Topic Tiếng Anh Về Giao Thông

     

Giao thông là chủ đề gây nhức nhối với khá nhiều quốc gia, trong những số đó có Việt Nam. Một khối hệ thống giao thông luôn gặp tình trạng tắc nghẽn vào giờ đồng hồ cao điểm. Vậy nguyên nhân nào dẫn mang đến tình trạng cực kỳ nghiêm trọng này? Có giải pháp hạn chế buổi tối đa nào không? trong bài viết này hãy cùng shop chúng tôi hiểu qua nội dung bài viết tiếng Anh về giao thông ở vn nhé!


Tổng quát lác về chủ đề giao thông 

Xây dựng dàn ý chủ đề giao thông ở việt nam bằng giờ đồng hồ Anh cần đáp ứng đầy đủ theo bố cục tổng quan như sau:

Introduction: Giới thiệu vài điều về giao thông ở Việt Nam

Body:

Nếu ra vụ việc vướng mắc của tình trạng giao thông Việt NamMột vài ba ví dụ

Conclusion: Đưa ra vấn đề giải quyết

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về giao thông vận tải cần biết

road / roʊd /: đường

traffic / ˈtræfɪk /: giao thông

vehicle / ˈviːəkl /: phương tiện

roadside / ˈroʊdsaɪd /: lề đường

car hire / kɑːr ˈhaɪər /: thuê xe

ring road / rɪŋ roʊd /: con đường vành đai

petrol station / ˈpetrəl ˈsteɪʃn /: trạm bơm xăng

kerb / kɜːrb /: mép vỉa hè

road sign / roʊd saɪn /: biển khơi chỉ đường

pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /: gạch sang đường

turning / ˈtɜːrnɪŋ /: địa điểm rẽ, vấp ngã rẽ

fork / fɔːrk /: vấp ngã ba

toll / toʊl /: lệ giá thành qua mặt đường hay qua cầu

toll road / toʊl roʊd /: đường gồm thu lệ phí

motorway / ˈmoʊtərweɪ /: xalộ

hard shoulder / hɑːrd ˈʃoʊldər /: vạt khu đất cạnh xa lộ để dừng xe

dual carriageway / duːəl ˈkærɪdʒweɪ /: xa lộ nhì chiều

one-way street / wʌn weɪ striːt /: con đường một chiều

T-junction / tiː ˈdʒʌŋkʃn /: ngã ba

roundabout / ˈraʊndəbaʊt /: bùng binh

accident / ˈæksɪdənt /: tai nạn

breathalyser / ˈbreθəlaɪzər /: điều khoản kiểm tra độ hễ trong tương đối thở

traffic warden / ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /: nhân viên kiểm soát và điều hành việc đỗ xe

parking meter / ˈpɑːrkɪŋ ˈmiːtər /: máy tính tiền đỗ xe

Motorcycle lane /ˈmoʊtərsaɪkl leɪn / : Làn xe pháo máy

One-way street / wʌn weɪ striːt /: Đường một chiều

Parking lot / ˈpɑːrkɪŋ lɑːt /: bãi đậu xe

Pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /; Crosswalk / ˈkrɔːswɔːk /: Đường dành cho những người đi cỗ qua đường

Railroad track / ˈreɪlroʊd træk /: Đường ray xe lửa

Road /roʊd/: Đường nối 2 vị trí (2 thị trấn, thành phố,…)

Sidewalk / ˈsaɪdwɔːk /: Lề đường

Street : Đường nhựa

Street light / striːt /: Đèn đường

Street sign / striːt saɪn /: đại dương báo giao thông

Traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: Đèn giao thông

Tunnel /ˈtʌnl /: Hầm giao thông

Two-way street / tuː weɪ striːt /: Đường nhì chiều

Car park / kɑːr pɑːrk /: kho bãi đỗ xe

parking space / ˈpɑːrkɪŋ speɪs /: nơi đỗ xe

multi-storey car park / ˈmʌlti ˈstɔːri kɑːr pɑːrk /: kho bãi đỗ xe những tầng

parking ticket / ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt /: vé đỗ xe

driving licence / ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns /: blx xe

reverse gear / rɪˈvɜːrs ɡɪr /: số lùi

learner driver / ˈlɜːrnər ˈdraɪvər /: người tập lái

passenger / ˈpæsɪndʒər /: hành khách

Stall / stɔːl /: làm chết máy

tyre pressure / ˈtaɪər ˈpreʃər /: áp suất lốp

traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: đèn giao thông

speed limit / spiːd ˈlɪmɪt /: số lượng giới hạn tốc độ

speeding fine / ˈspiːdɪŋ faɪn /: phát tốc độ

level crossing / ˈlevl ˈkrɔːsɪŋ /: đoạn đường ray giao mặt đường cái

jump leads / dʒʌmp liːdz /: sạc cáp điện

oil / ɔɪl /: dầu

diesel / ˈdiːzl /: dầu diesel

Crossroads / ˈkrɔːsroʊdz /: xẻ tư

petrol / ˈpetrəl /: xăng

unleaded / ˌʌnˈledɪd /: không chì

petrol pump / ˈpetrəl pʌmp /: bơm xăng

driver / ˈdraɪvər /: tài xế

to drive / draɪv /: lái xe

to change gear / tʃeɪndʒ ɡɪr /: chuyển số

Jack / dʒæk /: đòn bẩy

Flat tyre / flæt ˈtaɪər /: lốp sịt

Puncture / ˈpʌŋktʃər /: thủng xăm

Stop buses overloading passengers: ngăn chặn xe khách hàng chở vượt tải

Car wash / kɑːr wɔːʃ /: cọ xe ô tô

Driving test / ˈdraɪvɪŋ kiểm tra /: thi blx xe

Driving instructor / ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktər /: gia sư dạy lái xe

Driving lesson / ˈdraɪvɪŋ ˈlesn /: buổi học lái xe

Traffic jam / ˈtræfɪk dʒæm /: tắc đường

Boad map / roʊd mæp /: phiên bản đồ con đường đi

Bechanic / məˈkænɪk /: thợ sửa máy

Barage / ɡəˈrɑːʒ /: gara

Second-hand / ˈsekənd hænd /: đồ cũ

Bypass / ˈbaɪpɑːs /: đường vòng

Services / ˈsɜːrvɪs /: dịch vụ

Swerve / swɜːrv /: ngoặt

Signpost / ˈsaɪnpoʊst /: biển khơi báo

Skid / skɪd /: trượt bánh xe

Speed / spiːd /: tốc độ

Brake / breɪk /: phanh (động từ)

Accelerate / əkˈseləreɪt /: tăng tốc

Slow down / sloʊ daʊn /: chậm trễ lại

Spray / spreɪ /: những vết bụi nước

Icy road / ˈaɪsi roʊd /: mặt đường trơn vày băng

Bus station /bʌs ˈsteɪʃn /: Bến xe

Bus stop / bʌs stɑːp /:.Trạm xe bus

Gas Station / ɡæs ˈsteɪʃn /: Trạm xăng

Highway / ˈhaɪweɪ /: Đường cao tốc

Junction / ˈdʒʌŋkʃn / : Giao lộ

Lane / leɪn /: Làn đường

Car lane / kɑːr leɪn /:Làn xe pháo hơi


Bài viết tiếng Anh về giao thông vận tải ở Việt Nam

Traffic is one of the most important problems in Vietnam. During many decades, traffic here is always difficult. This essay will present these problems and some solutions about the traffic of Vietnam.

Bạn đang xem: Topic tiếng anh về giao thông

First of all, there are many vehicles in the road at a time. One can be stuck in the traffic for hours during rush hours, specially in Hanoi and Ho đưa ra Minh City. Moreover, there are many signs in the road which make people feel confused. Vietnam’s traffic problems are very complicated.

Secondly, the sense of participation in Vietnam’s traffic is very indigent. Some people often go too fast và sloppy, cross the red light or carrying bulky. Most people always ride these motobikes on the sidewalk than waiting a bit.

In conclusion, traffic in Vietnam is still a difficult problem. I hope the traffic in Vietnam will be improved and become better and better in the future.

*

Dịch

Giao thông là trong số những vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam. Trong suốt các thập kỷ, giao thông ở đây luôn luôn phức tạp. Nội dung bài viết sẽ nói tới những vướng mắc với cách xử lý về sự việc giao thông của Việt Nam.

Xem thêm: Star - Choose The Best Answer: It Seems Difficult

Đầu tiên, có khá nhiều phương tiện trê tuyến phố cùng một thời điểm. Tín đồ ta có thể bị kẹt xe trong vô số nhiều giờ vào giờ cao điểm, đặc trưng ở tp hà nội và thành phố Hồ Chí Minh. Rộng thế, có khá nhiều biển hướng dẫn trên đường mẫu mà làm không ít người cảm thấy bối rối. Vụ việc giao thông ở vn rất phức tạp.

Thứ hai, ý thức tham gia giao thông của người việt nam rất kém. đa số người thường đi quá nhanh và cẩu thả, vượt đèn đỏ hoặc chở thiết bị cồng kềnh. Một số người luôn đi xe sản phẩm công nghệ trên vỉa hè cụ vì chờ đón một chút.

Tóm lại, giao thông ở vn vẫn còn là vấn đề phức tạp. Tôi hy vọng giao thông ở vn sẽ được nâng cao và ngày càng giỏi hơn vào tương lai.

Xem thêm: Vì Sao Bạn Vào Đoàn Để Làm Gì Vậy??? Vì Sao Phải Vào Đoàn

KẾT

Giao thông ở việt nam là sự việc vô thuộc nan giải và chưa xuất hiện cách khắc phục triệt để. Lúc viết bài bác về chủ thể “nóng” này, bạn cần trau dồi những kết cấu và từ vựng đa dạng mẫu mã để gửi ra phần nhiều luận điểm kiên cố và tạo điểm khác biệt cho nội dung bài viết của mình thêm nhiều dạng.