TONG SO TUOI HIEN NAY CUA 2 ANH EM LA 36?

     

Bài 1.

Bạn đang xem: Tong so tuoi hien nay cua 2 anh em la 36?

hiện thời anh rộng em 5 tuổi. Hỏi sau vài ba năm nữa khi em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Hiện giờ anh rộng em 5 tuổi thì cho đến khi em 10 tuổi thì anh vẫn rộng em 5 tuổi.

Lúc kia tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. trong năm này con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi chị em cộng cùng với tuổi con là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây hai năm tuổi bé là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây hai năm tuổi người mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi bé là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. hiện thời tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông cùng tuổi con cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Vì thế sau 3 năm nữa toàn bô tuổi của ông và con cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm, Tùng bao nhiêu tuổi?

Giải:

Trước trên đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng hiện giờ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng sau đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. bây chừ Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi chúng ta Mai bởi tuổi Hồng hiện giờ thì toàn bô tuổi của cha bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện nay tổng số tuổi ba bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện ni Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy lúc Mai bởi tuổi Hồng thì mỗi các bạn thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau 2 năm nữa toàn bô tuổi của tía bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6. lúc ông 60 tuổi thì bà bầu 30 tuổi và tuấn mới tất cả 5 tuổi. Trong năm này mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông từng nào tuổi, Tuấn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Từ lúc mẹ ba mươi tuổi đến hiện thời 35 tuổi, mẹ đã tăng thêm một số tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi kia ông cùng Tuấn mọi cá nhân cũng tăng thêm 5 tuổi.

Tuổi ông bây chừ là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn bây chừ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai rộng Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai các tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? tín đồ nhiều tuổi tốt nhất hơn tín đồ ít tuổi tuyệt nhất là mấy tuổi?

Giải:


*

Đào rộng Tùng một trong những tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng thể tuổi của ông nội Lan và ba Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi tía Lan hiện nay?

Gợi ý: từ tuổi của cha Lan và ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội với bố.

Khi ông nội Lan bởi tuổi tía Lan hiện thời thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi bố khi đó.

Câu 2: hiện nay Nam 15 tuổi, cha Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 bố con phái nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Câu 3:Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng thể tuổi của hai đồng đội khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay nay?

Câu 4: trong năm này Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa rộng Hoa 26 tuổi. Hỏi lúc tuổi Hoa bởi tuổi mẹ hiện thời thì lúc đó tổng số tuổi của hai bà bầu con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: hiện nay con 8 tuổi, chị em 33 tuổi. Tính toàn bô tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi bé 8 tuổi thì người mẹ 35 tuổi. Tính tổng thể tuổi 2 người mẹ con lúc con trăng tròn tuổi.

Câu 7:Năm ni Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, tâm 9 tuổi. Đến lúc tuổi Hà bằng tuổi của Tâm bây chừ thì thời gian đó tổng số tuổi của 3 chúng ta là từng nào tuổi?

Câu 8: Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn nhất có nhì chữ số nhưng tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An hèn ông từng nào tuổi?

Câu 9:Hiện nay tuổi của tía em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng thể tuổi của bố em cùng bà nội em cách đây 10 năm.

Câu 10: bây chừ Minh 10 tuổi, người mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bằng tổng số tuổi của 2 mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà nước ngoài Minh hiện nay?


Ví dụ 1.Cách đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai chị em là 24 tuổi. Hiện giờ tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mọi cá nhân tăng lên 1 tuổi đề nghị tổng số tuổi của nhị chị em bây giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:


*

Tuổi em bây giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện thời là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai thời gian trước tổng số tuổi của nhì cô cháu bởi 50 tuổi. Hiện thời 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Kiếm tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi bắt buộc tổng số tuổi của hai cô cháu hiện thời là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ thể hiện tuổi cô và cháu hiện nay:


*

Tuổi cháu bây chừ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện thời là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và con cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện ni tổng số tuổi của hai bà mẹ bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị bây chừ thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai fan không đổi khác theo thời hạn nên ta có sơ thiết bị sau:


*

Đáp số:Chị 9 tuổi cùng em 3 tuổi.

DẠNG 2. Mang đến BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của hai người.

Ví dụ 4.Năm nay anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ấy và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bạn bè không đổi theo thời hạn nên theo đề bài bác ta bao gồm sơ đồ biểu hiện tuổi anh và em lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em:


*

Tuổi em khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em cho tới nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ không biến hóa theo thời gian nên theo đề bài xích ta có sơ đồ biểu lộ tuổi của hai mẹ khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :


Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2.

Xem thêm: Cho A Là Chữ Số Khác 0 - Tập Hợp Số Tự Nhiên Khác (0 ) Được Kí Hiệu Là:

đề nghị gỉai một vấn đề phụ để tìm hiệu số tuổi của hai người.

Cách giải:

Trước hết, ta phải giải vấn đề phụ nhằm tìm hiệu số tuổi hai người.

Sau đó giải như nhiều loại 1.

Ví dụ 6.Cách đây 8 năm tuổi bà mẹ gấp 7 lần tuổi nhỏ và tổng số tuổi của hai mẹ con dịp đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta bao gồm sơ đồ dùng tuổi của hai chị em con cách đó 8 năm:


Tuổi mẹ cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không chuyển đổi theo thời hạn nên theo đề bài xích ta bao gồm sơ đồ biểu hiện tuổi bà mẹ và tuổi nhỏ khi mẹ gấp 2 lần tuổi con:


Tuổi nhỏ khi tuổi chị em gấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian trường đoản cú nay cho đến khi tuổi chị em gấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai bạn ở hai thời khắc khác nhau.

Ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Khi tuổi anh bởi tuổi em bây giờ thì tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không chuyển đổi theo thời hạn nên ta bao gồm sơ vật sau:


Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để mang bài toán về tính chất tuổi với những số từ bỏ nhiên, sau đó ta vận dụng các cách thức đã trình bày ở trên để giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện nay là một trong những phần thì tuổi ông hiện nay là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi cháu 10 thời gian trước là 1 phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm trước ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhị ông cháu không biến hóa theo thời gian nên 3,2 lần tuổi cháu hiện giờ bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện nay gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)

Ta bao gồm sơ vật sau:


Tuổi cháu bây giờ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông hiện thời là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bởi tuổi em bây giờ thì tuổi anh vội 4 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện giờ gấp 3 lần tuổi con cháu khi tuổi cô bởi tuổi cháu hiện nay. Đến lúc tuổi cháu bởi tuổi cô hiện nay thì tổng số tuổi của nhì cô cháu bởi 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 3.Hiện ni tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến lúc tuổi con bởi tuổi mẹ hiện nay thì tổng thể tuổi của hai người mẹ con bằng 79 tuổi. Kiếm tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bài 4.Cách đây 2 năm con 5 tuổi cùng kém cha 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh nhỏ năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của hai chị em con trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, lúc tuổi chị bằng tuổi em hiện thời thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em hiện nay.

Bài 7.Trước đây 5 năm tuổi ba người mẹ con cộng lại bằng 58 tuổi. Sau đây 5 năm bà bầu hơn chị 25 tuổi cùng hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Xem thêm: Viết Công Thức Liên Hệ Giữa Trọng Lượng Và Khối Lượng Dựa Trên Khối Lượng

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà cấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm kia tuổi bà cấp 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống mang đến 100 tuổi để thấy con cháu bà thành công !”. Các bạn hãy tính tuổi cháu bây chừ (biết rằng tuổi của bà và cháu hầu hết là số tự nhiên)


Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Tổng số tuổi của hai bà bầu là 36 tuổi biết chị rộng em 8 tuổi tính số tuổi của từng người