TÍNH DIỆN TÍCH MỘT HÌNH TRÒN BIẾT NẾU GIẢM ĐƯỜNG KÍNH HÌNH TRÒN ĐÓ ĐI 20 THÌ DIỆN TÍCH GIẢM ĐI

     
Bạn đã đoạt đến số lượng giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng cam kết tài khoản, chúng ta có thể xem cục bộ nội dung trả lời


Bạn đang xem: Tính diện tích một hình tròn biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20 thì diện tích giảm đi

Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký thông tin tài khoản ccevents.vn.Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ gia sư ccevents.vn bằng cách Đăng ký thông tin tài khoản ngay hiện giờ
*
Đăng ký với Google
*
Đăng ký kết với Facebook
*

*

*
bé Thu


Xem thêm: Short And Long Essay On My Dream (424 Words), My Dream Essay

giảm đường kính đi 20% thì nửa đường kính cũng giảm sút 20%

bán kính của hình tròn mới là 100% - 20%= 80%

diện tích hình tròn trụ có bán kính 80% là 80% x80% = 64%

diên tích hình trụ cũ hơn hình tròn mới là 100% x100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2=> diện tích hình tròn ban đầu là 113,04: 36 x100 = 314cm2


Diện tích hình trụ bằng bình phương bán kính ( bán kính nhân nửa đường kính ) nhân với 3,14. Nếu bán kính giảm 20% thì mỗi bán kính còn 80% => S = nửa đường kính x nửa đường kính x 3,14= 64% diện tích hình tròn => diện tích hình trụ giảm: 100%-64%=36%.Vậy nếu nửa đường kính giảm 20% thì diện tích hình trụ giảm 36%Nếu coi diện tích hình tròn trụ là 100% thì 113,04 ứng với 36%Vậy diện tích hình tròn là:113,04:36x100=314.
*
Tính diện tích s một hình trònbiết nếu giảm đường kính hình tròn trụ đó đi 20% thì diện tích s giảm đi 113.04 cm2Toán học - Lớp 6Toán họcLớp 6
đến biết: 1 inch =2,54 cm, tìm độ lâu năm đường chéo mừn hình vô tuyến 48 inch và làm cho tròn đến hàng phần chục với đơn vị là cm(Toán học - Lớp 7)
đến tam giác ABC vuông sinh sống C, bao gồm góc A bằng 600, tia phân giác của góc BAC cắt BC sống E(Toán học tập - Lớp 7)


Xem thêm: Lưu Ngay 101 Cắm Hoa Hồng Đẹp Nghệ Thuật Tuyệt Đẹp, Cắm Hoa Nghệ Thuật 171

Hỏi 15 triệu học viên cả nước bất kỳ câu hỏi làm sao về bài bác tập dấn câu vấn đáp nhanh chóng, đúng mực và miễn mức giá kết nối với chúng ta học sinh giỏi và đồng đội cả nước