Talk About Your Favourite Tv Programme Lớp 6

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

TOPIC: Talk about your favorite television program.Among many programs và channels available on TV these days such as the current news programs, thể thao programs, entertaining programs, educational programs and movie programs, etc., I lượt thích the program "the World of Animals" most.This program is usually shown on VTV2 everyday at 8.30 in the evening. It often lasts about 45 minutes. In this program, stories of the life of many animals in the world are told in a very lively way. For example, peopl...

Bạn đang xem: Talk about your favourite tv programme lớp 6


TOPIC: Talk about your favorite television program.Among many programs and channels available on TV these days such as the current news programs, thể thao programs, entertaining programs, educational programs and movie programs, etc., I like the program "the World of Animals" most.This program is usually shown on VTV2 everyday at 8.30 in the evening. It often lasts about 45 minutes. In this program, stories of the life of many animals in the world are told in a very lively way. For example, people can watch films about monkeys, snakes, tigers, insects, birds, sea turtles, sharks etc. ... And even the penguins và the polar bears in the far North. While watching these films, I find the everyday life activities & habits of these animals very interesting và full mysteries. In addition, I also learn that it is very important lớn protect these animals và their living environments became they are part of our valuable natural world. Watching this program makes me very well informed & relaxed after a day of work.

Bản dịch:

Chủ đề: nói về chương trình truyền hình thương yêu của bạn.Trong số các chương trình và những kênh có sẵn trên truyền ảnh những ngày nay như các chương trình tin tức hiện nay tại, những chương trình thể thao, các chương trình giải trí, những chương trình giáo dục và các chương trình phim, etc., tôi thích công tác "thế giới của cồn vật"Chương trình này hay được hiển thị trên Vtv2 từng ngày vào thời gian 8.30 tiếng tối. Nó thường kéo dãn dài khoảng 45 phút. Trong chương trình này, những mẩu chuyện về cuộc sống của không ít động thiết bị trên quả đât được kể trong một phương pháp rất sống động. Ví dụ, những người hoàn toàn có thể xem phim về khỉ, rắn, hổ, côn trùng, chim, rùa biển, cá mập.... Và ngay cả những con chim cánh cụt cùng những nhỏ gấu bắc rất ở xa phía bắc. Trong khi xem những bộ phim truyện này, tôi kiếm tìm thấy các chuyển động cuộc sống hàng ngày và thói quen của những con thú này rất thú vị với đầy những bí ẩn Ngoài ra, tôi cũng học được rằng nó rất quan trọng để bảo vệ những động vật hoang dã và môi trường thiên nhiên sống của mình trở thành một trong những phần của nhân loại tự nhiên có mức giá trị của chúng tôi. Xem công tác này làm cho tôi siêu được thông tin và thư giãn và giải trí sau một ngày có tác dụng việc.


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Mong các bạn hãy sữa chữa cho mình. Thank you!!!My favourite TV programme is Doraemon. It is a cartoon. It is on VTV3 channel. It was created in 1964 by Fujiko F Fujio. This cartoon has five main characters: Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo và Jaian. It is a robot from the future, his name is Doraemon. He has a job that helps his friends (Nobita) because of Nobita"s clumsiness. I và my brother often watch on TV at 7:00 p.m & that is my favourite TV programme. I enjoy watching it because it...

Mong chúng ta hãy sữa chữa đến mình. Thank you!!!

My favourite TV programme is Doraemon. It is a cartoon. It is on VTV3 channel. It was created in 1964 by Fujiko F Fujio. This cartoon has five main characters: Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo and Jaian. It is a robot from the future, his name is Doraemon. He has a job that helps his friends (Nobita) because of Nobita"s clumsiness. I và my brother often watch on TV at 7:00 p.m and that is my favourite TV programme. I enjoy watching it because it is educational và interesting.

Xem thêm: Gần Bùn Mà Chẳng Hôi Tanh Mùi Bùn, '' Và Sự Phản Trắc Của Một Loài Hoa


Đúng 0
Bình luận (1)
*

My favourite tv programme is" discover the world". It"s on VTV2 channel. That tv programme about humans và animals. I can learn how to lớn save animals and living environment.It is at 8pm from monday lớn sunday.I often watch tv one hour a day in my không lấy phí time.


Đúng 0
Bình luận (1)
Hello, everyone! I am Linh. I would lượt thích to present to you about my favorite TV program. My favorite TV program is Hello Jadoo - a famous program. I lượt thích this program because it is very funny và entertaining. It"s on Disney Channel at 5pm from Tuesday lớn Saturday every week. I always watch it . This program is about a dễ thương girl, funny and intelligent but quite lazy và friends good-hearted, genial of jadoo. Through cartoon, I developed communication skills, perseverance & life skills. I wish...

Hello, everyone! I am Linh. I would lượt thích to present lớn you about my favorite TV program. My favorite TV program is Hello Jadoo - a famous program. I like this program because it is very funny & entertaining. It"s on Disney Channel at 5pm from Tuesday to Saturday every week. I always watch it . This program is about a dễ thương girl, funny và intelligent but quite lazy và friends good-hearted, genial of jadoo. Through cartoon, I developed communication skills, perseverance và life skills. I wish cartoon will premiere viewers or more episodes & more meaningful. Well that’s it from me. Thanks very much! Hello, everyone! I am Thang. I would lượt thích to present to you about my favorite TV program. My favorite TV program is Hello Jadoo - a famous program. I lượt thích this program because it is very funny & entertaining. It"s on Disney Channel at 5pm from Tuesday to lớn Saturday every week. I always watch it . This program is about a đáng yêu girl, funny và intelligent but quite lazy & friends good-hearted, genial of jadoo. Through cartoon, I developed communication skills, perseverance và life skills. I wish cartoon will premiere viewers or more episodes và more meaningful. Well that’s it from me. Thanks very much!


Đúng 0
Bình luận (4)
Mong chúng ta chọn câu trả lời của chính mình sẽ góp ích cho mình dễ học.There are a lot of exciting TV Programme such as: cartoon, comedies, trò chơi shows, ...However my favourite TV Programme is The Wingless Penguin cartoon. It starts at 7 o"clock and finish at a half past 7 on Sam Channel. It"s talk about the adventures of a dễ thương child penguin. Morever he is very clever and funny. It is a great TV Programme for us khổng lồ entertain after hard-working study times.

Mong chúng ta chọn câu trả lời của chính mình sẽ giúp ích cho bạn dễ học.

Xem thêm: Kể Về Một Chuyến Đi Dã Ngoại Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Một Số Bài Văn Về Chuyến Đi Chơi Bằng Tiếng Anh

There are a lot of exciting TV Programme such as: cartoon, comedies, game shows, ...However my favourite TV Programme is The Wingless Penguin cartoon. It starts at 7 o"clock & finish at a half past 7 on Sam Channel. It"s talk about the adventures of a cute child penguin. Morever he is very clever và funny. It is a great TV Programme for us to entertain after hard-working study times.