TÌM SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ A45B

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2, số thứ hai chia cho 2.5 thì đc hai kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21.3.Bạn đang xem: Tìm số có 4 chữ số a45b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 3

Bạn đang xem: Hỏi đáp toán lớp 5

Trả lời : số thứ nhất là ….. số thứ hai là ….

( Nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)
Bạn đang xem: Tìm số có 4 chữ số a45b

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Kirland Vitamin E Kirkland Uống Như The Nào ? Có Tốt Không?

Gọi số thứ 1 là a ; số thứ 2 là bTa có : a : 2 = b : 2,5\ ( \ Rightarrow \ frac { a } { 2 } = \ frac { b } { 2,5 } \ )\ ( \ Rightarrow \ frac { a \ times2, 5 } { 5 } = \ frac { b \ times2 } { 5 } \ Rightarrow a \ times2, 5 = b \ times2 \ )Vậy a 2 phần thì b 2,5 phầnSố thứ nhất là : 21,3 : ( 2,5 – 2 ) x2 = 85,2Vậy số thứ 2 là : 85,2 + 21,3 = 106,5


Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Bánh Trôi Nước ” Của Hồ Xuân Hương (1), Phân Tích Bài Thơ Bánh Trôi Nước (8 Mẫu)

*

sai het roi chang ai lam dung ca phai ra bang so thu 1 la 85,2 so thu 2 la 136 minh lam roi violimpic dung day 100 % ko dieu daucho mot so co ba chu so biet neu viet them chu so 1 vao ben phai so da cho, viet them chu so 2 vao ben trai so da cho, thi duoc 2 so deu co 4 chu so ma trong do so nay gap 3 lan so kia. tim so da cho

Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là bTheo bài ra ta có: a/2 = b/2,5Suy ra: a/b = 2/2,5 = 4/5Số thứ nhất là: 21,3 : 1 x 4 = 85,2Số thứ hai là: 85,2 + 21,3 = 106,5

Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2, số thứ hai chia cho 2.5 thì đc hai hiệu quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21.3 .Trả lời : số thứ nhất là ….. số thứ hai là ….( Nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất )mk cần gấp giúp mk nhé Tìm hai số biết rằng đem số thưs nhất chia cho 3, số thứ hai chia cho 5 thì đều bằng nhau và biết tổng của chúng bằng 364,8 Lưu ý ( nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất ngăn cách nhau bằng dấu ” ; ” ) Câu 8 : Cho 3 số có tổng bằng 321,95. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3 ; số thứ hai nhân với 4 ; số thứ ba nhân với 5 thì được 3 hiệu quả bằng nhau. Tìm số thứ ba. Trả lời : Số thứ ba là. ( Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân gọn nhất )

Trả lời : số thứ nhất là ….. số thứ hai là ….( Nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất ) tìm hai số nếu đem số nhất chia cho 2, số thứ 2 chia cho 2.5 thì hai hiệu quả bằng nhau, và biết hiệu của chúng 21.3. Tìm số lớn, số bé

Câu 1:Tìm hai số biết rằng nếu lấy số thứ nhất chia cho 2, số thứ hai chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3.Trả lời: Số thứ nhất là ….. Số thứ hai là ….(Nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 2 :

Tìm số có 4 chữ số a45b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 3Trả lời: Số đó là …

Lớp 6 Toán 2 0 Lớp 6 Toántìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2 ; số thứ hai chia cho 2,5 thì được hai hiệu quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3. tìm số thứ nhất và số thứ hai Lớp 6 Toán 0 0