(Tiếng Việt) TRIỂN LÃM CƯỚI ĐẶC SẮC NHẤT ĐẦU TIÊN 2017 ĐÃ KHỞI ĐỘNG