Tích của số lớn nhất có 1 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là

     

d) cho những số 6 346 578, 264 583 328, 697 897 972, 8 276 792, 8 728 586, 9 276 842. Gồm bao nhiêu số trong số số trên nhưng mà chữ số 6 trực thuộc lớp triệu?

A. 3 số B. 4 số

C. 5 số D. 6 số

Bài 3.

Bạn đang xem: Tích của số lớn nhất có 1 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là

 Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số ngay lập tức trước số nhỏ nhắn nhất gồm chín chữ số là 99 999 999.

b) Số tức tốc sau số nhỏ nhắn nhất gồm tám chữ số khác nhau là 12 345 678.

c) Số 999 999 là số thoải mái và tự nhiên ở giữa số 999 998 với 1 000 000.

d) Số phệ nhất nhỏ tuổi hơn 1 000 000 là 999 999.

Bài 4. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời sai.

A. Viết chữ số 2 vào số 4507 và để được số phệ nhất hoàn toàn có thể được là 45 207.

B. Viết chữ số 3 vào số 7590 sẽ được số bự nhất hoàn toàn có thể được là 75 930.

C. Viết chữ số 5 vào số 9407 để được số nhỏ bé nhất rất có thể được là 94 057.

D. Viết chữ số chín vào số 2638 sẽ được số nhỏ bé nhất hoàn toàn có thể được là 26 389.

Bài 5. Một hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng bằng (dfrac13)chiều dài. Bao phủ mảnh sân vườn đó người ta trồng cam, cứ phương pháp 3m thì trồng 1 cây. Hỏi bao phủ mảnh vườn đó fan ta trồng được từng nào cây cam?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 6. Tìm số tròn chục bao gồm năm chữ số, biết chữ số mặt hàng nghìn gấp rất nhiều lần chữ số hàng chục nghìn, chữ số sản phẩm trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn và chữ số mặt hàng chục gấp rất nhiều lần chữ số hàng trăm.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 7. Tìm số tự nhiên (overline abc ) biết: (overline abc imes 9 = overline 1abc )

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải bỏ ra tiết


Bài 1:

Phương pháp giải:

- Viết những chữ số được phát âm ở cột bên trái.

- Đếm chữ số 0 viết được nghỉ ngơi mỗi số rồi nối cùng với cột ở mặt phải.

Cách giải :

Ta bao gồm bảng sau:

*

 Vậy ta nối như sau:

*

Bài 2:

Phương pháp giải:

a) Viết số nhỏ dại nhất gồm 8 chữ số, cố gắng chữ số hàng đơn vị bằng số lẻ nhỏ tuổi nhất.

b) Viết số lớn số 1 có 9 chữ số, chũm chữ số hàng đơn vị bằng số chẵn phệ nhất.

Xem thêm: Đề Văn 7: Cảm Nghĩ Về Đêm Trăng Trung Thu Lớp 7 Hay Nhất 3 Bài Văn Về

c) kiếm tìm 4 chữ số làm sao để cho tổng của chúng bằng 2, từ 4 chữ số tra cứu được, ta hòn đảo vị trí nhằm viết được số gồm 4 chữ số thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài bác toán.

d) lắp thêm tự các lớp và hàng của số có chín chữ số theo thiết bị tự từ bỏ trái sang buộc phải là:

*

Cách giải:

a) Số lẻ nhỏ nhất có 8 chữ số là 10 000 001.

Chọn giải đáp C.

b) Số chẵn lớn số 1 có 9 chữ số là 999 999 998.

Chọn giải đáp B.

c) những số gồm 4 chữ số nhưng tổng những chữ số bằng 2 là 1001, 1010, 1100, 2000.

Chọn giải đáp A.

d) trong số số đã cho, các số gồm chữ số 6 nằm trong lớp triệu là:

6 346 578, 264 583 328, 697 897 972.

Chọn đáp án A.

Bài 3:

Phương pháp giải:

- Số ngay thức thì trước là số nhỏ dại hơn số đã mang đến một solo vị.

- Số ngay tắp lự sau là số lớn hơn số đã đến một đối chọi vị.

Cách giải:

a) Số bé nhất có chín chữ số là: 100 000 000.

Số ngay tức khắc trước với số 100 000 000 là 99 999 999.

=> Ghi Đ.

b) Số nhỏ bé nhất có tám chữ số khác nhau là 10 234 567.

Số lập tức sau cùng với số 10 234 567 là 10 234 568.

=> Ghi S.

c) Số 999 999 là số tự nhiên ở giữa số 999 998 và 1 000 000.

=> Ghi Đ.

d) Số bự nhất nhỏ tuổi hơn 1 000 000 là 999 999.

=> Ghi Đ.

Bài 4:

Phương pháp giải:

Di chuyển vị trí số yêu cầu đặt vào số đã cho, rồi so sánh những số vừa viết được, ta sẽ tìm kiếm được số thỏa mãn.

Cách giải:

C sai, vì viết chữ số 5 vào số 9407 để được số nhỏ bé nhất có thể được là 59 407.

Bài 5:

Phương pháp giải:


- Tính chiều rộng miếng vườn ta mang chiều dài phân tách cho 3.

- Tính chu vi mảnh vườn ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng một đối kháng ivj đo) rồi nhân cùng với 2.

- Tính số cây cối được ta lấy chu vi mảnh vườn chia cho khoảng cách giữa nhị cây.

Cách giải:

Chiều rộng mảnh vườn đó là:

36 : 3 = 12 (m)

Chu vi mảnh vườn kia là:

(36 + 12) × 2 = 96 (m)

Xung quanh mảnh vườn đó bạn ta trồng được số lượng kilomet cam là:

96 : 3 = 32 (cây)

Đáp số: 32 cây.

Bài 6:

Phương pháp giải:

- Đầu tiên ta tìm quan hệ giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng chục nghìn.

- Từ điều kiện ràng buộc giữa hai chữ số này, ta kiếm được chữ số hàng trăm nghìn.

- tất cả chữ số hàng trăm nghìn, ta sẽ kiếm được số thỏa mãn.

Cách giải:

Chữ số hàng trăm gấp chữ số hàng chục nghìn số lần là:

2 × 2 × 2 = 8 (lần)

Vì số cần tìm là số tròn chục gồm 5 chữ số đề xuất chữ số hàng đơn vị phải là chữ số 0.


Chữ số hàng chục nghìn phải không giống 0 và nhỏ hơn 2, vì chưng nếu chữ số hàng vạn bằng 2 thì chữ số hàng trăm là: 2 × 8 = 16 (loại, bởi vì chữ số hàng trăm phải nhỏ hơn 10)

Khi đó, chữ số hàng chục nghìn là 1.

Chữ số hàng trăm ngàn là: 1 × 2 = 2

Chữ số hàng trăm là: 2 × 2 = 4

Chữ số hàng chục là: 4 × 2 = 8

Số tròn chục gồm 5 chữ số yêu cầu tìm là 12480.

Bài 7:

Phương pháp giải:

- Ta đối chiếu số (overline 1abc ) dưới dạng tổng, đưa câu hỏi về dạng bài bác tìm (x).

Xem thêm: 10+ Địa Điểm Học Võ Cổ Truyền Cơ Bản : Võ Phái Cổ Truyền Từ Vùng Đất Thanh Hóa

- Áp dụng những quy tắc sẽ học sinh hoạt lớp 3 nhằm giải dạng toán kiếm tìm (x).

Cách giải:

(eginarrayloverline abc imes 9 = overline 1abc \overline abc imes 9 = 1000 + overline abc \overline abc imes 9 - overline abc = 1000\overline abc imes left( 9 - 1 ight) = 1000\overline abc imes 8 = 1000\overline abc = 1000:8\overline abc = 125endarray)