Star

     
Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: Star

*
*
*

*
*
*Xem thêm: 3 Trung Tâm Bảo Hành Máy Rửa Bát Bosch Tại Hà Nội, Bảo Hành Máy Rửa Bát Bosch

Chúng tôi mang lại là bạn đã viết:

gcf(,38,57,95,76)

Đây là bài toán về tìm ước tầm thường lớn nhất bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


1. Tìm các thừa số nhân tố của 38

*Xem thêm: Cách Sử Dụng Sổ Liên Lạc Điện Tử Vnedu Vn Sổ Liên Lạc Điện Tử Vnedu

Sơ trang bị cây của các thừa số thành phần của 38: 2 cùng 19

Xác định những thừa số nguyên tố nào là thừa số tầm thường của tất cả các số ban đầu: