Thay Đổi A1 Cho Đến Khi Biên Độ A Đạt Giá Trị Cực Tiểu Thì

     
1. Phương pháp

- Dựng các véc tơ A1, A2, A hoặc xây dựng được các biểu thức thể hiện mối quan hệ giữa đại lượng cần đánh giá cực trị với các đại lượng khác.

Bạn đang xem: Thay đổi a1 cho đến khi biên độ a đạt giá trị cực tiểu thì

- Dựa vào yêu thương cầu của bài toán áp dụng định lí Sin trong tam giác

*
Tìm điều kiện để biên độ A, (A^1), (A^2) đạt rất đại, rất tiểu

Hoặc sử dụng các bất đẳng thức như cosin, Bunhiacopxki, cực trị của hàm số để suy ra điều kiện cần tìm.

- Áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác để tính toán kết quả.

2. Ví dụ

Ví dụ 1:Câu 18 – ĐH2012 – M371. đến x1= A1cos(πt + π/6) centimet và x2= 6cos(πt – π/2) centimet là phương trình của hai xấp xỉ cùng phương. Giao động tổng phù hợp của hai dao động này còn có phương trình x = Acos(πt + φ) cm. Biến đổi A1cho cho đến lúc biên độ A đạt cực hiếm cực tiểu thì

A. φ = 0 rad. B. φ = –π/3 rad. C. φ = –π/6 rad. D. φ = π rad.

Xem thêm: Ảnh Khóa Màn Hình Khóa Điện Thoại Chất, Chuẩn Hd Cho Điện Thoại

Hướng dẫn:

*
Tìm đk để biên độ A, (A^1), (A^2) đạt cực đại, cực tiểu

Ví dụ 2:Một hóa học điểm tham gia đồng thời hai xê dịch cùng phương. Phương trình ly độ của những dao động thành phần và xấp xỉ tổng thích hợp lần lượt là x1= A1cos(ωt) cm; x2= 3cos(ωt + α) cm; cùng x = Acos(ωt+ π/6) cm. Biên độ xấp xỉ A1 có giá trị lớn nhất là

A. 9 cm. B. 6 cm. C. 8 cm. D. 12 cm.

Hướng dẫn:

*
Tìm điều kiện để biên độ A, (A^1), (A^2) đạt rất đại, cực tiểu

Ví dụ 3:Một hóa học điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình là x1= A1cos(ωt – π/3) và x2= A2cos(ωt + π/3). Xê dịch tổng hợp bao gồm biên độ 4√3 cm. Khi A1đạt giá bán trị cực đại thì A2có cực hiếm là

A. 2 cm. B. 3 cm. C. 5 cm. D. 4 cm.

Xem thêm: Top 5 Mẫu Viết Đoạn Văn Về Vẻ Đẹp Của Thúy Kiều, Viết Đoạn Văn Quy Nạp Về Vẻ Đẹp Của Thúy Kiều

*

Hướng dẫn:

Khi A1đạt giá trị cực đại

Độ lệch trộn Δφ = π/3 – (-π/3) = 2π/3.

Áp dụng định lí hàm số sin vào tam giác OAA1:

*
Tìm điều kiện để biên độ A, (A^1), (A^2) đạt cực đại, cực tiểu