Trộn 100Ml Dd Có Ph=1 Gồm Hcl Và Hno3

     

Bạn đang tò mò về Trộn 100Ml Dung Dịch tất cả Ph=1 gồm Hcl cùng Hno3, hôm nay team bản thân sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top cấm trẻ em Trộn 100Ml Dung Dịch gồm Ph=1 có Hcl với Hno3 được team bản thân tổng đúng theo và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng nội dung bài viết về chủ thể Trộn 100Ml Dung Dịch gồm Ph=1 có Hcl và Hno3 bổ ích với bạn.

Bạn đang xem: Trộn 100ml dd có ph=1 gồm hcl và hno3

1. Trộn 100Ml Dung Dịch tất cả Ph=1 gồm Hcl với Hno3 bài bác tập cách thức tính pH bài bác tập chương sự điện ly lớp 11


Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu bài bác tập cách thức tính pH được Download.vn đăng cài đặt trong nội dung bài viết dưới đây.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp cục bộ lý thuyết, phương thức và bài bác tập trắc nghiệm tính pH. Hi vọng với tư liệu này những em học viên có thêm những tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt được hiệu quả cao trong bài xích kiểm tra, bài thi học tập kì 1 sắp đến tới. Đồng thời giúp quý thầy cô có thêm nhiều bốn liệu giảng dạy. Nội dung cụ thể mời chúng ta theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

a. PH cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp

– Tính số mol H+/OH– hoặc tổng số mol H+/OH–

– Tính nồng độ H+/OH–

– Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg– Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH– ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình điện ly: HCl → H+ + Cl–

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà chảy 3,66 gam hỗn hợp Na, ba vào nước dư nhận được 800ml dung dịch A và 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của na và cha lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 với y = 0,02

Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH–

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,08 mol

CM(OH–) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: tổ hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd chiếm được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: mang lại 15 ml dung dịch HNO3 bao gồm pH = 2 th-nc hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 tất cả pH = a. Giá trị của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà chảy m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M chiếm được 0,784 lít khí hiđro cùng dung dịch X. Tính pH của hỗn hợp X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 bội phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 – 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng kết hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

– Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tung (no)

– Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A–

 (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà rã 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít dung dịch X.

a. Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu sản xuất dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl–

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl–

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau năng lượng điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: dung dịch A chứa NH3 0,1M với NaOH 0,1M. Tính pH của hỗn hợp biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH–

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH–

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO– = 5,71.10-10 và bỏ lỡ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: mang lại dd hh X bao gồm HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và bỏ qua mất sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: mang lại dd hh X gồm CH3COOH 0,1M với CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Bài toán về trộn loãng, trộn lẫn dung dịch những chất điện ly để dành được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH–

-Viết phương trình phản bội ứng trung hòa

-Xác định môi trường thiên nhiên của dung dịch phụ thuộc vào pH ⇒ coi xét mol axit giỏi bazơ dư ⇒ tìm các giá trị mà việc yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khoản thời gian trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M cùng với thể tích đều bằng nhau thu được hỗn hợp A. Rước 300 ml dung dịch A chức năng với hỗn hợp B có NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để sau lúc phản ứng kết thúc thu được dung dịch có pH = 1. Coi Ba(OH)2 cùng H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau lúc trộn 3 hỗn hợp axit rất có thể tích cân nhau ta chiếm được nồng độ mới của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Trong 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3–

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl–

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của hỗn hợp B đề nghị dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình năng lượng điện ly:

NaOH → Na+ + OH–

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,4x

Ta có: H+ + OH– → H2O (Sau phản nghịch ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch bao gồm pH =1 có HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH mật độ a(mol/l) chiếm được 200 ml dung dịch A tất cả pH = 12.

a. Tính a

b. Trộn loãng dung dịch A bao nhiêu lần nhằm thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH– = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH– → H2O (Sau làm phản ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0….….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH– = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng tất cả pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy rất cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính tỷ lệ thể tích khi dung dịch HCl tất cả pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để pha trộn thành dung dịch bao gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: mang đến 100 ml dd hh bao gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh gồm H2SO40,0375M với HCl 0,0125M nhận được dd tất cả pH = 2 . Quý hiếm V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 2 → môi trường thiên nhiên axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh tất cả H2SO4 0,1M cùng HCl 0,15M cùng với V ml dd hh có NaOH 0,3M cùng Ba(OH)2 0,1M, chiếm được dd X gồm pH = 12. Cực hiếm của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 12 → môi trường xung quanh bazo.

(0,5V – 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu như thế nào sai khi nói tới pH và pOH của hỗn hợp ?

A. pH = lgB. pH + pOH = 14

C. . = 10-14

D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: dung dịch H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH 1

D. > 2,0M

Bài 3: pH của các thành phần hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M với H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần từng nào gam NaOH nhằm pha chế 250ml dd bao gồm pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml hỗn hợp NaOH gồm pH = 12 đề nghị để trung hoà 10ml dung dịch HCl gồm pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch tất cả HCl 0,1M và H2SO4 0,15M với 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2nồng độ aM, thu được m gam kết tủa cùng 500 ml dung dịch bao gồm pH = 1. Quý hiếm của a cùng m lần lượt là

A.0,15 với 2,330

B. 0,10 và 6,990.

C.0,10 cùng 4,660

D. 0.05 và 3,495

Bài 8: mang lại 300 ml dung dịch cất H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M với HCl 0,3M chức năng với V ml hỗn hợp NaOH 0,2 M và KOH 0,29M nhận được dung dịch gồm pH = 2. Cực hiếm của V là

A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: tía dung dịch axit sau có cùng mật độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Quý giá pH của chúng tăng theo trang bị tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: dung dịch CH3COOH 0,1M có pH = a cùng dung dịch HCl 0,1M gồm pH = b. Tuyên bố đúng là

A. a b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: mang đến dd hh X gồm HF 0,09M với KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, làm lơ sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C. 2,5

D. 0,8

Bài 14: lúc pha loãng hỗn hợp axit HCl gồm pH = a ta chiếm được dung dịch new có

A.pH > a

B.

Xem thêm: Trường Thcs Hoàng Xuân Hãn, Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Đức Thọ

pH = a

C. pH 1 lit hỗn hợp H2SO4 gồm pH = 3 cùng với V2 lit dung dịch NaOH bao gồm pH = 12 để được dung dịch gồm pH = 11, thì tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd có pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: mang đến 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M chiếm được 200ml dd gồm pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd láo hợp có Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400ml dd lếu láo hợp tất cả H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd bao gồm pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: đến m gam các thành phần hỗn hợp Mg cùng Al vào 250ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M cùng H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lit H2 (đktc) cùng dd Y tất cả pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: xáo trộn 2 dd rất có thể tích bằng nhau của dd HCl 0,2M cùng dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd nhận được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn nhị thể tích dd HCl 0,1M với nhân thể tích dd có NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,15M thu được dd Z gồm pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l thu được 500 ml dd tất cả pH=2. Cực hiếm của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được 500 ml dd có pH=12. Quý giá của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M cùng với 400ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l nhận được m gam kết tủa cùng dd sót lại có pH=12. Cực hiếm của m cùng a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M cùng với 200ml dd Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l thu được 500ml dd tất cả pH=x. Cô cạn dd sau bội nghịch ứng chiếm được 1,9875 gam chất rắn. Giá trị của a với x lần lượt là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl độ đậm đặc a mol/l cùng với 250 ml dd lếu láo hợp gồm NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,1M nhận được dd có pH=12. Quý giá của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd lếu láo hợp bao gồm HCl 0,08M cùng H2SO4 0,01M với 250 ml dd NaOH mật độ b mol/l được 500 ml dd có pH=12. Quý giá của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd bao gồm pH=1 tất cả HCl với HNO3 với 100ml dd NaOH mật độ a mol /l chiếm được 200ml dd gồm pH=12. Giá trị của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd lếu hợp gồm HCl 0,08M cùng H2SO4 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/l nhận được m gam kết tủa và 500 ml dd tất cả pH=12 . Quý giá của m với x tương xứng là

A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd tất cả HCl 0,1M và H2SO4 0,05 M với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l nhận được m gam kết tủa cùng 500 ml dd bao gồm pH=13. Quý giá của a và m khớp ứng là

A. 0,15 cùng 2,33.

B. 0,3 cùng 10,485.

C. 0,15 cùng 10,485.

D. 0,3 và 2,33.

Câu 32: có 10 ml hỗn hợp HCl pH = 3. Cung cấp đó x ml nước đựng và khuấy phần đa thì nhận được dung dịch gồm pH = 4. Cực hiếm của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: đến dd NaOH gồm pH = 12. Để chiếm được dd NaOH gồm pH = 11 bắt buộc pha loãng dd NaOH ban đầu (bằng nước)

A. 10 lần.

B. 20 lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: dung dịch NaOH có pH=11. Để chiếm được dd NaOH gồm pH=9 đề nghị pha loãng dd NaOH ban đầu (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. đôi mươi lần.

D. 100 lần.

C. Bài xích tập từ bỏ luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 3: kết hợp 2,4 g Mg vào 150 ml hỗn hợp HCl 2M. Hỗn hợp thu được tất cả pH bằng bao nhiêu?

Câu 4: mang lại 100 ml dd H2SO4 gồm pH = 2 tác dụng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau phản nghịch ứng?( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 5: rước 200ml dd H2SO4 có p H = 1 , rồi cấp dưỡng đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M đề nghị cho vào 200ml dd NaOH 0,2M để thu được dung dịch có pH = 2.

Câu 7: dung dịch Ba(OH)2 có p. H = 13 (dd A). Dung dịch HCl bao gồm pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A với B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z bao gồm pH = 2.Tính tỉ trọng về thể tích thân dd X với dd Y? ( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X có 2 axit HCl cùng HNO3 bao gồm pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M đề nghị cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch bao gồm pH = 13.( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH tất cả pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 thu được dd gồm pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: mang đến 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd cất đồng thời NaOH 0,1 M với Ba(OH)2 0,025M cùng với 200 ml dd H2SO4 gồm nồng độ x mol/l nhận được m g keert tủa cùng 500 ml dd bao gồm pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X đựng đồng thời HCl 0,01 M cùng H2SO4 0,025M với 300 ml dd Y đựng đồng thời Ba(OH)2 0,02M với NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của những dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của các dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của các dung dịch : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 10-9,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6

Câu 18. Tính pH của những dung dịch : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka = 10-10,87

Câu 19. Tính pH của những dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92

Câu 20. Tính pH của những dung dịch muối : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của các dung dịch muối : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53

Câu 22. Tính pH của những dung dịch muối bột : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong hỗn hợp chỉ vĩnh cửu phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml hỗn hợp NH3 8,0.10-3 M cùng với 15,00ml dung dịch HCl 1,046,10-3M . Tính pH của hỗn hợp thu được . Biết Ka NH4+ = 10-9,24

Câu 24. Tính pH của hỗn hợp A gồm HF 0,1M cùng NaF 0,1M

Tính pH của 1lít hỗn hợp A trên trong 2 trường vừa lòng :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có p H = 13 (dd A). Hỗn hợp HCl tất cả pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A với B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M cùng với Y là dd NaOH 0,035M chiếm được dd Z tất cả pH = 2.Tính tỉ lệ thành phần về thể tích thân dd X với dd Y? ( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X gồm 2 axit HCl với HNO3 tất cả pH = 2 ?

Câu 28: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M phải cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH tất cả pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 chiếm được dd có pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd chứa đồng thời NaOH 0,1 M với Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 tất cả nồng độ x mol/l chiếm được m g keert tủa và 500 ml dd bao gồm pH = 2. Hãy tính m cùng x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Xem thêm: Nhận Định Bóng Đá Việt Nam Vs Ả Rập Xê Út, Vòng Loại World Cup 2022 Ngày 16/11

Câu 32: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M và H2SO4 0,025M với 300 ml dd Y cất đồng thời Ba(OH)2 0,02M cùng NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).