Tìm một số có 3 chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Tìm một trong những có ba chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Chữ số hàng nghìn bằng 1/4 tổng 3 chữ số, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị. Vậy số buộc phải tìm là giai giup mk nhe chieu nay ngay mai nop rui


*

*

Chữ số hàng ngàn là:

20 : 4 = 5

Coi chữ số hàng trăm là 3 phần thì chữ số hàng đơn vị chức năng là 2 phần

Chữ số hàng trăm là:

( 20 - 5 ) : ( 3 + 2 ) x 3 = 9

Chữ số hàng đơn vị chức năng là:

20 - 9 - 5 = 6

Vậy số cần tìm là 596


Tìm một vài có bố chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số cấp 4 lần số sản phẩm trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng 1-1 vị. Vậy số buộc phải tìm là

giai giup mk nhe chieu ni ngay mai nop rui


Tìm một số có ba chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số vội vàng 4 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng solo vị. Vậy số bắt buộc tìm là:.......

Bạn đang xem: Tìm một số có 3 chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20


gọi số phải tìm làabc

có a+b+c=20

tổng 3 chữ số cấp 4 lần chữ số hàng trăm =>4xa=20=>a=5

chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị chức năng => b=1,5c

=>5+1,5c+c=20=>c=6=>b=9

=> số đề xuất tìm là 596


Tìm một số trong những có tía chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số cấp 4 lần số sản phẩm trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng solo vị.


Chữ số hàng nghìn là : 20 /4 = 5

Coi chữ số hàng chục là 3 phần thì chữ số hàng đơn vị chức năng là 2 phần

Chữ số hàng chục là : (20 - 5 ) : ( 3 + 2 ) *3 = 9

Chữ số hàng đơn vị là : đôi mươi - 9 - 5 = 6

Vậy số sẽ là 596


Tìm một số trong những có 3 chữ số biết tổng ba chữ số là 20.Tổng tía chữ số gấp tứ lần chữ số hàng nghìn chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị


Tìm một trong những có 3 chữ số, bieets tổng 3 chữ số bởi 20,. Tổng 3 chữ số vội 4 lần chữ số sản phẩm trăm, chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị


Tìm một số có 3 chữ số , biết tổng tía chữ số là 20, tổng 3 chữ số cấp 4 lần chữ số hàng trăm ngàn chữ số hàng chục gấp rưỡichữ số hàngđơn vị ?


Chữ số hàng nghìn là :

20 : 4 = 5

Tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là :

20 - 5 = 15

Đổi 3 vội rưỡi = 3/2

Ta tất cả sơ trang bị :

hàng chục l------------l-----------l-----------l

hàng đơn vị chức năng l------------l-----------l

Chữ số hàng đơn vị là :

15 : ( 2 + 3 ) x 2 = 6

Chữ số hàng chục là :

15 - 6 = 9

Vậy số sẽ là : 596


Tìm một vài có cha chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20.Tổng ba chữ số cấp 4 lâng chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đối kháng vị.

Xem thêm: Thao Tác Đặt Tính Rồi Tính Lớp 4 Đề Học Kì 1 Toán Lớp 4 Khá Hay Năm Học 2015


tìm một vài có 3 chữ số biết tổng 3 chữ số là đôi mươi , tổng những chữ số gấp 4 lần chữ số hàng trăm , chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị . Chúng ta nhớ vấn đáp nhé , mình đang tick cho các bạn ngay .


Chữ số hàng ngàn là : (20:4=5)Tổng của nhì hàng chụ cùng hàng đơn vị là : (20-5=4)Đổi : vội rưỡi =(frac32)Ta bao gồm sơ thiết bị sau :Hàng chục |----------|----------|----------|Hàng đơn vị |----------|----------|Tổng số phần cân nhau là : 3 + 2 = 5 ( phần )Chữ số hàng chục là : ( 15 : 5 ) x 3 = 9Chữ số hàng đơn vị là : 15 - 9 = 6Vậy số chính là 596 Đ/S :...

Xem thêm: Lịch Âm Tháng 1 Năm 2021 Dương Lịch, Lịch Vạn Niên Tháng 01 Năm 2021 Dương Lịch


Chữ số hàng nghìn là :

(20:4=5)

Tổng của nhì hàng chụ cùng hàng đơn vị là :

(20-5=4)

Đổi : vội vàng rưỡi =(frac32)

Ta tất cả sơ đồ vật sau :

Hàng chục |----------|----------|----------|

Hàng đơn vị |----------|----------|

Tổng số phần đều nhau là :

3 + 2 = 5 ( phần )

Chữ số hàng chục là :

( 15 : 5 ) x 3 = 9

Chữ số hàng đơn vị là :

15 - 9 = 6

Vậy số sẽ là 596

Đ/S : 596


tìm 1 số có 3 chữ số biết tổng 3 chữ số là đôi mươi tổng 3 chữ số vội vàng 4 lần hàng ngàn chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đối chọi vị


Gọi chữ số hàng trăm là a, chữ số hàng trăm là b, chữ số hàng đơn vị chức năng là c

a + b + c = 20

Chữ số hàng trăm ngàn là :

20: 4 = 5

Tổng chữ số hàng chục và hàng đơn vị là

20 - a = đôi mươi - 5 = 15 = b+c

Vì b = 1,5 c

1,5 c + c= 15

2,5c = 15

c=15 : 2,5 = 6

b = 15-6 = 9

Số chính là 596


Tìm một vài có bố chữ số , biết tổng 3 chữ số là đôi mươi . Chữ số hàng nghìn bằng 1/4 tổng của ba chữ số ; chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị .


Tất cảToánVật lýHóa học viên họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên