Tính Bằng Cách Hợp Lý

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

Tính bằng phương pháp hợp lí: 4,38 − 1,9 + 0,62; <(−100). (−1,6)> : (−2); (2,4 . 5,55) : 1,11


cài đặt xuống 2 951 2

Với giải thực hành 4 trang 36 Toán lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo cụ thể được biên soạn bám sát đít nội dung bài học kinh nghiệm Toán lớp 6 bài bác 2: những phép tính với số thập phângiúp học sinh thuận tiện xem và so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài xích tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài xích tập Toán lớp 6 bài 2: các phép tính với số thập phân - Chân trời sáng sủa tạo

Thực hành 4 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2:Tính bằng phương pháp hợp lí:

a) 4,38−1,9 + 0,62;

b) <(−100). (−1,6)> : (−2);

c) (2,4 . 5,55) : 1,11;

d) 100 . (2,01 + 3,99).

Bạn đang xem: Tính bằng cách hợp lý

Lời giải:

a) 4,38−1,9 + 0,62

= 4,38 + 0,62−1,9 (Tính hóa học giao hoán)

= 5−1,9

= 3,1.

b) <(−100). (−1,6)> : (−2)

= 100 . 1,6 : (−2)

=160 : (−2)

=−(160 : 2)

=−80.

c) (2,4 . 5,55) : 1,11

= 2,4. (5,55 : 1,11) (Tính chất chia một tích cho một số)

= 2,4 . 5

= 12.

d) 100. (2,01 + 3,99)

= 100. 6

= 600.

Hoạt động mày mò 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: a) tiến hành các phép tính sau: 12,3 + 5,67 = ? 12,3 − 5,67 = ?; b) Áp dụng...

Thực hành 1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: triển khai các phép tính: a) 3,7 – 4,32; b) –5,5 + 90,67; c) 0,8 – 3,1651; d) 0,77 – 5,3333...

Vận dụng 1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: cho biết thêm một trái chuối nặng 100 g tất cả chứa: hóa học béo: 0,3 g; Kali: 0,42 g. Em hãy mang lại biết...

Hoạt động tìm hiểu 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: a) thực hiện các phép tính sau: 1,2 . 2,5; 125 : 0,25. B) thực hiện lại các phép...

Thực hành 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: tiến hành các phép tính sau: a) 20,24 . 0,125; b) 6,24 : 0,125; c) 2,40 . 0,875; d) 12,75...

Vận dụng 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: cho thấy thêm một trái chuối nặng trĩu 100 g bao gồm chứa: Đường: 12,1 g; Protein: 1,1 g. Em hãy cho...

Hoạt động khám phá 3 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: a) đến hai số thập phân x = 14,3 cùng y = 2,5. Hãy tính x . Y cùng x : y. B) Hãy dùng...

Xem thêm: Bé Trai Hình Em Bé Dễ Thương, 1001 Hình Ảnh Em Bé Dễ Thương Như Thiên Thần

Thực hành 3 trang 35 Toán lớp 6 Tập 2: thực hiện các phép tính sau: a) (−45,5) . 0,4; b) (−32,2) . (−0,5); c) (−9,66) : 3,22...

Hoạt động tò mò 4 trang 35 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh tác dụng của các phép tính: a) 2,1 + 3,2 với 3,2 + 2,1; b) (2,1 + 3,2) + 4,5...

Vận dụng 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: Tính diện tích s S của một hình trụ có nửa đường kính R = 10 centimet theo bí quyết S = πR mũ 2 với...

Thực hành 5 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: Tính bằng phương pháp hợp lí: a) 14,7 + (−8, 4) + (−4,7); b) (−4,2) . 5,1 + 5,1 . (−5,8); c) −0,4...

Bài 1 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: tiến hành các phép tính sau: a) 32 − (−1,6); b) (−0,5) . 1,23; c) (−2,3) + (−7,7); d) 0,325 − 3,21...

Bài 2 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: triển khai phép tính: a) (−8,4) . 3,2; b) 3,176 − (2,104 + 1,18); c) −(2,89 − 8,075) + 3,14...

Bài 3 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính bằng cách hợp lí: a) (−4,5) + 3,6 + 4,5 + (−3,6); b) 2,1 + 4,2 + (−7,9) + (−2,1) + 7,9; c) (-3,6)...

Bài 4 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính diện tích một hình chữ nhật có chiều lâu năm 31,21 cm và chiều rộng 22,52 cm...

Bài 5 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: trọng lượng vitamin C vừa phải trong một quả ớt chuông là 0,135 g, còn vào một quả cam là...

Xem thêm: Ôi Tổ Quốc Ta Yêu Như Máu Thịt, Sao Chiến Thắng (Chế Lan Viên

Bài 6 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính chu vi của một hình tròn có nửa đường kính R = 1,25 m theo phương pháp C = 2πR với π = 3,142...