Tìm tọa độ trực tâm h của tam giác abc

     
*

Cho tam giác ABC gồm A(-1; 1), B(3; 1), C(2; 4). Tìm tọa độ trực trung khu H của tam giác ABC?

A.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ trực tâm h của tam giác abc

H( 1;1)

B. H( 1; 2)

C. (2;1)

D. (2;2)


*

Chọn D.

Gọi H (x; y) là trực trung ương tam giác ABC nên 

*

*

Suy ra:

*

*

Vậy H(2; 2).


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đến A(-2;2),B(6;6),C(2;-2). a) tìm kiếm tọa độ trực trung khu H của tam giác ABC; tọa độ vai trung phong đường tròn nước ngoài tiếp I tam giác ABC; tọa độ trung tâm G của tam giác ABC. b) chứng tỏ : IH=-3IG. c) gọi AD là đường kính của con đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC. Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành.

mong mn giúp mình với ạ


Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC bao gồm A(1; 1), B(4; 13), C(5; 0). Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là

A.(2; 2)

B. (1; 1)

C.( -2; -2)

D. (-1; -1) 


đến mặt phẳng Oxy, đến tam giác ABC với A(3;1), B(-1;-1), C(6;0) a. Tính tọa độ trung điểm I của đoạn AB và trọng tâm G của tam giác ABC  b. Tính chu vi tam giác ABC cùng Cos A  c. Tìm kiếm tọa độ trực chổ chính giữa H của tam giác ABC * góp mình cùng với ạ, bản thân đang đề nghị gấp ạ * 


Cho cha điểm A(4; 3), B(2; 7) với C(-3; -8).

Xem thêm: Giáo Án Trải Nghiệm Sáng Tạo Môn Ngữ Văn 7 : Bài Hoạt Động Ngữ Văn

a, tìm tọa độ giữa trung tâm G và trực chổ chính giữa H của tam giác ABC;

b, gọi T là tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC. Minh chứng T, G và H thẳng hàng.

c, Viết phương trình con đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.


Cho tam giác ABC bao gồm A( -1; 3) ; B( -2; 0) cùng C( 5;1). Trực trung ương H của tam giác ABC có toạ độ là:

A. (3 ; -1)

B. (-1 ; 3)

C. (2 ; -1)

D. (2 ; -3)


Cho tam giác ABC, biết A (4,3), B(-1,-1), C (2,-4)

a. Kiếm tìm tọa độ trực trung ương H của tam giác ABC

b. Search điểm K là chân con đường cao kẻ trường đoản cú C

c. Tính chu vi tam giác ABC

d. Tính số đo góc A, B, C trong tam giác ABC

e. Search điểm N ở trong Oy làm sao để cho N bí quyết đều A cùng B


Cho tam giác ABC có A(5;3); B(2;-1) cùng C(-1; 5). Tìm kiếm tọa độ trực trung ương tam giác ABC.

A. H(1;2)

B. (2;3)

C.

Xem thêm: Ví Dụ Từ Đồng Âm - Ví Dụ Về Từ Đồng Âm

 (3;2)

D. (1;3)


Cho tam giác ABC có giữa trung tâm là gốc tọa độ O, hai đỉnh A và B bao gồm tọa độ là A(-2;2), B(3;5).Tọa độ trung điểm của OC là 

A. (-3/2;-5/2) B. (1/2;-1) C. (-1/2;-7/2) D. (1;7)


Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, đến tam giác ABC gồm A(-3; 0); B(3; 0) và C(2; 6). Hotline H(a,b) là tọa độ trực trung tâm của tam giác đang cho. Tính a+ 6b