Tổng các hệ số của đa thức khi khai triển là

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Tính tổng các hệ số của các hạng tử cửa đa thức nhận được sau khi đã khai triển và viết đa thức P(x) dưới dạng thu gọn biết P(x) = (10x2-10x)100


*

Tổng các hệ số của các hạng tử cửa đa thức = giá trị của đa thức khi x=1.

Bạn đang xem: Tổng các hệ số của đa thức khi khai triển là

Vậy, tổng các hệ số của các hạng tử cửa đa thức = P(1)

=(10.12-10.1)100=0100=0

Vậy, tổng các hệ số của các hạng tử cửa đa thức là 0.


*

Cho các đa thức sau: M(x)=4x2+x3-2x+3-x-x3+3x-2x2; N(x)=x2-3+2x+3x3-x-3-3x2a)Thu gọn và sắp sếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.Cho biết hệ số tự do,hệ số cao nhất,bậc của mỗi đa thức.b)Tính M(x)+N(x) và M(x)-N(x)c)Chứng minh đa thức M(x) không có nghiệm 


*

B1 : Viết ba đa thức tương ứng có 2, 3, 4 biến và có nhiều hơn 1 hạng tử. Xác định các hạng tử của mỗi đa thức đó. Thu gọn đa thức (nếu có) và chỉ rõ bậc của đa thức đó.B2 : Minh 13 tuổi. Chị gái Minh nhiều hơn Minh x tuổi, còn bố của hai chị em có số tuổi gấp 3 lần số tuổi của chị gái Minh. Viết theo x tổng số của ba bố con Minh.B3 : Cho đa thức P = \(3^2\) + 5. Chứng tỏ đa thức P luôn luôn dương với mọi giá trị của x.

B1 : Viết ba đa thức tương ứng có 2, 3, 4 biến và có nhiều hơn 1 hạng tử. Xác định các hạng tử của mỗi đa thức đó. Thu gọn đa thức (nếu có) và chỉ rõ bậc của đa thức đó.

B2 : Minh 13 tuổi. Chị gái Minh nhiều hơn Minh x tuổi, còn bố của hai chị em có số tuổi gấp 3 lần số tuổi của chị gái Minh. Viết theo x tổng số của ba bố con Minh.

B3 : Cho đa thức P = \(3^2\) + 5. Chứng tỏ đa thức P luôn luôn dương với mọi giá trị của x.


Cho đa thứcP(x)=5+x^3-2x+4x^3+3x^2-10Q(x)=4-5x^3+2x^2-x^3+6x+11x^3-8xa) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên luỹ thừa giảm dần của biếnb) Tính P(x)-Q(x), P(x)+Q(x)c) Tìm nghiệm của đa thức P(x)-Q(x)d)Cho các đa thức A=5x^3y^2, B=-7/10x^3y^2^2 Tìm đa thức C=A.B và xác định phần hệ sô,phần biến và bậc của đơn thức đó


Cho hai đa thức: M(x): 4x4 + 2x - 15 + 4,5x2 - 3x4

N(x): 2x3 + 4x - 2x3 + x2 + 4

a. Hãy sắp xếp các hạng tử của hai đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b. Tính M(x) + N(x), M(x) - N(x)

c. Chứng tỏ đa thức N(x) không có nghiệm

Lạy ông đi qua lạy bà đi lại giúp iem với ạ =)

 


1. a ) Cho ví dụ về hai đơn thức đồng dạng có hai biến x,y và cùng có bậc là 6 .b ) Cho ví dụ về một đa thức có 4 hạng tử, và có bậc là 4.c ) Tìm bậc của đa thức sau : A = 3.xy2 - 4ax3 .y - 3x+11 ( a là hăng số )2. Cho đơn thức A = 3xy2 . 4z2a ) Thu gọn, tìm hệ số, bậc của đơn thức A.b ) Tìm một đơn thức đồng dạng với đơn thức A, rồi tính tích đơn thức đó với đơn thức A.3. Cho hai đơn thức: M ( x ) = -x2y + 3x3y - 4 + 2xN( x ) = 3x3 y - 6x2 y...

1. a ) Cho ví dụ về hai đơn thức đồng dạng có hai biến x,y và cùng có bậc là 6 .

Xem thêm: Lặp Lại Bố Cục Bài Giới Thiệu Hồ Hoàn Kiếm Và Đền Ngọc Sơn Một Cách Hợp Lý

b ) Cho ví dụ về một đa thức có 4 hạng tử, và có bậc là 4.

c ) Tìm bậc của đa thức sau : A = 3.xy2 - 4ax3 .y - 3x+11 ( a là hăng số )

2. Cho đơn thức A = 3xy2 . 4z2

a ) Thu gọn, tìm hệ số, bậc của đơn thức A.

b ) Tìm một đơn thức đồng dạng với đơn thức A, rồi tính tích đơn thức đó với đơn thức A.

3. Cho hai đơn thức: M ( x ) = -x2y + 3x3y - 4 + 2x

N( x ) = 3x3 y - 6x2 y +7

a) Tính M(x) - N ( x )

b ) Tìm đa thức P(x) sao cho P(x) + N(x) = M(x) - 4x3 y

4. Cho đa thức P (x) = 3x2 - 5x3 +x +2x3 - x - 4 +3x3 + x4 + 7

Q ( x) = x +5x3 - x2 - x4 + 5x3 -x2 + 3x -1

Thu gọn và sắp xếp đa thức P(x). Q(x) theo lũy thừa giảm của bậc.


Xem chi tiết
Lớp 7ToánÔn tập chương Biểu thức đại số
1
0
câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:A.2x-5 B.15x2-x C.2x2yz2 D.-10x+15yCâu 2: Bậc của đa thức M=2xy3+xy-y6+10+y6+xy4là :A.10 B.5 C.6 D.3Câu 3: xyz-5xyz bằng:A.6xyz B.-6xyz C.4xyz D. -4xyzCâu 4: Giá trị của biểu thức M= x2+4x+4 tại x = -2A.0 B.1 C.-1...
Đọc tiếp

câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:

A.2x-5 B.15x2-x C.2x2yz2 D.-10x+15y

Câu 2: Bậc của đa thức M=2xy3+xy-y6+10+y6+xy4là :

A.10 B.5 C.6 D.3

Câu 3: xyz-5xyz bằng:

A.6xyz B.-6xyz C.4xyz D. -4xyz

Câu 4: Giá trị của biểu thức M= x2+4x+4 tại x = -2

A.0 B.1 C.-1 D.2

Câu 5: Hệ số cao nhất của đa thức Q= 3x5- 4x2+2x - 5 là :

A.5 B.4 C.3 D.2

Câu 6: Hạng tử tự do của K(x)= x5- 4x3+ 2x -7 là :

A.5 B.-4 C.3 D.-7

B.Phần tự luận :

Câu 1: Cho đa thức M(x) = 6x3 + 2x4 - x2+ 3x2- 2x3 - x4+ 1 - 4x3

a) Thu gọn, sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến

b) Cho đa thức N(x) = -5x4 + x3 + 3x2 - 3. Tính tổng M(x) + N(x); hiệu M(x) - N(x)

c) Tính giá trị của đa thức M (x) tại x = -\(\dfrac{1}{2}\)


Xem chi tiết
Lớp 7ToánÔn tập chương Biểu thức đại số
1
0

bài 11: cho đa thức F(x)=-x+2+5x2+2x4+2x3+x2+x4

G(x)=-x2+x3+x-6-3x3-4x2-3x4a. thu gọn các đa thức trên theo thu gọn phổ biến

b.Tính F(x)+G(x);F(x)-G(x)

c. tìm nghiệm của đa thức F(x)+G(x)


Xem chi tiết
Lớp 7ToánÔn tập chương Biểu thức đại số
0
0
SGK - tập 2 trang 50

Cho đa thức :

\(M\left(x\right)=5x^3+2x^4-x^2+3x^2-x^3-x^4+1-4x^3\)

a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến

b) Tính \(M\left(1\right)\) và \(M\left(-1\right)\)

c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm


Xem chi tiết
Lớp 7ToánÔn tập chương Biểu thức đại số
6
0
Giúp mình với ☺1.Trắc nghiệm1. Đơn thức 5x3y4 đồng dạng vs đơn thức sau :a. (2 phần 3 x3y4)2 b. 8x3y4 c.-6x4y3 d.(0,2x3y)42. Cho biểu thức A = 9x3 + 3x + 2y2 với x=-2, y=4 thì gía trị của biểu thức A là :a.-110 b.-62 c.-46 d.-282. Tự luậnC1: Cho đơn thức A (-5 phần 6 x2y3)(-3 phần 10 x3y)(2x2y)a) Thu gọn đơn thức Ab) Tìm hệ số, phần biến, và bậc của đơn thức A.C2 : Cho hai đa thứcf(x)= 10x4 - 2x3- 7x2 + 8 - (3x4+5x - 4)G(...
Đọc tiếp

Giúp mình với ☺

1.Trắc nghiệm

1. Đơn thức 5x3y4 đồng dạng vs đơn thức sau :

a. (2 phần 3 x3y4)2 b. 8x3y4 c.-6x4y3 d.(0,2x3y)4

2. Cho biểu thức A = 9x3 + 3x + 2y2 với x=-2, y=4 thì gía trị của biểu thức A là :

a.-110 b.-62 c.-46 d.-28

2. Tự luận

C1: Cho đơn thức A (-5 phần 6 x2y3)(-3 phần 10 x3y)(2x2y)

a) Thu gọn đơn thức A

b) Tìm hệ số, phần biến, và bậc của đơn thức A.

C2 : Cho hai đa thức

f(x)= 10x4 - 2x3- 7x2 + 8 - (3x4+5x - 4)

G(x)= 5x(x2 - 1) + 4(2x+3) + 6x4 - 7x2

a) Thu gọn hai đa thức trên và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

Xem thêm: Cảm Nhận Khổ Thơ Cuối Bài Viếng Lăng Bác, Phân Tích Khổ Thơ Cuối Bài Viếng Lăng Bác

b) Tính f(x) + G(x)

c) Tính f(x) - G(x)

d) Tìm nghiệm của đa thức

Hx = f(x) - G(x) + 7x3.


Xem chi tiết
Lớp 7ToánÔn tập chương Biểu thức đại số
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)