THE WORKERS ONLY CALLED OFF THE STRIKE AFTER A NEW PAY OFFER

     

Tiếng Anh tuyệt Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 ngôn ngữ German Tây, được nói từ bỏ thời thời Trung cổ trên Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu.Từ English khởi nguồn từ Angle, giữa những bộ tộc German vẫn di cư đến Anh (chính từ "Angle" lại khởi đầu từ bán hòn đảo Anglia (Angeln) bên biển Balt)

Lớp 11 - Năm sản phẩm hai ở cấp trung học tập phổ thông, gần đến năm cuối cấp đề xuất học tập là nhiệm vụ đặc trưng nhất. Nghe các đến triết lý sau này rồi học tập đại học. Ôi nhiều lúc thật là sợ, sợ hãi nhưng những em hãy từ tin với tìm dần dần điều mà bạn muốn là sau đây nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giá