Tìm số tự nhiên có 3 chữ số

     
*

cho mộtsố tự nhiên có 3 chữ số bạn ta viết thêmsố 90 vào phía bên trái số đã mang đến được số mới có 5 chữ số .Lấy số bắt đầu chia cho số đã mang đến được yêu thương là 721 .Tìm số sẽ cho


*

Gọi số bắt buộc tìm là abc. 

Khi viết thêm số 90 vào phía bên trái abc ta đc số 90abc

Ta gồm : 90abc : abc = 721

(90000 + abc) : abc = 721

90000 : abc + abc : abc = 721

90000 : abc + 1 = 721

90000 : abc = 720

=> abc = 90000 : 720 = 125

Số cần tìm là 125


*

Gọi số bắt buộc tìm là abc

Theo bài bác ra ta bao gồm : 

90abc : abc = 721

90000 + abc = abc x 721

90000 = abc x (721 - 1)

90000 = abc x 720

abc = 90000 : 720

abc =125

Vậy số buộc phải tìm là 125

Ủng hộ mk nha !!! ^_^


gọi số đề xuất tìm là abc

theo bài ra ta bao gồm :

90abc : abc = 721

90000 + abc = 721 x abc

90000 = abc . ( 721 - 1)

90000 = abc . 720

=> abc  = 90000 : 720

abc = 125

vậy số phải tìm là 125


Gọi số bắt buộc tìm là abc

Theo bài ra ta tất cả : 

90abc : abc = 721

90000 + abc = abc x 721

90000 = abc x (721 - 1)

90000 = abc x 720

abc = 90000 : 720

abc =125

Vậy số nên tìm là 125


 Cho một vài tự nhiên có ba chữ số. Người ta viết thêm số 90 vào phía trái số đó được số mới gồm 5 chữ số. Lấy số bắt đầu này phân chia cho số đã cho thì được mến là 721 không dư. Kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên só ba chữ số vẫn cho.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số


Cho một trong những tự nhiên có tía chữ số. Tín đồ ta viết thêm số 90 vào bên trái của số đã đến để được số mới gồm năm chữ số. Mang số mới này phân chia cho số đã cho thì được yêu mến là 721 và không còn dư. Tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái có ba chữ số đang cho.

nhanh nha mk nên gấp .


Cho một vài tự nhiên gồm 3 chữ số, người ta viết thêm số 90 vào phía trái của số đã mang lại thì được số bao gồm 5 chưc số.Lấy số mới chia đến số đã mang lại được mến là 721 và không tồn tại dư. Tìm số vẫn cho. 


Mình yêu cầu gấp!Bài 1: Cho một trong những tự nhiên có bố chữ số. Người ta viết thêm số 90 vào bên trái của số đã mang lại để được số mới bao gồm 5 chữ số. đem số mới này phân chia cho số đã đến thì yêu mến là 721 và không thể dư. Tra cứu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số đang cho.Bài 2: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số biết rằng khi ta xóa đi chữ số 3 ở hàng đơn vị chức năng thì số đó giảm xuống 705 solo vị.Bài 3: search số gồm 4 chữ số hiểu được khi ta xóa đi chữ số 5 ngơi nghỉ tận cùng bên trái ta được số mới bởi 1/41 số yêu cầu tìm.

Mình yêu cầu gấp!

Bài 1: Cho một vài tự nhiên có ba chữ số. Bạn ta viết thêm số 90 vào phía trái của số đã mang đến để được số mới tất cả 5 chữ số. Lấy số new này chia cho số đã mang đến thì yêu mến là 721 và không thể dư. Tra cứu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số đã cho.

Bài 2: search số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số hiểu được khi ta xóa đi chữ số 3 làm việc hàng đơn vị chức năng thì số đó giảm sút 705 1-1 vị.

Bài 3: tìm số gồm 4 chữ số hiểu được khi ta xóa đi chữ số 5 sinh hoạt tận cùng bên trái ta được số mới bởi 1/41 số cần tìm.


cho một vài tự nhiên tất cả 3 chữ số . Người ta viết thêm số 30 vào phía trái số đã mang đến để được một vài mới bao gồm 5 chữ số lấy số new này phân chia cho số đã mang đến thì được yêu thương là 126 và không còn dư .Tìm số tự nhiên có ba chữ số đang cho

giúp mk nha mn


Cho một số tn có 3 chữ số .viết thêm số 90 vào phía bên trái số kia thì được số mới gồm 5 chữ số . Số bắt đầu chia mang lại số đã mang lại thì được yêu đương là 721 ko dư


 

 

.Cho 1 số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.Người ta viết thêm số 90 vào phía trái số đã mang đến để được số mới tất cả 5 chữ số .Lấy số mới này phân chia cho số đã đến thì được thương là 721 cùng ko còn dư.

 

Giúp bản thân nha,xin cảm ơn với hậu tạ

Help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.Mình thực sự siêu cần.


B1.Tìm 1 số ít có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó, ta được một số trong những gấp 5 lần số cần tìm.B2.Cho 1 số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.Người ta viết thêm số 90 vào phía bên trái số đã mang lại để được số mới tất cả 5 chữ số .Lấy số mới này chia cho số đã cho thì được yêu quý là 721 và ko còn dư.B3.Tìm số có 2 chữ số. Hiểu được nếu ta viết thêm chữ số 5 vào bên đề nghị số đó, ta được số new hơn số phải tìm là 230 1-1 vịB4.Cho 1 số tự nhiên có 2 chữ số.Nếu viết thêm vào bên đề xuất số đó 2 chữ số nữa thì s...
Đọc tiếp

B1.Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 3 vào phía bên trái số đó, ta được một trong những gấp 5 lần số đề nghị tìm.

Xem thêm: Dù Cho Mai Về Sau Hợp Âm - Hợp Âm Bài Hát Dù Cho Mai Về Sau

B2.Cho 1 số tự nhiên có 3 chữ số.Người ta viết thêm số 90 vào phía trái số đã cho để được số mới bao gồm 5 chữ số .Lấy số bắt đầu này phân tách cho số đã mang đến thì được yêu mến là 721 với ko còn dư.

B3.Tìm số bao gồm 2 chữ số. Biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 5 vào bên buộc phải số đó, ta được số bắt đầu hơn số đề xuất tìm là 230 solo vị

B4.Cho 1 số tự nhiên và thoải mái có 2 chữ số.Nếu viết tiếp tế bên bắt buộc số đó 2 chữ số nữa thì số ấy tăng lên 1998 đối kháng vị.Hãy search số đã mang đến và mang đến hiết 2 số cho biết thêm thêm.

B5.Tìm số tất cả 3 chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 2 xen thân chữ số hàng nghìn và hàng trăm thì ta được số mới gấp 9 lần số nên tìm

B6.Tìm số gồm 2 chữ số hiểu được nếu ta viết cung ứng bên bắt buộc số đó mỗi mặt 1 chữ số thì đc số mới gấp 87 lần số đề nghị tìm.

Giúp bản thân nha,xin cảm ơn với hậu tạ

Help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.Mình thực sự khôn xiết cần.


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
4
0
B1.Tìm một số có 3 chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 3 vào phía bên trái số đó, ta được một số trong những gấp 5 lần số cần tìm.B2.Cho 1 số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.Người ta viết thêm số 90 vào bên trái số đã mang đến để được số mới bao gồm 5 chữ số .Lấy số mới này phân chia cho số đã cho thì được yêu quý là 721 với ko còn dư.B3.Tìm số có 2 chữ số. Hiểu được nếu ta viết thêm chữ số 5 vào bên nên số đó, ta được số new hơn số buộc phải tìm là 230 đối kháng vịB4.Cho 1 số tự nhiên có 2 chữ số.Nếu viết tiếp tế bên cần số đó 2 chữ số nữa thì s...
Đọc tiếp

B1.Tìm một số có 3 chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó, ta được một vài gấp 5 lần số cần tìm.

B2.Cho 1 số tự nhiên có 3 chữ số.Người ta viết thêm số 90 vào phía bên trái số đã đến để được số mới có 5 chữ số .Lấy số new này phân tách cho số đã đến thì được yêu thương là 721 cùng ko còn dư.

B3.Tìm số tất cả 2 chữ số. Hiểu được nếu ta viết thêm chữ số 5 vào bên cần số đó, ta được số new hơn số phải tìm là 230 đơn vị

B4.Cho 1 số tự nhiên có 2 chữ số.Nếu viết cung ứng bên phải số kia 2 chữ số nữa thì số ấy tăng lên 1998 đối kháng vị.Hãy kiếm tìm số đã mang lại và đến hiết 2 số cho thấy thêm.

B5.Tìm số tất cả 3 chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 2 xen giữa chữ số hàng ngàn và hàng chục thì ta được số mới gấp 9 lần số bắt buộc tìm

B6.Tìm số tất cả 2 chữ số hiểu được nếu ta viết cung cấp bên yêu cầu số kia mỗi mặt 1 chữ số thì đc số bắt đầu gấp 87 lần số cần tìm.

Xem thêm: Số Đối Của Số Nguyên Tố Nhỏ Nhất Có 2 Chữ Số, Số Nguyên Tố Nhỏ Nhất Có 2 Chữ Số

Giúp bản thân nha,xin cảm ơn và hậu tạ

Help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.Mình thực sự siêu cần.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)