y−2z−1=0 sao cho CD=4 với A, C, D thẳng hàng. điện thoại tư vấn S1, S2 lần lượt là diện tích lớn độc nhất và nhỏ nhất của tam giác BCD.
cho mặt ước (S):(x−1)2+(y+2)2+(z−3)2=27. điện thoại tư vấn (α) là mặt phẳng đi qua 2 điểm A(0;0;-4), B(2;0;0) và giảm (S) theo giao tuyến là mặt đường tròn (C) sao để cho khối nón bao gồm đỉnh là vai trung phong của (S), là hình tròn trụ (C) rất có thể tích béo nhất


Xem thêm: Bảng Chiều Cao Cân Nặng Chuẩn Của Nam : Cách Xác Định Và Quản Lý

*