Tìm Số Tự Nhiên Có Hai Chữ Số

     
*

Tìm số tự nhiên có nhì chữ số. Biết rằng tổng của nhị chữ số chính là 10 cùng nếu đổi nơi hai chữ số ấy thì được số mới lớn hơn số cũ là 36


*

Tìm số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số. Biết rằng tổng của nhị chữ số đó là 10 với nếu đổi vị trí hai chữ số ấy thì được số new hơn số cũ là 36.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên có hai chữ số


*

Gọi chữ số hàng đơn vị của số đã cho rằng x (0 ≤ x ≤ 9 ; x ∈ N).Khi đó, chữ số hàng trăm là 10 – xChữ số sẽ cho tất cả dạng : 10(10 – x) + x = 100 – 9xKhi đổi chỗ, ta được số mới có dạng : 10x + 10 – x = 9x + 10Theo bài xích ra ta có phương trình :9x + 10 = (100 – 9x) + 36 ⇔ 18x = 126⇔ x = 7 (thỏa mãn điều kiện)Vậy số đã chỉ ra rằng 37.

Gọi chữ số hàng đơn vị chức năng của số đã cho là x (0 ≤ x ≤ 9 ; x ∈ N).

Khi đó, chữ số hàng chục là 10 – x

Chữ số vẫn cho tất cả dạng : 10(10 – x) + x = 100 – 9x

Khi thay đổi chỗ, ta được số mới gồm dạng : 10x + 10 – x = 9x + 10

Theo bài bác ra ta tất cả phương trình :

9x + 10 = (100 – 9x) + 36 ⇔ 18x = 126

⇔ x = 7 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy số đã cho rằng 37.


Gọi chữ số hàng đơn vị của số đã cho là x (0 ≤ x ≤ 9 ; x ∈ N).

Khi đó, chữ số hàng trăm là 10 – x

Chữ số sẽ cho bao gồm dạng : 10(10 – x) + x = 100 – 9x

Khi thay đổi chỗ, ta được số mới có dạng : 10x + 10 – x = 9x + 10

Theo bài ra ta tất cả phương trình :

9x + 10 = (100 – 9x) + 36 ⇔ 18x = 126

⇔ x = 7 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy số đã cho rằng 7


tìm một số trong những tự nhiên bao gồm hai chữ số.biết tổng nhì chữ số đó là 10 cùng nếu đổi nơi hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số cũ là 36


đáp án 73 giải pháp giải gọi số tn đó là ab (đk:tự tìm)theo đề bài xích ta tất cả hệ(heptegincasesa+b=10\overlineba-overlineab=36endcases) từ giải nha


tìm số tự nhiên có nhì chữ số .biết tổng là 10 ,nếu đổi khu vực hai chữ số ấy thì được số lớn hơn số cũ là 36


Tìm một vài tự nhiên gồm hai chữ số, biết rằng:

– Tổng nhì chữ số là 12

– ví như đổi vị trí hai chữ số thì được một số trong những mới to hơn số chính là 36.


Gọi số buộc phải tìm là = 10a +b (a, b ∈ N; 0 call số nên tìm là 
*
 = 10a +b (a, b ∈ N; 0

Ta tất cả a + b = 12 giỏi b = 12 - a

Khi đổi khu vực hai chữ số thì ta được số new là 

*
 = 10b + a

Số mới to hơn số cũ 36 đơn vị chức năng nên ta bao gồm phương trình 10a + b + 36 = 10b + a

Giải phương trình:

10a + b + 36 = 10b + a

⇔ 9a + 36 = 9b

⇔ a + 4 = b

⇔ a + 4 = 12 – a

⇔ 2a = 8

⇔ a = 4 ⇒ b = 8 (tmđk)

Vậy số cần tìm là 48.

Xem thêm: Nguyệt Thực Là Gì? Hiện Tượng Nguyệt Thực Xảy Ra Khi Có Nguyệt Thực Là Do


Giải bài bác toán bằng cách lập hệ phương trình: 1) tra cứu số bao gồm hai chữ số hiểu được tổng của hai chữ số đó bằng 9 với nếu đổi địa điểm 2 chữ số cho nhau thì được số bắt đầu hơn số đã chỉ ra rằng 452)Tìm số gồm hai chữ số hiểu được tổng của nhì chữ số đó bằng 16 và nếu đổi địa chỉ 2 chữ số cho nhau thì được số mới hơn số đã cho rằng 183) đến số tự nhiên có 2 chữ số . Ví như đổi vị trí 2 chữ số của nhau thì được một số mới lớn hơn số đã cho rằng 63. Tổng của số new và số đã cho là 99. Tra cứu số vẫn cho.4) cho số thoải mái và tự nhiên có 2 ch...
Đọc tiếp

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: 

1) kiếm tìm số gồm hai chữ số hiểu được tổng của hai chữ số đó bằng 9 với nếu đổi địa chỉ 2 chữ số cho nhau thì được số mới hơn số đã cho rằng 45

2)Tìm số gồm hai chữ số hiểu được tổng của hai chữ số đó bằng 16 cùng nếu đổi địa điểm 2 chữ số lẫn nhau thì được số new hơn số đã cho là 18

3) mang lại số tự nhiên và thoải mái có 2 chữ số . Trường hợp đổi khu vực 2 chữ số của nhau thì được một vài mới lớn hơn số đã cho là 63. Tổng của số new và số đã chỉ ra rằng 99. Tra cứu số vẫn cho.

4) cho số thoải mái và tự nhiên có 2 chữ số . Ví như đổi vị trí 2 chữ số của nhau thì được một trong những mới lớn hơn số đã cho là 36. Tổng của số bắt đầu và số đã cho là 110. Tìm kiếm số đã cho.

 

 

Giúp mình vs mính bắt buộc gấp lắm

 


Xem chi tiết
Lớp 9ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy
Tìm số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số, biết rằng tía lần chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị chức năng 6 1-1 vị, và nếu viết hai chữ số ấy theo lắp thêm tự trái lại thì được một vài mới (có hai chữ số) lớn hơn số cũ 36 solo vị. Số kia là?
Xem đưa ra tiết
Lớp 9ToánBài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
1
0
GửiHủy
Gọi số buộc phải tìm là (overlineab)(Điều kiện: (left{eginmatrixa,bin N\0(overlineab)(Điều kiện: (left{eginmatrixa,bin N\0)

Vì cha lần chữ số sản phẩm chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị chức năng là 6 đơn vị nên ta gồm phương trình: (3a-b=6)(1)

Vì khi viết nhì chữ số ấy theo sản phẩm tự trái lại thì được một trong những mới to hơn số cũ là 36 đơn vị chức năng nên ta tất cả phương trình: (10b+a-left(10a+b ight)=36)

(Leftrightarrow10b+a-10a-b=36)

(Leftrightarrow-9a+9b=36)

(Leftrightarrow a-b=-4)(2)

Từ (1) với (2) ta lập được hệ phương trình:

(left{eginmatrix3a-b=6\a-b=-4endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrix2a=10\a-b=-4endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixa=5\b=a+4=5+4=9endmatrix ight.)(thỏa ĐK)

Vậy: Số bắt buộc tìm là 59


Đúng 1

Bình luận (0)

Tìm 1 số tự nhiên có nhị chữ số, biết rằng: Tổng 2 chữ số là 12.Nếu đổi chỗ 2 chữ số thì được 1 số ít mới to hơn số chính là 36.


Xem chi tiết
Lớp 8ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Gọi số buộc phải tìm là ab(0ta tất cả tổng nhì chữ số là 12=> a+b=12 a=12-blại có Nếu đổi khu vực hai chữ số thì ta được số mới lớn hơn số cũ là 36ab - cha = 36 9a-9b =36 a-b = 4 12 - 2b=4 b=4=> a=8=> số nên tìm là 84

Tham Khảo nhé


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Tìm số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số, biết rằng năm lần chữ số sản phẩm chục to hơn chữ số hàng đơn vị chức năng 12 1-1 vị, và nếu viết hai chữ số ấy theo thiết bị tự ngược lại thì được một trong những mới (có nhị chữ số) to hơn số cũ 36 đơn vị.

Xem thêm: Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Của Nước Nào ? Đừng Tin Môi Giới

Số đó là: .


Xem đưa ra tiết
Lớp 9ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy
gọi số nên tìm là (overlinexy)ta gồm hệ(heptegincases5x-y=12\left(10y+x ight)-left(10x+y ight)=36endcases)(Rightarrowheptegincases5x-y=12\-9x+9y=36endcases=>heptegincases45x-9y=108\-45x+45y=180endcases=>heptegincases36y=288\5x-y=12endcases=>heptegincasesy=8\5x=20endcases)(Rightarrowheptegincasesy=8\x=4endcases)zậy số buộc phải tìm là 48
Đọc tiếp

gọi số đề xuất tìm là (overlinexy)

ta gồm hệ

(heptegincases5x-y=12\left(10y+x ight)-left(10x+y ight)=36endcases)

(Rightarrowheptegincases5x-y=12\-9x+9y=36endcases=>heptegincases45x-9y=108\-45x+45y=180endcases=>heptegincases36y=288\5x-y=12endcases=>heptegincasesy=8\5x=20endcases)

(Rightarrowheptegincasesy=8\x=4endcases)

zậy số đề xuất tìm là 48


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

tìm số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số , biết rằng tổng những chữ số của nó là 11 và nếu đổi chỗ hai chữ số đó cho nhau ta được số new hơn số cũ 63 đối kháng vị


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Gọi số nên tìm là ab, theo đề bài xích ta có:

ba - ab = 63

=> (10b + a) - (10a + b) = 63

=> 9b - 9a = 63

=> 9(b - a) = 63

=> b - a = 7

=> a = (11 - 7) : 2 = 2

b = 11 - 2 = 9

KL: số nên tìm là 29


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)