(Tiếng Việt) Sự kiện đón cúp C1 do Heineken tổ chức