TÌM HAI SỐ BIẾT RẰNG NẾU ĐEM SỐ THỨ NHẤT CHIA CHO 2, SỐ THỨ HAI CHIA CHO 2

     

Bài 2.

Bạn đang xem: Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2, số thứ hai chia cho 2

An và Bình gồm 70 viên bi, biết rằng nếu Bình có thêm 16 viên bi thì đôi bạn trẻ có số bi bằng nhau. Hỏi thuở đầu mỗi chúng ta có bao nhiêu bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp có nhị tổ công nhân, tổ Một có khá nhiều hơn tổ nhị 18 công nhân, biết rằng nếu xí nghiệp sản xuất có thêm 8 công nhân thì nhà máy sẽ có 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân tất cả bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân ở trong phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhị là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ nhị là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhị số gồm hiệu bằng 47, biết rằng nếu lấy số đầu tiên cộng số trang bị hai rồi cùng hiệu của bọn chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số đầu tiên + Số sản phẩm hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhì số yêu cầu tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số phệ bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn đề nghị tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ bé cần tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x 20 = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. hai bao gạo trọng lượng tổng cùng 147kg, hiểu được nếu kéo ra ở bao gạo thứ nhất 5kg và bao gạo lắp thêm hai 22kg thì số gạo còn lại ở nhị bao gạo bằng nhau. Hỏi từng bao gồm bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải câu hỏi bằng nhị cách?

Giải:

*

Số gạo bao thiết bị hai nhiều hơn thế nữa bao trước tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao trước tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo ngơi nghỉ bao thứ nhất là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thứ hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thiết bị nhất: 65kg

Bao sản phẩm công nghệ hai: 82kg.

Bài 7. nhị hộp bi có tổng số 155 viên bi, hiểu được nếu tiếp tế hộp bi đầu tiên 8 viên bi và cung ứng hộp sản phẩm công nghệ hai 17 viên bi thì hao hộp bao gồm số bi bằng nhau. Hỏi từng hộp tất cả bao nhiêu viên bi? Hãy giải bài toán bằng nhị cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu cung ứng hộp đầu tiên 8 viên bi và phân phối hộp vật dụng hai 17 viên bi thì tổng thể bi của nhì hộp đang là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi đó số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp đầu tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thiết bị hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thứ nhất: 82 viên bi

Hộp thứ hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp trước tiên nhiều hơn số bi của hộp thiết bị hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp thứ nhất là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp thứ nhất là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp trang bị hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp đồ vật nhất: 82 viên bi

Hộp máy hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhì số bao gồm tổng bằng 412, biết rằng nếu thêm 1 chữ số 3 vào bên trái số nhỏ bé thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có tương đối nhiều hơn số nhỏ nhắn một chữ số và tổng hai số bởi 412. Vậy số lớn bắt buộc là số bao gồm 3 chữ số và số nhỏ bé phải là số gồm 2 chữ số.

*

Vậy hiệu hai số bắt buộc tìm là 300

Hai lần số bé bỏng là:

412 – 300 = 112

Số bé nhỏ là:

112 : 2 = 56

Số béo là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhị số lẻ gồm tổng bằng 176, hiểu được ở thân chúng còn tồn tại 4 số lẻ.

Xem thêm: Địa Hình Bắc Mĩ Theo Thứ Tự Từ Đông Sang Tây Lần Lượt Có, Địa Hình Bắc Mĩ Theo Thứ Tự Từ Tây Sang Đông Có

Giải:

Hai số lẻ cần tìm và bao gồm số 4 số lẻ ở giữa chúng thì ta được 6 số lẻ tiếp tục tiếp.

Hai số lẻ liên tục hơn hèn nhau 2 đơn vị. Vậy hiệu của hai số lẻ cần tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số nhỏ nhắn cần search bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ xíu cần tra cứu là:

166 : 2 = 83

Số lớn đề nghị tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. ba hơn con 31 tuổi, hiểu được bốn năm nữa tổng số tuổi của hai cha con là 51 tuổi. Hỏi hiện giờ con bao nhiêu tuổi? tía bao nhiêu tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con bây chừ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố bây giờ là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con bây giờ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng cộng tuổi bây chừ của bà, của Huệ cùng của Hải là 80 tuổi. Cách nay nhị năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Hiệu với Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện giờ mỗi bạn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, toàn bô tuổi của Huệ với Hải tăng hai tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhiều hơn nữa tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện nay tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ cùng Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện giờ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải hiện giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện giờ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong đó số gạo tẻ nhiều hơn thế số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi một số loại gạo cung cấp bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. tất cả hai xe pháo chở xi-măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu bao xi măng, hiểu được xe trước tiên chở ít hơn xe lắp thêm hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật tất cả chu vi 46cm, chiều rộng yếu chiều lâu năm 15m. Tính diện tích s hình đó.

Bài 4. Cha lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học tập sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn lớp 4A là 1 học sinh nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học tập sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn nhỏ 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng thể tuổi của hai bà mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi hiện giờ của mỗi người.

Bài 6. Hai thùng có tất cả 80l dầu. Sau thời điểm đổ 5l dầu từ thùng trước tiên sang thùng trang bị hai thì số dầu ngơi nghỉ thùng trước tiên hơn thùng trang bị hai là 10l dầu. Hỏi thuở đầu mỗi thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhì số lẻ liên tục là 716. Tìm nhì số đó.

Bài 8. Tổng nhị số chẵn bằng 480. Tìm hai số đó, biết thân chúng gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cộng của hai số chẵn là 35. Tìm hai số đó, biết thân chúng bao gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Loài Hoa Trắng Nở Rộ Vào Mùa Xuân Có Màu Sắc Đẹp

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 bé vịt, ngan và ngỗng. Số vịt bởi tổng số ngan cùng ngỗng, số ngan nhiều hơn số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó gồm bao nhiêu bé ngan, vịt, ngỗng?.