TÌM M ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH CÓ 4 NGHIỆM PB

     

Để phương trình sau tất cả 4 nghiệm phân biệt: (left| 10x - 2x^2 - 8 ight| = x^2 - 5x + a) thì giá trị của tham số (a) là:
Bạn đang xem: Tìm m để phương trình có 4 nghiệm pb

- cô lập (a) đem lại (a = left| 10x - 2x^2 - 8 ight| - x^2 + 5x)

- Sử dụng phương pháp xét hàm số vế phải, lập bảng trở thành thiên suy ra quý giá của (a) để phương trình gồm (4) nghiệm.


Xét phương trình: (left| 10x - 2x^2 - 8 ight| = x^2 - 5x + a) (1)

( Leftrightarrow a = left| 10x - 2x^2 - 8 ight| - x^2 + 5x)

Xét (fleft( x ight) = left| 10x - 2x^2 - 8 ight| - x^2 + 5x)

( = left{ eginarraylleft( 10x - 2x^2 - 8 ight) - x^2 + 5x m và mkhi 10x - 2x^2 - 8 ge 0\ - left( 10x - 2x^2 - 8 ight) - x^2 + 5x m và mkhi 10x - 2x^2 - 8 d*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Máy Đo Huyết Áp Của Đức Tốt, Được Ưa Chuộng Nhất Hiện Nay, Máy Đo Huyết Áp Của Đức Được Tin Dùng Hiện Nay
Xem thêm: Tình Cảm Chung Thể Hiện Trong Bốn Bài Ca Dao Trên Thể Hiện Tình Cảm Gì ?

tìm (m) để bất phương trình (sqrt x - m^2 - m left( 3 - dfracx + 1x^3 - x^2 - 3x + 3 ight)

Một viên gạch hình vuông vắn có cạnh chuyển đổi được để nội tiếp vào một hình vuông có cạnh bởi 20cm, chế tạo thành tứ tam giác bao phủ như hình vẽ.

*

Tìm tập hợp những giá trị của x để diện tích viên gạch không vượt vượt (208cm^2).