Thành phần nào chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở trung và nam mĩ

     
*

Thành phần nào chiếm phần nhiều diện tích s đất trồng độc nhất vô nhị ở Trung và Nam Mĩ?

A. Những công ti tư bạn dạng nước ngoài.

Bạn đang xem: Thành phần nào chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở trung và nam mĩ

B. Những đại điền chủ.

C. Các hộ nông dân

D. Những hợp tác xã.


*

*

Câu 33. Đặc điểm nào dưới đây không đúng cùng với tiểu điền trang ở Trung với Nam Mĩ?A. Thuộc về của các hộ nông dân.B. Có diện tích s dưới 5 ha.C. Chiếm 60% diện tích s đất canh tác.D. Nhiều phần trồng những cây lương thực để tự túc.Câu 34. Yếu đuối tố làm sao sau đây tác động lớn cho tới việc trở nên tân tiến sản xuất nntt ở Trung và Nam Mĩ?A. Tai thay đổi thiên nhiên xảy ra thường xuyên.B. Cơ chế chiếm hữu ruộng khu đất nặng nề.C. Nhiều phần nông dân không có ruộng.D. Nhờ vào vào tư bạn dạng nước ngoài.

Câu 33. Đặc điểm nào sau đây không đúng cùng với tiểu trang viên ở Trung với Nam Mĩ?

A. Thuộc sở hữu của các hộ nông dân.

B. Có diện tích s dưới 5 ha.

C. Chiếm phần 60% diện tích đất canh tác.

D. Phần nhiều trồng các cây lương thực để tự túc.

Câu 34. Yếu ớt tố làm sao sau đây ảnh hưởng lớn tới việc cải cách và phát triển sản xuất nông nghiệp trồng trọt ở Trung với Nam Mĩ?

A. Tai đổi thay thiên nhiên xẩy ra thường xuyên.

B. Chế độ chiếm hữu ruộng khu đất nặng nề.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Trường Dục Thanh, Phan Thiết, Di Tích Trường Dục Thanh, Phan Thiết

C. Phần lớn nông dân không có ruộng.

D. Dựa vào vào tư phiên bản nước ngoài.


Thành phần nào chiếm phần nhiều diện tích đất trồng duy nhất ở Trung và Nam Mĩ?

A. Những công ti tư phiên bản nước ngoài.

B. Các đại điền chủ.

C. Các hộ nông dân.

D. Các hợp tác xã.


Đặc điểm nào tiếp sau đây không đúng với ngành trồng trọt ở những nước Trung với Nam Mĩ?

A.Mang đặc thù độc canh.

B.Phụ ở trong vào các công ty tư bản nước ngoài.

C.Sản phẩm nông sản đa số để xuất khẩu.

Xem thêm: Mâm Cỗ Cúng Ông Công Ông Táo Gồm Những Gì, Nên Cúng Vào Thời Gian Nào?

D.Tất cả những nước các xuất khẩu lương thực


Nhiều công ti tư bản Hoa Kì cùng Anh đã làm gì để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi ở Trung cùng Nam Mĩ?


Câu 5. Cư dân trên thế giới thường triệu tập ở những khu vực: A. Vùng núi cao B. Nơi bao gồm khí hậu nóng sốt C. đồng bằng, ven bờ biển D. Vùng hoang mạc Câu 6: Hai khu vực có tỷ lệ dân số cao nhất thế giới là: A. Đông nam giới Á cùng Nam Á. B. Đông nam Á cùng Trung Á. C. Nam Âu và Ô – xtrây – li – a. D. Tây và Trung Âu. Câu 7. Căn cứ vào yếu tố nào để phân biệt các chủng tộc trên chũm giới? A. Nhóm máu B. điểm sáng hình thái C. Thể lực D. Cấu tạo bên trong Câu 8. Chủng tộc Nê-grô-it sống đa số ở: A. Châu Á B. Ch...

Câu 5. Cư dân trên thế giới thường triệu tập ở những khu vực: A. Vùng núi cao B. Nơi tất cả khí hậu nóng sốt C. đồng bằng, ven biển D. Vùng hoang mạc Câu 6: Hai khoanh vùng có tỷ lệ dân số cao nhất thế giới là: A. Đông nam giới Á với Nam Á. B. Đông nam giới Á với Trung Á. C. Nam Âu và Ô – xtrây – li – a. D. Tây cùng Trung Âu. Câu 7. địa thế căn cứ vào nguyên tố nào nhằm phân biệt những chủng tộc trên chũm giới? A. đội máu B. điểm lưu ý hình thái C. Thể lực D. Cấu tạo phía bên trong Câu 8. Chủng tộc Nê-grô-it sống chủ yếu ở: A. Châu Á B. Châu Âu C. Châu Phi D. Châu mỹ Câu 9. Chủng tộc Môn-gô-lô-it sống hầu hết ở: A. Châu Á B. Châu Âu C. Châu Phi D. Châu mỹ Câu 10. Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it sống chủ yếu ở: A. Châu Á B. Châu Âu C. Châu Phi D. Châu mỹ Câu 11. Chuyển động kinh tế chủ yếu của cộng cư nông xóm là A. Công nghiệp B. Nông – lâm – ngư nghiệp C. Thương mại & dịch vụ D. Du lịch Câu 12. Chuyển động kinh tế đa số của quần cư thành phố là: A. Công nghiệp và thương mại & dịch vụ B. Nông – lâm – ngư nghiệp C. Nông – lâm - ngư nghiệp và thương mại dịch vụ D. Công nghiệp và nông – lam – ngư nghiệp Câu 13. Đô thị được cải tiến và phát triển từ khi nào? A. Trường đoản cú thời nguyên thủy B. Từ thế kỉ XVIII C. Từ thế kỉ XIX D. Từ núm kỉ XX Câu 14. Đơn vị quần cư nào sau đây không thuộc loại hình quần cư nông thôn: A. Xã B. Xã C. Phố D. Bản Câu 15. Năm 2019, dân số nước ta là 96,2 triệu người. Tính tỷ lệ dân số của nước ta (biết rằng nước ta có tổng diện tích s là 331.690 km2 ). A. 280 người/km2 B. 290 người/km2 C. 300 người/km2 D. 310 người/km2 Câu 16. Thảm thực vật nổi bật cho môi trường nhiệt đới là: A. đài nguyên B. Xa van C. Rừng rậm D. Xương rồng. Câu 17. Đâu chưa phải là điểm lưu ý của môi trường thiên nhiên xích đạo ẩm? A. Mưa nhiều quanh năm B. Sông ngòi đầy nước xung quanh năm C. Biên độ nhiệt cao D. Biên độ nhiệt độ thấp