Một số tự nhiên có 3 chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào trước số đó

     
*

Cho một vài tự nhiên gồm 3 chữ số. Hiểu được nếu viết thêm chữ số 8 vào bên đề xuất số đã đến thì số đó tạo thêm 3167 đối kháng vị


*

Khi viết thêm chữ số 8 vào bên phải của 1 số thứ nhiên thì số đó gấp lên 10 lần và thêm vào đó 8 đơn vị .

Bạn đang xem: Một số tự nhiên có 3 chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào trước số đó

Số gồm 3 chữ số đề xuất tìm là :

( 3167 - 8 ) :9 = 315

Đ/S : 315


*

Lời giải:Gọi số phải tìm là ¯¯¯¯¯¯¯¯abc (a khác 0 và a,b,c nhỏ hơn 10).Khi viết thêm số 8 vào bên cần số đã đến ta được số bắt đầu là:¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abc8=¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abc0+8=¯¯¯¯¯¯¯¯abc×10+8Theo đề bài xích ta có:¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯abc8=¯¯¯¯¯¯¯¯abc+3167¯¯¯¯¯¯¯¯abc×10+8=¯¯¯¯¯¯¯¯abc+3167¯¯¯¯¯¯¯¯abc×9=3167−8¯¯¯¯¯¯¯¯abc×9=3159¯¯¯¯¯¯¯¯abc=3159:9¯¯¯¯¯¯¯¯abc=351

 

cho một vài tự nhiên tất cả 3 chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ số 8 vào bên nên thì số đó tạo thêm 3167 đơn vị chức năng vậy tổng những chữ số đã đến là


Cho một trong những tự nhiên tất cả 3 chữ số. Hiểu được nếu viết thêm chữ số 8 vào bên nên số đã đến thì số đó tạo thêm 3167 đối kháng vị.Tổng những chữ số của số đã chỉ ra rằng ....

Xem thêm: Xem Sinh Trắc Vân Tay Online Miễn Phí, Kiểm Tra Test Sinh Trắc Vân Tay Online Miễn Phí


cho một trong những tự nhiên có 3 chữ số. Biết rằng nếu viết cung ứng bên cần chữ số 7 thì số đó tăng lên 2563 đơn vị. Tổng những chữ số của số đã cho là bao nhiêu?


Cho một vài tự nhiên gồm 3 chữ số. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên nên số đã cho thì số đó tạo thêm 2892 đối chọi vị. Tổng các chữ số đã cho là:


Cho một vài tự nhiên có 3 chữ số. Hiểu được nếu viết thêm chữ số 7 vào bên yêu cầu số đã đến thì số đó tăng lên 2563 1-1 vị. Tổng các chữ số đã đến là...

Xem thêm: Thế Nào Là Huyết Áp Thấp Là Bao Nhiêu Là Thấp? Huyết Áp Thấp Và Những Điều Cần Biết


cho một trong những tự nhiên tất cả 3 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 5 quý phái bên đề nghị số đã cho thì số đó tăng lên 3893 đơn vị chức năng . Tổng những số đã cho rằng ?

 


Cho một số trong những tự nhiên có tía chữ số. Hiểu được nếu viết thêm chữ số 7 vào bên yêu cầu số đã mang lại Thì số đó tăng thêm 2563 đơn vị. Hỏi số trường đoản cú nhiên ban đầu của nó là bao nhiêu?


Cho một vài tự nhiên . Biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào tận thuộc bên phải số kia thì số đó tăng thêm 754 đơn vị hãy tìm kiếm số đã mang đến .


a; Tìm một số ít có 2 chữ số , biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên nên số đó ta được số mới lớn hơn số yêu cầu tìm 230 đối kháng vịb; Viết thêm chữ số 3 vào mặt phải một số tự nhiên , ta được số mới hơn số cũ 273 đơn vị chức năng . Tìm số đó?c; khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải một trong những tự nhiên có 3 chữ số thì số đó tạo thêm 4106 đơn vị chức năng . Kiếm tìm số tất cả 3 chữ số ?d; Tìm một vài tự nhiên biết rằng khi viết thêm chữ số 6 vào bên buộc phải số kia thì số đó tạo thêm 3228 đối chọi vị

a; Tìm 1 số ít có 2 chữ số , biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên yêu cầu số kia ta được số mới to hơn số đề xuất tìm 230 đơn vị

b; Viết thêm chữ số 3 vào mặt phải một vài tự nhiên , ta được số bắt đầu hơn số cũ 273 đơn vị . Tra cứu số đó?

c; khi viết thêm chữ số 2 vào mặt phải một trong những tự nhiên có 3 chữ số thì số đó tạo thêm 4106 đơn vị chức năng . Search số bao gồm 3 chữ số ?

d; Tìm một vài tự nhiên hiểu được khi viết thêm chữ số 6 vào bên đề nghị số đó thì số đó tạo thêm 3228 đối chọi vị